Zakład Paleobiologii Środowiskowej


dr hab. Przemysław GORZELAK


Biomineralizacja i diageneza szkieletu szkarłupni
Kopalne szkarłupnie, w szczególności mezozoiczne liliowce (paleoekologia, ewolucja, taksonomia)


Researcher ID: B-6329-2015
ORCID ID: 0000-0001-5706-1881
 
CURRICULUM VITAEDane osobowe

Przemysław Gorzelak
Urodzony w Tychach, 1984 r.


Tytuły i członkostwa
 • 2019. Habilitacja w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (Mikromorfologia funkcjonalna szkieletu kopalnych szkarłupni)
 • 2012 Doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii (Biomineralizacja i diageneza stereomu dzisiejszych i kopalnych szkarłupni), promotor dr hab. Jarosław Stolarski prof. nadzw. IP
 • 2008 - 2012 doktorant GEOBIOS, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa; Biomineralizacja i diageneza stereomu szkarłupni; opiekun naukowy dr hab. Jarosław Stolarski prof. nadzw. IP PAN
 • 2008 członek Paleontological Society (USA)
 • 2008 magister geologii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (późnokredowe liliowce)
 • 2006 licencjat z geologii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, (mezozoiczna morska rewolucja)

Nagrody i stypendia
 • 2013 - 2016 Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
 • 2012 Miesięczny pobyt w Laboratoire de Biologie marine, Faculté des Sciences, Universite Libre de Bruxelles ufundowany przez FNRS (FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
 • 2010 grant Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
 • 2010 grant konferencyjny przyznany przez organizatorów „The 8th International Congress on the Jurassic System”
 • 2010 stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, (pobyt w Laboratoire de Biologie marine, Faculté des Sciences, Universite Libre de Bruxelles)
 • 2010 “START” stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2009 “START” stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2008 stypendium doktoranckie ufundowane przez prof. Zofię Kielan-Jaworowską (Instytut Paleobiologii PAN)
 • 2007/2008 stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekty badawcze (granty)
 • 2021-2024 kierownik grantu NCN: Właściwości mechaniczne szkieletu szkarłupni w zależności od jego składu chemicznego (Mg/Ca): perspektywy tafonomiczne i paleobiologiczne.
 • 2017-2020 kierownik grantu "Wpływ geochemicznych parametrów środowiska (Mg/Ca) oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni" finansowanego przez NCN
 • 2012-2015 kierownik grantu "Biomineralizacja i diageneza szkieletu szkarłupni: ocena możliwości wykorzystania kopalnych szkieletów szkarłupni do rekonstrukcji paleośrodowiskowych" finansowanego przez NCN
 • 2012 grant FNRS (FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE): “Biomineralization of echinoderm skeleton - insights from 26Mg labeling experiments”; opiekun: Prof. Philippe Dubois
 • 2011-2014 wykonawca grantu NCN (nr 2011/01/B/ST10/02639): “Wypluwki jako nośniki informacji paleobiologicznej; ocena wpływu rozwoju drapieżników na ewolucję bentonicznych ekosystemów w historii paleozoiku i mezozoiku”
 • 2010 grant ufundowany przez komitet organizacyjny „8th International Congress on the Jurassic System”, Chiny
 • 2009-2012 wykonawca grantu KBN (nr N307 138838): “Ślady drapieżnictwa na wczesnokredowych liliowcach (Crinoidea; Echinodermata) z centralnej i wschodniej Europy; ocena wpływu mezozoicznej rewolucji morskiej na ewolucję post-paleozoicznych liliowców”
 • 2008 grant Paleontological Society (PalSIRP-SEPKOSKI GRANTS FOR 2008): “Signs of benthic predation on Mesozoic crinoids from Poland”
 • 2007 grant Paleontological Society (PalSIRP-SEPKOSKI GRANTS FOR 2007): “Comatulid remains from the Middle Triassic of Poland” (we wspołpracy z dr M.A. Salamon, Uniwersytet Śląski)

