Zakład Paleobiologii Środowiskowej


prof. dr hab. Ewa RONIEWICZ


Mezozoiczne koralowce Scleractinia: mikrostruktura szkieletu

CURRICULUM VITAEDane osobowe

Ewa Roniewicz

Nagrody i stypendia
 • 1964/1965 Stypendium naukowe na wyjazd do Museum National d’Historire Naturelle w Paryżu w celu badania klasycznych kolekcji korali jurajskich; i połączone z tym odwiedziny muzeów paleontologicznych w Zurichu i Genewie.  
 • 1978 Nagroda Sekretarza Wydzialu II PAN za wydanie monografii: Les Scleractiniaires de Jurassique superieur de la Dobrogea centrale, Roumanie. Palaeontologia Polonica 34, 1976.
 • 1984 Nagroda Sekretarza Wydzialu II PAN za  publikację o mikrostrukturach korali jurajskich:  Pennular  and non-pennular Jurassic corals – some examples. Acta Palaeontologica Polonica 27, 1982.
 • 1989 Nagroda Sekretarza Polskiej Akademii Nauk za monografię: Triassic scleractinian corals of the Zlambach Beds, Northern Calcareous Alps, Austria. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Denkschriften 126. 
 • 2015 członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności


Uczestnictwo w spotkaniach naukowych

W ramach serii spotkań International Symposium on Fossil Corals and Sponges (w ramach Asocjacji do badan korali przy Międzynarodowej Unii Paleontologicznej):

 • 1971  I. sympozjum, Novosybirsk (wtedy ZSRR), organizator prof. B.S. Sokolov 
 • 1975 II. sympozjum, Paryż, Francja, organizator dr. J.P. Chevalier
 • 1979 III. sympozjum, Warszawa, Polska, jako organizatorka
 • 1991 VI. sympozjum, Münster, Niemcy, organizator prof. Oekentorp
 • 2003 IX. sympozjum, Graz, Austria, organizator prof. B. Hubmann
 • 2007 X. sympozjum, St. Petersburg, Rosja
 • 2011 XI. sympozjum, Liege, Belgia


Prace terenowe/wyprawy

Od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych prowadziłam coroczne, wielotygodniowe poszukiwania korali w utworach jurajskich na terenach Gór Świętokrzyskich, Pomorza Zachodniego, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w żwirach polodowcowych Pomorza oraz w utworach triasowych Tatr. Były to pierwsze systematycznie prowadzone badania korali jury i triasu w Polsce.


Projekty badawcze

 • Zamknięcie monografii nt. korali karnijskich z Dolomitów (we współpracy z Jarosławem Stolarskim i Antonio Russo)
 • Badanie triasowych korali Nevady (we współpracy z prof. G.D. Stanleyem, Jr.)
 • liasowe korale Pamiru (we współpracy z dr G.K. Melnikovą)


Granty i projekty międzynarodowe

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych miałam możliwość wyjazdów do ośrodków zagranicznych na tzw. tygodnie wymienne. Były to wyjazdy krótkoterminowe (do 4 tygodni) do ośrodków uniwersyteckich, ośrodków Akademii Nauk i innych instytucji prowadzących prace z zakresu geologii i paleontologii w celu osobistych kontaktów z badaczami korali i rafowych struktur jurajskich i ich materiałami:  w Pradze (Czechy) z dr Heleną Eliašovą, w Tbilisi (Gruzja) z prof. Niną S. Bendukidze, w Bukareszcie (Rumunia) z dr Aurelią Bărbulescu. Pozwoliło mi to poznać odsłonięcia utworów koralowych jury górnej Czech i Moraw (Sztramberk; okolice Pavlova), Kaukazu, Dobrudzy. Na podstawie zebranych korali z oksfordu i kimerydu dolnego Dobrudzy zrobiłam monograficzne opracowanie fauny koralowej, z obszernym wstępem nt. geologii tego terenu autorstwa dr A. Bărbulescu. 

W latach siedemdziesiątych nastąpiło poszerzenie tematyki badawczej na korale triasowe.
W 1974 roku uzyskałam finansowanie dwumiesięcznego pobytu w Dushanbe, Tadżykistan, dla zaznajomienia się z kolekcjami późnego triasu i późnej jury Pamiru. Nawiązałam stałą współpracę z dr. Galiną Melnikovą z Instytutu Geologii Tadżyckiej Akademii Nauk w celu badania korali triasu i jury. Nawiązała ze mną kontakt i odwiedziła nasz Instytut dr. Dragica Turnšek (Słoweńska Akademia Nauk, Ljubljana). W 1979 roku wyjechałam na tygodniowy pobyt w Ljubljanie w celu zaznajomienia się z kolekcjami korali triasowych Słowenii.

