Zakład Paleobiologii Środowiskowej


DYREKTOR INSTYTUTU: prof. dr hab. Jarosław STOLARSKI


Mechanizmy biomineralizacji, pochodzenie i ewolucja koralowców

ORCID ID: 0000-0003-0994-6823
Scopus Author ID: 55932240900
Researcher ID
: V-9586-2017
Google Scholar: Jaroslaw Stolarski


ZYCIORYS NAUKOWYDane osobiste

Jarosław Stolarski
urodzony w Warszawie, 1964 r.

Tytuły
 • 2014 tytuł profesora nauk o Ziemi
 • 2005 habilitacja z geologii, Instytut Paleobiologii PAN (model of scleractinian skeleton growth)
 • 1997 doktorat z geologii, Instytut Paleobiologii PAN (Phylogeny of Guyniidae and Flabellidae)
 • 1988 magisterium z geologii, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski (Neogene Scleractinia)
Projekty badawcze (granty)
 • 2021-2025. Projekt NCN OPUS "Paleoproteomika otolitów ryb kopalnych" [Kierownik]
 • 2018-2022. Projekt NCN OPUS "Przemiany fazowe biogenicznego węglanu wapnia w naturalnych i eksperymentalnych systemach diagenetycznych: znaczenie dla rekonstrukcji (paleo)środowiskowych oraz paleobiologii" [Kierownik]
 • 2016-2020. Projekt NCN OPUS "Rola białek w biomineralizacji węglanowych receptorów grawitacyjnych kopalnych i dzisiejszych ryb" NCN 2015/19/B/ST10/02148 [Kierownik]
 • 2014-2017. Projekt POLNOR - The Changing Ocean of the Polar North. Kierownik pakietu zadań badawczych WP3 "Recent and subfossil biomineral skeletons of Arctic carbonate sediments and organisms as (paleo)environmental archives: a critical assessment" w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.
 • 2008-2013. Projekt „Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych – NanoFun” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. [Koordynator w Instytucie Paleobiologii]
 • 2007-2010 grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Hierarchiczna struktura biomineralnego szkieletu współczesnych i kopalnych koralowców Scleractinia: charakterystyka mikro- i nanostrukturalna oraz podstawowe parametry biochemiczne (N307015733) [Kierownik]
 • 2002-2003 Projekt Komitetu Badań Naukowych: Strategie rozwoju larwalnego triasowych korali na podstawie najwcześniejszych stadiów wzrostowych szkieletu (3PO4D 007 23) [Kierownik]
 • 1998-2001 Projekt Komitetu Badań Naukowych "Pochodzenie i triasowe różnicowanie się koralowców sześciopromiennych" (6PO4D03714) [Wykonawca]
 • 1993-1996. Projekt Komitetu Badań Naukowych "Morfogeneza i mechanizmy ewolucji minitrabekularnych korali podrzędu Caryophylliina (Scleractinia)" (6P20103405) [Wykonawca]
 • 1991-1995. Projekt IGCP-301 "Paleogene of South America" (Paleogen Ameryki Południowej). [Wykonawca]