Konferencje naukowe
 • 2019. 11th North American Paleontological Conference , Riverside, USA (poster)
 • 2018. 16th International Echinoderm Conference, Nagoya University, Nagoya, Japan (wykład)
 • 2017. 10th ISC – International Symposium on the Cretaceous, Vienna 2017, August 21–26 (wykład)
 • 2016. 35th International Geological Congress (IGC). Cape Town, South America (poster)
 • 2015. The Geological Society of America (GSA) Annual Meeting. Baltimore, USA (poster)
 • 2013 5th Arbeitstreffen deutschsprachiger Echinodermenforscher (V Zjazd Echinodermologów Niemieckojęzycznych), Stuttgart, Germany (postery)
 • 2013 I Forum Młodych Uczonych “Od młodego naukowca do laureata Nagrody Nobla”, Warsaw, Poland
 • 2012 14th International Echinoderm Conference, Bruksela, Belgia (poster)
 • 2011 Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych NanoFun, Obory k. Konstancina, Poland (wykład)
 • 2010 The 7th European Conference on Echinoderms, Goettingen, Niemcy (wykład)
 • 2010 The 8th International Congress on the Jurassic System”, Shehong, Chiny (wykład)
 • 2010 II Konferencja „Młodzi w Paleontologii”, Warszawa, Polska (wykład)
 • 2009 I Konferencja „Młodzi w Paleontologii”, Sosnowiec, Polska (wykład)
 • 2009 European Geosciences Union 2009, Wiedeń, Austria (poster)
 • 2008 4th Workshop of German & Austrian Echinoderm Research, Wiedeń, Austria, (wykład i poster)
 • 2008 33rd International Geological Congress, Olso, Norway (prezentacja)

Praca redakcyjna

 • 2017-2020: Associate Editor, Acta Palaeontologica Polonica
 • 2015-2016, Assistant Editor, Acta Palaeotologica Polonica

Zainteresowania naukowe
 • biomineralizacja i diageneza szkieletu szkarłupni
 • kopalne szkarłupnie, w szczególności mezozoiczne liliowce (paleoekologia, ewolucja, taksonomia)

Przewód doktorski


PublikacjeArtykuły naukowe w czasopismach recenzowanych

Desatnik R., Patterson Z.J., Gorzelak P., Zamora S., LeDuc P., Majidi C. 2023. Soft robotics informs how an early echinoderm moved. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 120, No. 46, e2306580120. doi:10.1073/pnas.2306580120.

Gorzelak P., Kołbuk D., Stolarski J., Bącal P., Januszewicz B., Duda P., Środek D., Brachaniec T., Salamon M.A., 2023. A Devonian crinoid with a diamond microlattice. Proceedings of The Royal Society B 290: 20230092, doi: 10.1098/rspb.2023.0092

Gorzelak P., Salamon MA. 2023. Eksploracja głębin Morza Karaibskiego w rejonie wyspy Roatán (Honduras) przez polskich paleontologów – teraźniejszość kluczem do poznania przeszyszłości. Przegląd Geologiczny, vol. 71, nr 2, 2023; doi: http://dx.doi.org/10.7306/2023.4

Salamon, M.A., Brachaniec, T., Paszcza, K., Kołbuk, D. , Gorzelak, P. 2023. The role of mass extinction events in shaping the body-size dynamics of fossil crinoids. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 622, 111593, doi:10.1016/j.palaeo.2023.111593

Gorzelak, P., Kołbuk, D., Dec, M., Oji, T., Oguri, K., Brom, K., Brachaniec, T., Paszcza, K., Salamon, M.A. 2022. Recent Advances in Ichnology of Crawling Stalked Crinoids. Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan, 34: 54-62.

Salamon, M. A., Jain, S., Brachaniec, T., Duda, P., Bartosz J. Płachno, B.J., Gorzelak, P. 2022. Ausichicrinites zelenskyyi gen. et sp. nov., a first nearly complete feather star (Crinoidea) from the Upper Jurassic of Africa. The Royal Society Open Science, 9: 220345.

Paszcza, K., Salamon, M. A., Duda, P., Gorzelak, P. 2022. Morphologic variation of the Middle Devonian crinoid genus Haplocrinites from Poland. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 305: 87-95

Brachaniec, T., Środek, D., Surmik, D., Niedźwiedzki, R., Georgalis, G.L., Płachno, B. J., Duda, P., Lukeneder, A., Gorzelak, P., Salamon, M.A. 2022. Comparative actualistic study hints at origins of alleged Miocene coprolites of Poland. PeerJ, 10: e13652

Ausich, W,I,, Salamon, M.A., Płachno, B.J., Brachaniec, T., Krawczyński, W., Boczarowski, A., Paszcza, K., Łukowiak, M., Gorzelak, P. 2022. Unraveling the hidden paleobiodiversity of the Devonian (Emsian) crinoids (Crinoidea, Echinodermata) from Poland. PeerJ, 110:e128 42

Salamon, M.A., Brachaniec, T., Kołbuk, D., Saha, A., Gorzelak, P. 2021. Shared patterns in body size declines among crinoids during the Palaeozoic extinction events. Scientific Reports 11, 20351 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-99789-6