W latach 1977, 1981, 1984, 1993, 1995 korzystałam z tygodniowych i dwutygodniowych wyjazdów na zaproszenie prof. Helmuta Zapfe (Österreichische Akademie der Wissenshaften) w celu zaznajomienia się z dużą kolekcja korali późnego triasu (retyku) w Naturhistorisches Museum, Wien. Uzupełnieniem przeglądu kolekcji było zapoznanie się z triasowymi utworami koralonośnymi na terenie Gosaukamm i w okolicach Adnet. Nawiązałam współpracę z dr. Haraldem Lobitzerem i dr. Gerhardem W. Mandlem, geologami z Geologische Bundesanstalt, Wien, w celu badania triasowych korali masywu Dachstein.

W latach 1975, 1996, 2005 odbyłam parodniowe wizyty w Berlinie w Museum für Naturkunde der Humboldt-Universitaet oraz w Martin-Luther Universitaet Halle-Wittenberg w Halle w celu skompletowania kolekcji korali triasowych do opracowania. 

W roku 2009 brałam udział w Washington Workshop EOL Meeting zorganizowanym dla zapoznania się z zasadami opracowania haseł nt. korali kopalnych i dzisiejszych do Encyclopedy Of Life.

Biorę udział w opracowaniu hasel z zakresu korali triasowych dla Corallosphere.org, które jest taksonomicznym kompendium off-line nt. korali Scleractinia.


Praca redakcyjna
 • W latach 1972 – 1991 sekretarz redakcji Acta Palaeontologica Polonica


Nauczanie

W kursach programowego nauczania paleontologii na Wydziale Geologii pełniłam funkcje pomocnicze, jako wolontariusz z Zakładu Paleozoologii PAN, co było przyjętą praktyką w latach sześćdziesiątych. Na zaproszenie prof. Elżbiety Morycowej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, włączyłam się do opieki naukowej nad dwiema pracami magisterskimi o tematyce korali jurajskich z Gór Świętokrzyskich. W latach 1988 – 1997 sprawowałam opiekę naukową nad doktorantem Jarosławem Stolarskim.Zainteresowania
 • Mezozoiczne koralowce Scleractinia: mikrostruktura szkieletu
 • Paleontologia, biologia, geologia
PublikacjeRoniewicz, E. 1966. Les Madréporaires du Jurassique supérieur de la bordure des Monts de Sainte Croix, Pologne. Acta Palaeontologica Polonica, 11, 2: 157 264.

Osmólska, H. & Roniewicz, E. 1970. Deinocheiridae, a new family of theropod dinosaurs. Palaeontologia Polonica 21: 5-19.

Roniewicz, E. & Roniewicz, P. 1971. Upper Jurassic coral assemblages of the Central Polish Uplands. Acta Geologica Polonica 21: 399-422.

Osmólska, H., Roniewicz, E. and Barsbold,R. 1972. A new dinosaur, Gallimimus bullatus n.gen, n.sp, ( Ornithomimidae) from the Upper Cretaceous of Mongolia. Palaeontologia Polonica 27:103-143.

Roniewicz, E. 1974. Rhaetian corals of the Tatra Mountains. Acta Geologica Polonica 24: 97-116.

Roniewicz, E. 1976. Les Scléractiniaires du Jurassique supérieur de la Dobrogea Centrale, Roumanie. Palaeontologia Polonica 34: 17-121.

Melnikova, G.K. & Roniewicz, E. 1976. Contribution to the systematics and phylogeny of Amphiastraeina (Scleractinia). Acta Palaeontologica Polonica 21: 97-114.

Roniewicz, E. 1982. Pennular and non pennular Juraassic scleractinians some examples. Acta Palaeontologica Polonica 27 (1-4): 157 193.

Roniewicz, E. 1984. Microstructural evidence of the distichophylliid affinity of the Caryophylliina (Scleractinia). Palaeontographica Americana 54: 515-518. Paleontological Research Institution, Ithaca.

Roniewicz, E. 1984. Aragonitic Jurassic corals from erratic boulders of the S Baltic coast. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologiczngo 54 (1-2): 65 77.

Roniewicz, E. &  Morycowa, E. 1987.  Develppment and variablility of Tertiary Flabellum rariseptatum (Scleractinia), King George Island, West Antarctica. Palaeontologia Polonica 49: 83-103.

Roniewicz, E. 1989. Phaceloid corals as a peculiarity of Mesozoic shallow-water seas. 5th International Conference on Coral Biology, University of Southampton 10-14 July 1989. Programme and Abstract: 80.

Roniewicz, E. 1989. Triassic Scleractinian corals of the Zlambach Beds, Northern Calcareous Alps, Austria. Denkschriften der Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse 126: 152 p.

Roniewicz, E. & Morycowa, E. 1989.  Triassic Scleractinia and the Triassic/Liassic boundary. Memoirs of the Association of Australasian Paleontologists 8: 347-354.

Morycowa, E. and Roniewcz, E. 1990. Revision of the genus Cladophyllia and description of Apocladophyllia gen. n. (Cladophylliidae fam.n., Scleractinia). Acta Palaeontologica Polonica 35: 165-190.

Roniewicz, E. & Morycowa, E. 1993. Evolution of the Scleractinia in the light of microstructural data. Courier Forschungsinstitut Senckenberg 164: 233-240.