Projekty na prowadzenie badań na wielkoskalowej aparaturze pomiarowej

 • 2017. Elettra – Sincrotrone Trieste (Projekt 20170388, 6-11 listopada). Systematic XRD characterization of biogenic carbonates (Jaroslaw Stolarski, Ismael Coronado), 6-13 listopada 2017. Kierownik.
 • 2011. European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble, Francja), linia ID18F, 12-15 lutego 2011. Tytuł‚ projektu: Characterization of microstructure and defects in scleractinian corals. (Jaroslaw Stolarski, Katarzyna Janiszewska, Jakub Jaroszewicz, Maciej Mazur, Anders Meibom). Nr projektu: EC-725. Kierownik.
 • 2010. European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble, Francja), linia ID21, 25 listopada-1 grudnia 2010. Tytuł projektu: Effects of lowering Mg/Ca seawater ratio on scleractinian coral biomineralization. (Jaroslaw Stolarski*, Katarzyna Janiszewska, Jakub Szlachetko, Anders Meibom, Maciej Mazur). Nr projektu: EC-722. Kierownik.
 • 2009. Los Alamos Neutron Science Center (Los Alamos, NM, USA), linia NPDF, 21- 23 września 2009. Tytuł projektu: Neutron pair distribution function study of Scleractinian coral skeletons. (M. Mazur*, J. Stolarski, P. Krysiński, J. Majewski, T. Proffen). Nr projektu: 20091069. Wykonawca.
 • 2008. European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble, Francja), linia ID21, 29 październik- 3 listopada 2008. Tytuł projektu: Organic matter mapping in aragonite and calcite skeletons of the Cretaceous scleractinian coral. (J. Stolarski*, M. Mazur, A. Meibom, J. Susini, M. Salome). Nr projektu: EC- 134. Kierownik.
 • 2008. Instytut Laue-Langevin (Grenoble, Francja), linia IN10, 18-27 czerwca 2008. Tytuł projektu: Dynamical properties of CaCO3 biominerals. (R. Przeniosło*, J. Stolarski, I. Sosnowska, M. Mazur) Nr projektu: 7-04-54. Wykonawca.
 • 2007. European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble, Francja), linia ID13, 5-6 listopada
 • 2007. Tytuł projektu: In-situ WAXS/SAXS/Raman spectroscopy characterization of the organo-mineral nanocomposite structure of the recent scleractinian coral fibers. (R. Przeniosło*, J. Stolarski, M. Mazur, C. Riekel) Nr projektu: EC- 134. Wykonawca.
 • 2007. European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble, Francja), linia ID31, 2-5 marca 2007. Tytuł projektu: Aragonite-Calcite phase transition: scleractinian coral biominerals vs. minerals. (R. Przeniosło*, J. Stolarski, M. Mazur) Nr projektu: HS- 3319. Wykonawca.

Nagrody i stypendia

 • 2017 nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych PAN (wraz z dr K. Frankowiak)
 • 2011 stypendium (Synthesys) Naturalis, Nederlands Centrum voor Biodiversiteit, Leiden (19 marca - 2 kwietnia 2011
 • 2008 nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych PAN (indywidualna)
 • 2006 stypendium (Synthesys) Natural History Museum in London, U.K. (27 września - 4 października, 30 października - 10 listopada)
 • 2003 stypendium Smithsonian Institution, Washington, D.C. (9 marca - 11 maja)
 • 2002 Best Paper Award, Honorable Mention from Journal of Paleontology, vol. 75 (E. Roniewicz & J.Stolarski "Triassic roots of the amphiastraeid scleractinian corals").
 • 1998-1999 stypendium (post-doctoral) Smithsonian Institution, Washington, D.C. (National Museum of Natural History: Department of Invertebrate Zoology).
 • 1994 stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 1993 stypendium Smithsonian Institution, Washington, D.C. (1-28 lutego)
 • 1991 stypendium Deutsche Forschungsgemeinschaft (9-14 września)