Kołbuk, D., Dubois, Ph., Stolarski, J., Gorzelak, P. 2021. Impact of seawater Mg2+/Ca2+ on Mg/Ca of asterozoan skeleton – Evidence from culturing and the fossil record. Chemical Geology, doi: 10.1016/j.chemgeo.2021.120557 [PDF - journal site]]

Lukeneder A., Surmik D., Gorzelak P., Niedźwiedzki R., Brachaniec T., Salamon M.A., 2020, Bromalites from the Upper Triassic Polzberg section (Austria); insights into trophic interactions and food chains of the Polzberg palaeobiota. Scientific Reports 10: 20545. [PDF - journal site]

Gorzelak, P., Salamon, M.A., Brom, K., Oji, T., Oguri, K., Kołbuk, D., Dec, M., Brachaniec, T. & Saucède, T. 2020. Experimental neoichnology of post-autotomy arm movements of sea lilies and possible evidence of thrashing behaviour in Triassic holocrinids. Scientific Reports 10: 15147. [PDF - journal site]

Zamora, S., Wright, D.F., Mooi, R., Lefebvre, B., Guensburg, T.E., Gorzelak, P., David, B., Sumrall, C.D., Cole, S.R., Hunter, A.W., Sprinkle, J., Thompson, J.R., Ewin, T.A.M., Fatka, O., Nardin, E., Reich, M., Nohejlová M., Rahman, I.A. 2020. Re-evaluating the phylogenetic position of the enigmatic early Cambrian deuterostome Yanjiahella. Nature Communications 11: 1286. [PDF - journal site]

Gorzelak, P., Kołbuk, D., Salamon, M., Łukowiak, M., Ausich, W., Baumiller, T. (2020). Bringing planktonic crinoids back to the bottom: Reassessment of the functional role of scyphocrinoid loboliths. Paleobiology, 46(1): 104-122. [PDF - journal site]

Kołbuk, D., Di Giglio, S., M’Zoudi, S., Dubois, P., Stolarski, J., Gorzelak, P. 2020. Effects of seawater Mg2+/Ca2+ ratio and diet on the biomineralization and growth of sea urchins and the relevance of fossil echinoderms to paleoenvironmental reconstructions. Geobiology: 2020;00:1– 15. https://doi.org/10.1111/gbi.12409 [PDF - journal site]

Salamon, M.A., Brachaniec, T., Gorzelak, P. (2020) Durophagous fish predation traces versus tumbling-induced shell damage: a paleobiological perspective. Palaios 35: 37–47. [PDF - journal site]

Salamon, M.A., Lin, J.P., Duda, P., Gorzelak, P., Ausich, W.I., Oji, T. 2019. Paleoenvironmental and biostratigraphic implications of echinoderm ossicles trapped within burmese amber. Palaios 34: 652-656.

Kołbuk, D., Dubois, Ph., Stolarski, J. & Gorzelak, P. 2019. Effects of seawater chemistry (Mg⁠2+/Ca⁠2+ ratio) and diet on the skeletal Mg/Ca ratio in the common sea urchin Paracentrotus lividus. Marine Environmental Research 145: 22-26, doi:10.1016/j.marenvres.2019.02.006 [text - journal site]

Brom, K.R., Oguri, K., Oji, T., Salamon, M.A., Gorzelak, P. 2018. Experimental neoichnology of crawling stalked crinoids. Swiss Journal of Palaeontology 137:197-203, doi:10.1007/s13358-018-0158-9.

Brom, K., Salamon, M.A., Gorzelak, P. 2018. Body-size increase in crinoids following the end-Devonian mass extinction. Scientific Reports 8: 9606.

Ferré, B, Granier B., Gorzelak P., Salamon M.A., 2018. Cretaceous roveacrinids from Mexico revisited: overcoming the taxonomic misidentifications and subsequent biostratigraphic abuse. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 70: 499-530.

Salamon, M.A., Gerrienne, P., Steemans, P., Gorzelak, P., Filipiak, P., Le Hérissé, A., Paris, F., Cascales‐Miñana, B., Brachaniec, T., Misz‐Kennan, M., Niedźwiedzki, R., Trela, W. 2018. Putative Late Ordovician land plants. New Phytologist 218: 1305–1309.

Salamon, M.A., Leśko, K., Gorzelak, P. 2018. Experimental tumbling of Dreissena polymorpha: implications for recognizing durophagous predation in the fossil record. Facies 64: 10, doi:10.1007/s10347-018-0522-7.