Melnikova, G.K., Roniewicz, E. and Loeser, H. 1993. New microsolenid genus Eocomoseris (Scleractinia, Early Lias – Cenomanian). Annales Societatis Geologorum Poloniae 63: 3-12.

Morycowa, E. and Roniewicz, E. 1995. Microstructural disparity between Recent fungiine and Mesozoic microsolenine scleractinians. Acta Palaeontologica  Polonica 40: 361-385.

Roniewicz, E. 1996. Upper Triassic solitary corals from the Gosaukamm and other North Alpine Ranges. - Sitzungsberichte, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung I, Biologische Wissenschaften und Erdwissenchaften (1995) 202: 3-41.

Roniewicz, E. 1996. The key role of skeletal microstructure in recognizing high-rank scleractinian taxa in the stratigraphical record.  In: G.D. Stanley, ed., Paleobiology and Biology of Corals. The Paleontological Society Papers 1: 187-206. The Paleontological Society. Carnegie Museum of Natural History, Pittsburg, U.S.A.

Roniewicz, E. & Michalik, J. 1998. Rhaetian scleractinian corals in the Western Carpathians. Geologica Carpathica 49: 391-399.

Roniewicz, E. & Stanley, G.D., Jr. 1998. Middle Triassic cnidarians from the New Pass Range, Central Nevada. Journal of Paleontology 72: 246-256.

Roniewicz, E. & Stolarski, J. 1999. Evolutionary trends in the epithecate scleractinian corals. Acta Palaeontologica Polonica 44: 131-166.

Roniewicz, E. & Stolarski, J. 2001. Triassic roots of the amphiastraeid scleractinian corals. Journal of Palaeontology 75: 34-45. [text-journal site]

Stolarski, J. & Roniewicz, E.  2001.  Towards a new synthesis of  evolutionary  relationships and classification of Scleractinia. Journal of Paleontology 75: 1090-1108. [text-journal site]

Roniewicz, E. & Michalik, J. 2002. Carnian corals from the Male Karpaty Mountains,Western Carpathians, Slovakia. Geologica Carpathica 53: 149-157.

Stolarski, J., Roniewicz, E. and Grycuk, T. 2004. A model for furcate septal increase in a Triassic scleractiniamorph. Acta Palaeontologica Polonica 49: 529-542.

Roniewicz, E., Stanley, G.D. Jr., Da Costa Monteiro, F., & Grant-Mackie, J.A. 2005. Late Triassic (Carnian) corals from Timor-Leste (East Timor): their identity, setting and biogeography. - Alcheringa 29: 287-303. [text-journal site]

Melnikova, G.K. & Roniewicz, E. 2007. The Middle Triassic scleractinia-like coral Furcophyllia from the Pamir Mountains. Acta Palaeontologica Polonica 52: 401-406.

Roniewicz, E. 2008. Kimmeridgian-Valanginian reef corals from the Moesian Platform from Bulgaria.  Annales Societatis Geologorum Poloniae 78: 91-134.

Roniewicz, E. & Stanley, G. D., Jr. 2009. Noriphyllia, a new Tethyan Late Triassic coral genus. Paläontologische Zeitschrift 83: 467-478. [text-journal site]

Roniewicz, E. 2010. Uniform habit spectrum vs. taxonomic discrepancy between two succeeding Triassic coral faunas: a proof of the intra-Norian faunal turnover. Proceedings of the 10th Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, St Petersburg, 2007. Palaeoworld  19: 410-413. [text-journal site]

Roniewicz, E. 2011. Early Norian corals from the Northern Calcareous Alps, Austria, and the intra-Norian  fauna turnover.  Acta Palaeontologica Polonica 56: 389-416. [text-journal site]

Melnikova, G.K. & Roniewicz, E. 2012. Early Jurassic corals of the Pamir Mountains – a new Triassic-Jurassic transitional fauna. Geologica Belgica 15: 376-381.

Sorauf, E.J., Ezaki, Y., Fedorowski, J., Jell, J.S., Kato M., Morycowa, E. and Roniewicz, E. 2012. Mentors: the generation 1935-1985. Geologica Belgica 15: 204-208.

Roniewicz E. & Stanley G.D.Jr. 2013. Upper Triassic Corals from Nevada, Western North America, and the Implications for Paleoecology and Paleogeography. Journal of Paleontology 87(5): 934-964. [text-journal site]

Morycowa, E. and Roniewicz, E. 2016. Microstructural evidence of the stylophyllid affinity of the genus Cyathophora (Scleractinia, Mesozoic). Annales Societatis Geologorum Poloniae 86:1-16.

Melnikova, G.K. and Roniewicz, E. 2017. Early Jurassic corals with dominating solitary growth forms from the Kasamurg Mountains, Central Asia. Palaeoworld 25: 124-148. [text-journal site]

KontaktEwa Roniewicz

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: eron@twarda.pan.pl
tel. (+48 22) 6978-799; pokój 137