Konferencje naukowe (międzynarodowe)
 • 2023 14th Symposium of the International Fossil Coral and Reef Society (IFCRS) Poland, 10-16 September 2023 (organizator, 2 wykłady)
 • 2019 AGU Fall Meeting 2019, 9 – 13 December 2019, San Francisco, USA (wykład)
 • 2019 15th International Symposium on Biomineralization 9–13 September 2019, Munich, Germany (1 wykład, współautor 4 wykładów, 7 posterów)
 • 2019 13th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera 2019, Modena, Italy (1 wykład, współautor 1 wykładu, 3 postery)
 • 2017 14th International Symposium on Biomineralization (BIOMIN XIV) From Molecular and Nano-structural Analyses to Environmental Science, October 9-13, 2017, Tsukuba, Japan (wykład, 3 postery)
 • 2015 GSA Annual Meeting, Baltimore, Maryland, USA, 1-4 November (wykład na zaproszenie)
 • 2015 13th International Symposium on Biomineralization (Biomin XIII) 16-19 September, Granada, Spain (wykład, 3 postery)
 • 2015 12th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Muscat, Oman 5-10 February (2 wykłady)
 • 2013 Biomolecules and Nanostructures 4, May 15-19, Pułtusk, Poland (wykład)
 • 2012 1st European Mineralogical Conference, 2-6 September, Frankfurt, Germany (wykład).
 • 2012 12th International Coral Reef Symposium 9-13 July 2012 Cairns, Queensland, Australia (wykład).
 • 2011 GSA Annual Meeting in Minneapolis (9–12 October 2011), USA (wykład).
 • 2011 11th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Liège 22-26 August, Belgium (3 wykłady).
 • 2010 European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 02-07 May 2010 (wykład, poster).
 • 2009 Warsztaty: The Systematics and Evolution of Scleractinian Corals; Washington D.C. Biodiversity Synthesis Group: Encyclopedia of Life, Smithsonian Institution and Treatise on Invertebrate Paleontology. Wykład: Biological sense of microstructural analysis: From crystal arrangement to genes.
 • 2009 European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 19 – 24 April 2009 (wykład, 2 posters).
 • 2008 Joint Meeting of The Geological Society of America, American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America, Gulf Coast Association of Geological Societies with the Gulf Coast Section of SEMP. 5-9 October, Houston, Texas, USA (wykład).
 • 2008 European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 13-18 April 2008 (poster).
 • 2007 10th International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera. St. Petersburg, Russia (4 wykłady, 2 posters).
 • 2006 Giornate di Paleontologia 2006, Simposio internazionale, Trieste, 8- 11 giugno 2006. (wykład).
 • 2005 Geoitalia 2005, 5th Italian Earth Science Forum (Quinto Forum Italiano di Scienze della Terra, Spoleto) (2 wykłady).
 • 2003 9th International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera. Graz, Austria (2 wykłady, poster).
 • 2002 6th International Symposium on the Jurassic System, Mondello Sicily, Italy (2 postery).
 • 1999 VIII. International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera. Sendai, Japan (3 wykłady, poster).
 • 1996 International Workshop on Scleractinian Coral Microstructure-Cormu’96. London, Great Britan (wykład).
 • 1995 VII. International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera. Madrid , Spain (wykład).
 • 1994 Second European Regional Meeting - Coral Reefs in the past, present and future. Grand-Duchy of Luxemburg (wykład).
 • 1991 VI. International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera. Münster, Niemcy (wykład i poster).

Działalność redakcyjna
 • 2005 - obecnie, koordynator Treatise on Invertebrate Paleontology, part F, Scleractinia; we współpracy z Ann (Nancy) Budd, Stephen D. Cairns, and George Stanley.
 • 2007 - 2014, redaktor naczelny Acta Palaeotologica Polonica (2000-2004 redaktor tematyczny; 2005-2006 redaktor wspomagający)
 • 1998-2005 redaktor tematyczny Palaeontologia Polonica
Doktoranci
 • Przemysław Gorzelak (doktorat obroniony w 2012 r.) "Biomineralizacja i diageneza stereomu dzisiejszych i kopalnych szkarłupni" [Instytut Paleobiologii PAN]
 • Katarzyna Janiszewska (doktorat obroniony w 2014 r.) "Rozwój szkieletu koralowców Micrabaciidae a pochodzenie Scleractinia" [Instytut Paleobiologii PAN]
 • Katarzyna Frankowiak (doktorat obroniony w 2015 r.)"Triasowe koralowce sześciopromienne: biominerazilizacja i świadectwa symbiozy z bruzdnicami" [Instytut Paleobiologii PAN]
 • Dominika Mierzwa-Szymkowiak (doktorat obroniony w 2022 r.) "Czynniki środowiskowe wpływające na rozwój muszli i rozprzestrzenienie ślimaka Cepaea vindobonensis w Polsce" [Muzeum i Instytut Zoologii PAN]
 • Klaudia Bielak (doktorat obroniony w 2023 r.) "Otolina-1 - białko biomineralizacji ludzkich otokoniów i rybich otolitów". BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii. Politechnika Wrocławska. Współpromotor: Piotr Dobroszycki, PWr.
 • Sara Mandera (w toku) "Amorficzne prekursory: klucz do zrozumienia struktury i składu biogeochemicznego dzisiejszych i kopalnych szkieletów  węglanowych"
 • Alicja Owczarek (w toku) "Paleoproteomika otolitów ryb kopalnych"
Zainteresowania naukowe
 • Struktury i procesy biomineralizacyjne
 • Pochodzenie i ewolucja koralowców (Anthozoa)PublikacjeArtykuły naukowe w czasopismach recenzowanych oraz rodziały w książkach