Gorzelak, P. 2018. Microstructural evidence for stalk autotomy in Holocrinus – The oldest stem-group isocrinid. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 506:202-207, doi:10.1016/j.palaeo.2016.12.012

Dubicka Z., Jurkowska A., Thibault N., Razmjooei M.J.,Wójcik K., Gorzelak P., Felisiak I. 2017.  An integrated stratigraphic study across the Santonian/Campanian  boundary at Bocieniec, southern Poland: A new boundary stratotype  candidate. Cretaceous Research 80 61-85. [text - journal site]

Salamon, M.A., Gorzelak, P. 2017. Comment: Paleozoic echinoderm hangovers: Waking up in the Triassic. Geology 45: e419-e419. [text - journal site]

Salamon, M.A., Gorzelak, P. 2017. Epizoan encrustation on Marsupites testudinarius – additional argument favoring an epifaunal mode of life of uintacrinoids? Annales de Paleontologie 103: 217-221. [text - journal site]

Gorzelak, P., Rahman, I.A., Zamora, S., Gąsiński, A., Trzciński, J., Brachaniec, T., Salamon, M.A. 2017. Towards a Better Understanding of the Origins of Microlens Arrays in Mesozoic Ophiuroids and Asteroids. Evolutionary Biology 44: 339-346. [text - journal site]

Gorzelak, P., Dery, A., Dubois, Ph., Stolarski, J. 2017. Sea urchin growth dynamics at microstructural length scale revealed by Mn-labeling and cathodoluminescence imaging. Frontiers in Zoology 14:42, doi:10.1186/s12983-017-0227-8. [FULL TEXT PDF (open access)]

Gorzelak, P., Głuchowski, E., Brachaniec, T., Łukowiak, M. & Salamon, M. 2017. Skeletal microstructure of uintacrinoid crinoids and inferences about their mode of life. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 468: 200-207. [text - journal site]

Gorzelak, P., Salamon, M. A., Trzęsiok, D., Lach, R. & Baumiller, T. K. 2016. Diversity dynamics of post-Palaeozoic crinoids – in quest of the factors affecting crinoid macroevolution. Lethaia 49(2): 231-244. [text - journal site]

Gorzelak, P. & Zamora, S. 2016. Understanding form and function of the stem in early flattened echinoderms (pleurocystitids) using a microstructural approach. PeerJ 4:e1820. [text - journal site]

Gorzelak, P., Krzykawski, T., Stolarski, J. 2016. Diagenesis of echinoderm skeletons: Constraints on paleoseawater Mg/Ca reconstructions. Global and Planetary Change 144:142-157. [text - journal site]

Brachaniec, T., Niedźwiedzki, R., Surmik, D., Krzykawski, T., Szopa, K., Gorzelak, P.,  Salamon, M.A. 2015. Coprolites of marine vertebrate predators from the Lower Triassic of southern Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 435: 118–126. [text - journal site]

Salamon, M.A., Gorzelak, P., Hanken, N.M., Riise, H.E., Ferré, B. 2015. Crinoids from Svalbard in the aftermath of the end−Permian mass extinction. Polish Polar Research, 36 (3), 225-238. [text - journal site]

Gorzelak P., Głuchowski, E., Salamon, M.A. 2014. Reassessing the improbability of a muscular crinoid stem. Scientific Reports 4, 6049. [text - journal site]

Trzęsiok D., Krzykawski T., Niedźwiedzki R., Brom K., Gorzelak P. & Salamon M.A. 2014. Palaeoenvironment of the Upper Cretaceous (Coniacian) concretion-bearing Lagerstätten from Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 401: 154–165. [text - journal site]

Gorzelak P.
, Salamon M.A., Lach R., Loba M. &  Ferré B. 2014. Microlens arrays in the complex visual system of Cretaceous echinoderms. Nature Communications 5: 3576. [text - journal site]

Gorzelak P., Stolarski J., Dery A., Dubois Ph., Escrig S. and Meibom A. 2014. Ultra- and micro-scale growth dynamics of the cidaroid spine of Phyllacanthus imperialis revealed by 26Mg labeling and NanoSIMS isotopic imaging. Journal of Morphology 275(7): 788-796. [text - journal site]

Salamon M.A., Gorzelak P., Niedźwiedzki R., Trzęsiok D., & Baumiller T.K. 2014. Trends in shell fragmentation as evidence of mid-Paleozoic changes in marine predation. Paleobiology 40(1): 14–23. [text - journal site]

Gorzelak P.  & Zamora S. 2013. Stereom microstructures of Cambrian echinoderms revealed by cathodoluminescence (CL). Palaeontologia Electronica 16 (3): 32A, 1-17 [text - journal site]

Gorzelak P. & Salamon M.A., 2013. Experimental tumbling of echinoderms - taphonomic patterns and implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 386: 569–574.  [text - journal site]

Gorzelak P., Błażejowski B., Uchman A., & Hanken N-M., 2013. First record of catacrinid crinoid from the Lower Permian of Spitsbergen. Polish Polar Research 34, no. 2, pp. 139–150.  [text - journal site]