Canesi, M., Douville, E., Montagna, P., Bordier, L., Caquineau, S., Pons-Branchu, E., Iwankow, G., Stolarski, J., Allemand, D., Planes, S., Moulin, C., Lombard, F., Bourdin, G., Troublé, R., Agostini, S., Banaigs, B., Boissin, E., Boss, E., Bowler, C., Vargas, C., Flores, M., Forcioli, D., Furla, P., Gilson, E., Galand, P.E., Pesant, S., Sunagawa, S., Thomas, O., Thurber, R.V., Voolstra, C.R., Wincker, P., Zoccola, D., Reynaud, S. (in press) Sea surface temperature reconstruction in the Pacific Ocean using multi-elemental proxy in Porites and Diploastrea corals: Application to Palau Archipelago. Chemical Geology, doi:10.1016/j.chemgeo.2023.121884 [FULL TEXT PDF]

Kalka, M., Bielak, K., Ptak, M., Stolarski, J., Dobryszycki, P., Wojtas, M. (in press) Calcium carbonate polymorph selection in fish otoliths: a key role of phosphorylation of Starmaker-like protein. Acta Biomaterialia, doi: 10.1016/j.actbio.2023.11.039 [FULL TEXT PDF]

Gaaloul, N., Uchman, A., Riahi, S., Janiszewska, K., Stolarski, J., Kołodziej, B., Ben Ali, S. 2023. In vivo and post-mortem bioerosion traces in solitary corals from the Pliocene of Tunisia. Acta Palaeontologica Polonica 68:659-681, doi: 10.4202/app.01095.2023 [FULL TEXT PDF]

Różycka, M., Bielak, K., Ptak, K., Jost, B., MeloRodriguez, G., Schoelkopf, J., Stolarski, J., Dobroszycki, P., Ożyhar, A. 2023. The effect of gel exposition on calcium and carbonate ions determines the Stm-l effect on calcium carbonate crystals morphology. Biomacromolecules 24:4042–4050, doi: 10.1021/acs.biomac.3c00395 [FULL TEXT PDF]

Canesi, M., Douville, E., Montagna, P., Stolarski, J., Bordier, L., Dapoigny, A., Coulibaly, G.E.H., Simon, A-C., Agelou, M., Iwankow, G., Allemand, D., Planes, S., Moulin, C. Tara Pacific Consortium Coordinators, Reynaud, S. 2023. Differences in carbonate chemistry up-regulation of long-lived reef-building corals. Scientific Reports 13:11589, doi:10.1038/s41598-023-37598-9 [FULL TEXT PDF]

Adams, A., Daval, D., Baumgartner, L.P., Bernard, S., Vennemann, T., Cisneros-Lazaro, D., Stolarski, J., Baronnet, A., Grauby, O., Guo, J., Meibom, A. 2023. Rapid grain boundary diffusion in foraminifera tests biases paleotemperature records. Communications Earth & Environment 4:144, doi:10.1038/s43247-023-00798-2106 [FULL TEXT PDF]

Mandera, A., Coronado, I., Fernández-Díaz, L., Mazur, M., Cruz, J.A., Januszewicz, B., Stolarski, J. 2023. Earthworm granules: a model of non-classical biogenic calcium carbonate phase transformations. Acta Biomaterialia, doi: 10.1016/j.actbio.2023.03.034 [FULL TEXT PDF]