Gorzelak P., Salamon M.A, Trzęsiok D., Niedźwiedzki R., 2013. Drill Holes and Predation Traces versus Abrasion-Induced Artifacts Revealed by Tumbling Experiments. PLoS ONE 8(3): e58528. [text - journal site]

Gorzelak, P., Stolarski, J., Mazur, M., & Meibom, A. 2013. Micro- to nanostructure and geochemistry of extant crinoidal echinoderm skeletons. Geobiology 11(1):29-43, doi:10.1111/gbi.12012 [FULL TEXT PDF (Publisher site)] [SOM (Publisher site)].

Salamon, M.A., Niedźwiedzki, R., Lach, R., Brachaniec, T., & Gorzelak, P. 2012. Ophiuroids Discovered in the Middle Triassic Hypersaline Environment. PLoS ONE 7(11): e49798. [text - journal site]

Gorzelak, P., Salamon, M.A., & Baumiller, T.K. 2012. Predator-induced macroevolutionary trends in Mesozoic crinoids. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109 (18): 7004-7007. [text - journal site]

Salamon, M.A., Niedźwiedzki, R., Gorzelak, P., Lach, R., & Surmik, D. 2012. Bromalites from the Middle Triassic of Poland and the rise of the Mesozoic Marine Revolution. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 321-322: 142–150. [text - journal site]

Salamon M., Aghababalou B., Gorzelak P. and Niedźwiedzki R., 2012: Intriguing crinoid remains from the Rhaetian of Iran and their possibleimplications for the mid-Carnian crinoid extinction event. Geobios, 45: 479–484.

Gorzelak, P., Stolarski, J., Małkowski, K., Meibom, A. 2012. Stable carbon and oxygen isotope compositions of extant crinoidal echinoderm skeletons. Chemical Geology 291: 132-140.[text - journal site]

Gorzelak, P., Stolarski, J., Dubois, P., Kopp, Ch., & Meibom, A. 2011. 26Mg labeling of the sea urchin regenerating spine: insights into echinoderm biomineralization process. Journal of Structural Biology 176:119-126. [text - journal site]

Hess, H., Salamon, M.A., & Gorzelak, P. 2011. Late Jurassic-Early Cretaceous (Tithonian-Berriasian) cyrtocrinids from southeastern Poland. Neues Jahrbuch für Paläontologie und Geologie, Abhandlungen 260(1): 119-128.

Gorzelak, P., Salamon, M.A, Ferré, B. 2011. Pelagic crinoids (Roveacrinida, Crinoidea) discovered in the Neogene of Poland. Naturwissenschaften 98(10):903-908. [text - journal site]

Niedźwiedzki, G., Gorzelak, P. & Sulej, T. 2011. Bite traces on dicynodont bones and the early evolution of large terrestrial predators. Lethaia 44(1):87-92. [text - journal site]

Gorzelak, P., Rakowicz, Ł., Salamon, M.A. & Szrek, P. 2011. Inferred placoderm bite marks on Devonian crinoids from Poland. Neues Jahrbuch für Paläontologie und Geologie, Abhandlungen 259/1:105–112.

Salamon M.A. & Gorzelak P. 2011: A new spoon-like crinoid (Hemicrinus, Cyrtocrinida) from the Danian (Palaeogene) of Poland and overview of Cretaceous hemicrinids. Paleontological Research 15(1): 23–20. [text - journal site]

Salamon M.A. & Gorzelak P. 2011: Late Cretaceous (Santonian-Campanian) sea lilies (Echinodermata, Crinoidea) from the glacial rafts of North-Western Poland. Palaeontologische Zeitschrift 85(3): 309-319. [text - journal site]

Baumiller, T.K., Salamon, M.A., Gorzelak, P., Mooi, R., Messing, Ch.G., & Gahn, F.J. 2010. Post-Paleozoic crinoid radiation in response to benthic predation preceded the Mesozoic marine revolution. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 107 (13): 5893-5896. [text - journal site]

Salamon, M.A, Gorzelak, P., Ferré, B. & Lach, R. 2010. Roveacrinids (Crinoidea, Echinodermata) survived the Cretaceous-Paleogene (K-Pg) extinction event. Geology 38(10): 883–885. [text - journal site]

Salamon, M.A. & Gorzelak, P. 2010. Cyrtocrinids (Echinodermata, Crinoidea) from Upper Jurassic Štramberk-type limestones in southern Poland. Palaeontology 53 (4): 869-885. [text - journal site]

Salamon, M., & Gorzelak, P. 2010. Late Cretaceous crinoids (Crinoidea) from Eastern Poland: Palaeontographica Abt. A 291, 1-43.