Gorzelak, P., Kołbuk, D., Stolarski, J., Bącal, P., Januszewicz, B., Duda, P., Środek, D., Brachaniec, T., Salamon, M.A. 2023. A Devonian crinoid with a diamond microlattice. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 290:20230092, https://doi.org/10.1098/rspb.2023.0092 [FULL TEXT PDF]

Arrigoni, R, Stolarski, J., Terraneo, T.I., Huang, D, Hoeksema, B.W., Berumen, M.L., Payri, C., Montano, S., Benzoni, F. 2023. Phylogenetics and taxonomy of the scleractinian coral family Euphylliidae. Contributions to Zoology 1–42, doi: 10.1163/18759866-bja10041 [FULL TEXT PDF]

Stolarski, J., Drake, J., Coronado, I., Vieira, A.R., Radwańska, U., Heath-Heckman, E.A.C., Mazur, M., Guo, J., Meibom, A. 2023. First paleoproteome study of fossil fish otoliths and the pristine preservation of the biomineral crystal host. Scientific Reports 13:3822, doi:10.1038/s41598-023-30537-8 [FULL TEXT PDF]

Bielak, K., Benkowska-Biernacka, D., Ptak, M., Stolarski, J. Kalka, M., Dobryszycki, P. 2023. Otolin-1, an otolith- and otoconia-related protein, controls calcium carbonate bioinspired mineralization. Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects 1867(5): 130327, doi: 10.1016/j.bbagen.2023.130327 [FULL TEXT PDF]

Seiblitz, I. G. L., Vaga, C. F., Capel, K. C. C., Cairns, S. D., Stolarski, J., Quattrini, A.M., Kitahara, M. V. 2022. Caryophylliids (Anthozoa, Scleractinia) and mitochondrial gene order: Insights from mitochondrial and nuclear phylogenomics. Molecular Phylogenetics and Evolution 175:107565, doi: 10.1016/j.ympev.2022.107565 [FULL TEXT PDF]

Juszkiewicz, D. J., White, N.E., Stolarski, J., Benzoni, F., Arrigoni, R., Hoeksema, B., Wilson, N.G., Buncea, M., Richards, Z.T. 2022. Phylogeography of recent Plesiastrea (Scleractinia: Plesiastreidae) based on an integrated taxonomic approach. Molecular Phylogenetics and Evolution 172:107469, doi: 10.1016/j.ympev.2022.107469 [FULL TEXT PDF]

Cisneros-Lazaro, D., Adams, A., Guo, J., Bernard, S., Baumgartner, L.P., Daval, D., Baronnet, A., Grauby, O., Vennemann, T., Stolarski, J., Escrig. J., Meibom, A. 2022. Fast and pervasive diagenetic isotope exchange in foraminifera tests is species-dependent. Nature Communications 13:113, doi: 10.1038/s41467-021-27782-8 [FULL TEXT PDF]

Kołbuk, D., Dubois, Ph., Stolarski, J., Gorzelak, P. 2021. Impact of seawater Mg2+/Ca2+ on Mg/Ca of asterozoan skeleton – Evidence from culturing and the fossil record. Chemical Geology, doi: 10.1016/j.chemgeo.2021.120557 [FULL TEXT PDF]

Drake J., Malik A., Popovits Y., Oshra S., Stolarski J., Tchernov D., Sher D., Mass T. 2021. Physiological and transcriptomic variability indicative of differences in key functions within a single coral colony. Frontiers of Marine Science 8: 685876, doi: 10.3389/fmars.2021.685876 [FULL TEXT PDF]

Frankowiak, K., Roniewicz, E., Stolarski, J. 2021. Photosymbiosis in Late Triassic scleractinian corals from the Italian Dolomites. PeerJ 9:e11062 doi:10.7717/peerj.11062 [FULL TEXT PDF]

Stolarski, J., Coronado, I., Murphy, J.G., Kitahara, M.V., Janiszewska, K., Mazur, M., Gothmann, A.M., Bouvier, A.S., Marin-Carbonne, J., Taylor, M.L., Quattrini, A.M., McFadden, C.S., Higgins, J.A., Robinson, L.F., Meibom, A. 2021. A modern scleractinian coral with a two-component calcite-aragonite skeleton. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 118(3):e2013316117, 10.1073/pnas.2013316117 [FULL TEXT PDF]

Malik,A., Einbinder,S., Martinez,S., Tchernov, D., Haviv,S., Peled,Y., Almuly,R., Zaslansky,P., Polishchuk, I., Pokroy, B., Stolarski, J., Mass, T. 2021. Molecular and skeletal fingerprints of scleractinian coral biomineralization: From the sea surface to mesophotic depths. Acta Biomaterialia 120:263-276, doi: 10.1111/gcb.14912 [FULL TEXT PDF]

Baron-Szabo, R., Cairns, S.D., Stolarski, J. 2021. Part F, Revised, Volume 2, Chapter 16: Systematic descriptions of the Scleractinia: Family Fungiacyathidae. Treatise Online 149:1–5, doi.org/10.17161/to.vi.15389 [FULL TEXT PDF]

Bosellini, F., Stolarski, J., Papazzoni, C.A., Vescogni, A. 2020. Exceptional development of dissepimental coenosteum in the new Eocene scleractinian coral genus Nancygyra (Ypresian, Monte Postale, NE Italy). Bollettino della Società Paleontologica Italiana 59(3):291-298, doi:10.4435/BSPI.2020 [FULL TEXT PDF]

Seiblitz, I.G.L., Capel, K. C. C., Stolarski, J.; Quek, Z. B. R., Huang, D., Kitahara, M. V. 2020. The earliest diverging family within extant scleractinian corals recovered by mitochondrial genomes. Scientific Reports 10:20714; doi: 10.1038/s41598-020-77763-y [FULL TEXT PDF]

Kołbuk, D., Di Giglio, S., M'Zoudi, S., Dubois, Ph., Stolarski, J., Gorzelak, P. 2020. Effects of seawater Mg2+/Ca2+ ratio and diet on the biomineralization and growth of sea urchins and the relevance of fossil echinoderms to paleoenvironmental reconstructions. Geobiology 18(6):710-724, doi:10.1111/gbi.12409 [FULL TEXT PDF]

Poznar, M., Stolarski, J., Sikora, A., Mazur, M. Olesiak-Banska, J., Brach, K., Ożyhar, A., Dobryszycki, P. 2020. The fish otolith matrix macromolecule-64 (OMM-64) and its role in calcium carbonate biomineralization. Crystal Growth & Design 20:5808-5819, doi:10.1021/acs.cgd.0c00413 [FULL TEXT PDF]

Drake, J., Mass, T., Stolarski, J., Von Euw, S., van de Schootbrugge, B., Falkowski, P.G. 2020. How corals made rocks through the ages. Global Change Biology 26(1): 31-53, doi: 10.1111/gcb.14912 [FULL TEXT PDF][Invited Research Review]

Majewski, W., Stolarski, J., Bart, P.J. 2019. Two rare pustulose/sponose morphotypes of benthic foraminifera from eastern Ross Sea. Journal of Foraminiferal Research 49(4):405–422, doi: 10.2113/gsjfr.49.4.405 [FULL TEXT PDF]

Różycka, M., Coronado, I., Brach, K., Olesiak-Bańska, J., Samoć, M., Zarębski, M., Dobrucki, J., Ptak, M., Weber, E., Polishchuk, I., Pokroy, B., Stolarski, J. Ożyhar, A. 2019. Lattice shrinkage by incorporation of recombinant Starmaker-like protein within bioinspired calcium carbonate crystals. Chemistry - A European Journal 25: 12740-12750, doi: 10.1002/chem.201902157 [FULL TEXT PDF]

Coronado, I., Fine, M., Bosellini, F. R., Stolarski, J. 2019. Impact of ocean acidification on crystallographic vital effect of the coral skeleton. Nature Communications 10:2896, doi:10.1038/s41467-019-10833-6 [FULL TEXT PDF]