Gorzelak P., Niedźwiedzki G. & Skawina A. 2010. Pathologies of non-marine bivalve shells from the Late Triassic of Poland. Lethaia 43 (3): 285-289. [text - journal site] doi:10.1111/j.1502-3931.2009.00188.x.

Salamon, M.A., Gorzelak, P. & Zatoń, M. 2010. Comment on “Palaeoenvironmental control on distribution of crinoids in the Bathonian (Middle Jurassic) of England and France” by Aaron W. Hunter and Charlie J. Underwood. Acta Palaeontologica Polonica 55 (1), 172-173. [text - journal site]

Salamon, M.A., Lach, R. & Gorzelak, P. 2010. Additional records of bourgueticrinid crinoids from the Cenomanian of southern Poland. Cretaceous Research 31 (4): 364-367. [text - journal site]

Lach, R., Gorzelak, P., & Salamon, M.A., 2010. Strambergocrinus jurassicus (Crinoidea, Cyrtocrinida), a new cyrtocrinid crinoid from Oxfordian of northern Poland. Paläontologie, Stratigraphie, Fazies (18) Freiberger Forschungshefte C 536, 18: 1–6.

Gorzelak, P. & Salamon, M.A. 2010. Drapieżne jeżowce a ewolucja liliowców czyli preludium mezozoicznej rewolucji morskiej. Przegląd Geologiczny 58 (7): 557.

Salamon, M.A., Gorzelak, P. & Lach, R. 2009. Fischericrinus polonicus n. sp.: a new crinoid (Echinodermata, Crinoidea, Cyrtocrinida) from the Oxfordian of the Cracow-Częstochowa Upland (southern Poland). Paläontologie, Stratigraphie, Fazies (17), Freiberger Forschungshefte, C 532: 95–99.

Borszcz, T., Gorzelak, P., Konieczyński, K., Łukowiak, M. & Salamon, M.A. 2009. Upper Jurassic (Kimmeridgian) crinoids from the southern Poland. Paläontologie, Stratigraphie, Fazies (17), Freiberger Forschungshefte, C 532: 83–93.

Salamon M.A., Gorzelak P., Gajerski A., Kaźmierczak J. & Borszcz T. 2009. A crinoid concentration lagerstätte in the Turonian (Late Cretaceous) Conulus Bed (Miechów-Wolbrom area, Poland). Geobios 42 (3): 351–357. [text - journal site]

Stolarski J., Gorzelak P., Mazur M., Marrocchi Y. & Meibom A. 2009. Nanostructural and geochemical features of the Jurassic isocrinid columnal ossicles. Acta Palaeontologica Polonica 54: 69-75. [text - journal site]

Salamon M.A., Gorzelak P. & Zatoń M. 2009. In quest of cyrtocrinid origins: Evidence from Late Triassic ossicles from the Tatra Mountains. Acta Palaeontologica Polonica 54: 171-174. [text - journal site]

Gorzelak P. & Salamon M.A. 2009. Signs of benthic predation on Late Jurassic stalked crinoids; preliminary data. Palaios 24: 70-73. [text - journal site]

Salamon M.A., Gorzelak P. & Schweigert, G. 2008. Early Jurassic (Sinemurian-Toarcian) crinoids (Crinoidea) from Central Europe (Poland, Slovakia, Germany). Paläontologie, Stratigraphie, Fazies (16), Freiberger Forschungshefte, C 528: 93-103.

Salamon M.A., Zatoń M. & Gorzelak P. 2008. Syzygial brachials from the Upper Muschelkalk (Middle Triassic, Poland) and their implication for an early origin of comatulid crinoids. Journal of Paleontology 82 (3): 646-649. [text - journal site]

Gorzelak P. 2008. New data on fossil cyrtocrinids (Cyrtocrinida, Crinoidea) from the Early Oxfordian of the Polish Jura Chain (southern Poland). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen 248 (2): 225-232. [text - journal site]

Gorzelak P. & Salamon M.A. 2008. Ślady ugryzień i regeneracji na triasowych liliowcach z Polski; dane wstępne. Przegląd Geologiczny 56: 885-886.

Gorzelak P. & Salamon M.A. 2008. Czy mezozoiczna rewolucja morska wywarła wpływ na preferencje batymetryczne liliowców łodygowych? Przegląd Geologiczny 56: 378-379.

Gorzelak P., Jakubczyk A., Salamon M.A., & Konieczyński K. 2008. Najstarsze mezozoiczne szczątki rozgwiazd z dolnego wapienia wuszlowego (dolny anizyk, warstwy faliste) Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny 56: 116-117.

Sekuła M., Gorzelak P., Konieczyński K., & Salamon M.A. 2008. Liliowce z pogranicza kredy i paleogenu z doliny środkowej Wisły - dane wstępne. Przegląd Geologiczny, 56: 38-40.

Salamon M.A., Gajerski A., Gorzelak P. & Łukowiak M. 2007. A new plicatocrinid crinoid, Tetracrinus jagti, from the Cenomanian (Upper Cretaceous) of southern Poland. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 245 (2): 179-183. [text - journal site]

Salamon M.A., & Gorzelak P. 2007. Evidence of shallow-water cyrtocrinids (Cyrtocrinida, Crinoidea) from the Callovian of Poland. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 244: 3: 257-260. [text - journal site]

Gorzelak P., Łukowiak M., & Salamon M.A. 2007. Nowe dane na temat skamieniałości cyrtokrynidów (Crinoidea, Cyrtocrinida) w osadach mezozoiku Polski pozakarpackiej. Przegląd Geologiczny 55: 222-223.

Gorzelak P., & Salamon M.A. 2006. The youngest Mesozoic record of millericrinid crinoids (Millericrinida, Crinoidea) from Upper Cretaceous deposits of Poland. Freiberger Forschungshefte 14: 39-42.

Łukowiak M., & Gorzelak P. 2006. Marsupites (Crinoidea, Uintacrinida) jako narzędzie datowania skał górnosantońskich w krach glacjalnych wschodniej Polski. Przegląd Geologiczny 54: 784-786.


Monografie (lub ich rozdziały)

Salamon, M.A., Ferré, B., Gorzelak, P. 2019. Biostratigraphic Value of Mesozoic Crinoids. In: Part T, Revised, Volume 1. Treatise Online 125: 1–9, 4 fig. Publisher: The University of Kansas, Paleontological Institute

Inne artykuły (w czasopismach nierecenzowanych, popularyzacja)

Trela, W., Szczepanik, Z., Filipiak, P., Gorzelak, P., Salamon, M.A. 2019. Ordowicki podbój lądów. Academia 3–4/59–60: 82–84.

Gorzelak, P., and Łukowiak, M. 2007. Cmentarzysko triasowych kręgowców sprzed 240 mln lat. Przyroda Górnego Śląska 48: 4.

Gorzelak, P. 2013. Jeżowce kontra liliowce. Rocznik Muzeum Ewolucji (5).


Abstrakty i postery


Gorzelak, P., Salamon, M.A. 2019. Holocrinus - the oldest stem-group isocrinid with stalk shedding and crawling abilities: Evidence from taphonomy, microstructure and trace fossils. In: Droser, M., N. Hughes, N. Bonuso, D. Bottjer, D. Eernisse, R. Gaines, A. Hendy, D. Jacobs, J. Miller-Camp, R. Norris, K. Roy, P. Sadler, M. Springer, X. Wang, and M. Vendrasco (eds.). 2019. 11th North American Paleontological Conference Program with Abstracts. PaleoBios 36 (Supplement 1): 153-154, ucmp_paleobios_44177

Gorzelak P., Kołbuk D., Stolarski J., M’Zoudi S., Di Giglio S., Dubois P. 2018. Exploring the controls on the skeletal Mg/Ca ratio in echinoderms: current developments and future perspectives. 16th International Echinoderm Conference abstract book, Nagoya, Japan.

Dubicka, Z., Jurkowska, A., Thibault, N., Razmjooei, M.J., Szaniawski, R., Gorzelak, P., Felisiak, I. 2017. An integrated study (benthic and planktonic foraminifera, calcareous nannofossils, crinoids, stable carbon isotopes and magnetic polarities) across the Santonian/Campanian boundary at Bocieniec, southern Poland: A new GSSP Candidate for the Base of the Campanian Stage. Berichte der Geologischen Bundesanstalt (ISSN 107-8880), Band 120, Wien 2017 10th Int. Symp. Cretaceous – ABSTRACTS.

Gorzelak, P., Salamon, M.A., Brachaniec, T., Rahman, I., Zamora, S. 2016. Towards a better understanding of the origins of microlens arrays in Mesozoic echinoderms. 35th International Geological Congress (IGC) 27.08–4.09.2016. Cape Town, Paper Number: 3788. (poster)

Gorzelak, P. 2015. Diagenesis In Echinoderm Skeletons And Their Application To The Reconstruction Of Paleocean Mg/Ca. Geological Society of America Abstracts with Programs 47 (7), 575. (poster)

Salamon, M.A., Gorzelak, P., Hanken, N.−M., Riise, H.E., Ferré, B. 2015. Unexpectedly Diverse Crinoid Fauna From Svalbard In The Aftermath Of The End-Permian Mass Extinction. Geological Society of America Abstracts with Programs 47 (7), 765. (poster)

Gorzelak, P., Zamora, S. 2013. Cathodoluminescence (CL) – a promising method for investigating the stereom microstructures of Cambrianechinoderms. 5th Arbeitstreffen deutschsprachiger Echinodermenforscher, Stuttgart, Germany.

Gorzelak, P., Brom, K., Trzęsiok, D., Lach, R., Leśko, K., Salamon, M.A. 2013. Diversity dynamics of post-Paleozoic crinoids and thecharacterization of agents of selection. 5th Arbeitstreffen deutschsprachiger Echinodermenforscher, Stuttgart, Germany.

Gorzelak, P., Stolarski, J., Dery, A., Dubois, Ph., Kopp, C., & Meibom, A. 2012. 26Mg labeling – a new tool for investigating biomineralization in echinoderms. 14th International Echinoderm Conference, Brussels, August 20-24 2012.

Salamon, M.A., Niedźwiedzki, R., Lach, R.,Brachaniec, T., & Gorzelak, P. 2012. Ophiuroids Discovered in the Middle Triassic Hypersaline Environment. 14th International Echinoderm Conference, Brussels, August20-24 2012.

Gorzelak, P., Stolarski, J., Mazur, M., Meibom, A., Marrocchi, Y., & Chalmin, E. 2010. Micro/nanostructural and biogeochemical features of the stereom of extant and fossil stalked crinoids. Echinoderm Research 2010: 7th European Conference on Echinoderms, Göttingen, October 2-9, 2010.

Gorzelak, P. 2010. Jurassic crinoids – can their skeletons be used as palaeoenvironmental proxies? Earth Science Frontiers, Vol. 17, Special Issue, 154-155.

Salamon, M.A., Gorzelak, P. & Lach, R. 2010. Cyrtocrinid crinoids (Echinodermata, Crinoidea) from the Late Jurassic Štramberk-type limestones of southern and eastern Poland. Earth Science Frontiers, Vol. 17, Special Issue, 147-148.

Baumiller, T.K., Salamon, M.A., Gorzelak, P., Mooi, R. & Messing, Ch. 2009. Prelude to the Mesozoic marine revolution - Triassic diversification of crinoids, [W:] The 9th North American Paleontological Convention (University of Cincinnati, USA).

Gorzelak, P., Stolarski, J., Mazur, M., Meibom, A., Marrocchi, Y., & Chalmin, E. (2010): Micro/nanostructural and biogeochemical features of the stereom of extant and fossil stalked crinoids. Echinoderm Research 2010: 7th European Conference on Echinoderms, Göttingen, October 2-9, 2010.

Gorzelak, P. 2010. Jurassic crinoids – can their skeletons be used as palaeoenvironmental proxies? Earth Science Frontiers, Vol. 17, Special Issue, 154-155.

Salamon, M.A., Gorzelak, P., Lach, R. 2010. Cyrtocrinid crinoids (Echinodermata, Crinoidea) from the Late Jurassic Štramberk-type limestones of southern and eastern Poland. Earth Science Frontiers, Vol. 17, Special Issue,  147-148.

Baumiller, T.K., Salamon, M.A., Gorzelak, P., Mooi, R., and Messing, Ch. 2009. Prelude to the Mesozoic marine revolution - Triassic diversification of crinoids, [In:] The 9th North American Paleontological Convention (University of Cincinnati, USA).

Gorzelak, P., Stolarski, J., Mazur, M., Marrocchi, Y., Meibom, A., and Chalmin, E. 2009. Nanostructural and biogeochemical features of the crinoid stereom. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-1043-1, 2009. European Geosciences Union 2009, Vienna, Austria.

Gorzelak, P. and Rakowicz, Ł. 2009. Ślady ugryzień ryb pancernych na dewońskich liliowcach z centralnej Polski. Konferencja naukowa „Młodzi w paleontologii”, Sosnowiec.

Baumiller, T.K., Salamon, M.A. and Gorzelak, P. 2008. Early Mesozoic crinoid evolution revolution, [In:] 33rd International Geological Congress in Oslo. http://www.cprm.gov.br/33IGC/1364353.html

Salamon, M.A. and Gorzelak, P. 2008. Signs of predation on Middle Triassic crinoids from Poland, [In:] 4th Workshop of German & Austrian Echinoderm Research in Vienna.
KontaktPrzemysław Gorzelak
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: pgorzelak@twarda.pan.pl
tel: (+48 22) 6978-885; pokój 130