Arrigoni, R., Berumen, M.L., Stolarski, J., Terraneo, T.I., Benzoni, F. 2019. Uncovering hidden coral diversity: A new cryptic lobophylliid scleractinian from the Indian Ocean. Cladistics 35:301-328, doi: 10.1111/cla.12346 [FULL TEXT PDF]

Kołbuk, D., Dubois, Ph., Stolarski, J. & Gorzelak, P. 2019. Effects of seawater chemistry (Mg⁠2+/Ca⁠2+ ratio) and diet on the skeletal Mg/Ca ratio in the common sea urchin Paracentrotus lividus. Marine Environmental Research 145: 22-26, doi:10.1016/j.marenvres.2019.02.006 [FULL TEXT PDF]

Gothmann, A.M., Higgins, J.A., Adkins, J.F., Broecker, W.S., Farley, K.A., McKeon, R., Stolarski, J., Planavsky, N., Wang, X., Bender, M.L. 2019. A cenozoic record of seawater uranium in fossil corals. Geochimica et Cosmochimica Acta 250:173-190, doi:10.1016/j.gca.2019.01.039 [FULL TEXT PDF]

Krug, P., Kwiatkowska, M., Mojzych, I., Głowala, P., Dorant, S., Kępińska, D., Chotkowski, M., Janiszewska, K., Stolarski, J., Wiktorska, K., Kaczyńska, K., Mazur, M. 2019. Polypyrrole microcapsules loaded with gold nanoparticles: Perspectives for biomedical imaging. Synthetic Metals 248, 27–34, doi:10.1016/j.synthmet.2018.12.025 [FULL TEXT PDF]

Janiszewska, K., Mazur, M., Machalski, M., Stolarski, J. 2018. From pristine aragonite to blocky calcite: Exceptional preservation and diagenesis of cephalopod nacre in porous Cretaceous limestones. PLoS ONE 13(12): e0208598, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208598 [FULL TEXT PDF]

Gothmann, A.M., Stolarski, J., Adkins, J.F., Higgins, J.A. 2017. Cenozoic record of seawater Mg isotopes in well preserved fossil corals. Geology 45(11):1039-1042, doi: 10.1130/G39418.1 [FULL TEXT PDF]

Gorzelak, P., Dery, A., Dubois, Ph., Stolarski, J. 2017. Sea urchin growth dynamics at microstructural length scale revealed by Mn-labeling and cathodoluminescence imaging. Frontiers in Zoology 14:42, doi:10.1186/s12983-017-0227-8. [FULL TEXT PDF (open access)]

Pospiech, P., Chojnowski, J., Mizerska, U., Fortuniak, W., Słomkowski, S., Stolarski, J. 2017. Macroporous microspheres and microspheroidal particles from polyhydromethylsiloxane. Colloid and Polymer Science 295 (5): 939–944, doi: 10.1007/s00396-017-4075-z [FULL TEXT PDF (Publisher site)].

Janiszewska, K., Mazur, M., Escrig, S., Meibom, A., Stolarski, J. 2017. Aragonitic scleractinian corals in the Cretaceous calcitic sea. Geology 45(4):319-322, doi: 10.1130/G38593.1. [FULL TEXT PDF]

Frankowiak, K., Wang, X.T., Sigman, D.M., Gothmann, A.M., Kitahara, M.V., Mazur, M., Meibom, A., Stolarski, J. 2016. Photosymbiosis and the expansion of shallow-water corals. Science Advances 2(11), e1601122, doi: 10.1126/sciadv.1601122 [FULL TEXT PDF (open access)].

Huang, D., Arrigoni, R., Benzoni, F., Fukami, H., Knowlton, N., Smith, N.D., Stolarski, J., Chou, L.M. & Budd, A.F. 2016. Taxonomic classification of the reef coral family Lobophylliidae (Cnidaria: Anthozoa: Scleractinia). Zoological Journal of the Linnean Society 178: 436–481, doi: 10.1111/zoj.12391 [FULL TEXT PDF (Publisher site)] .

Gorzelak, P., Krzykawski, T., Stolarski, J. 2016. Diagenesis of echinoderm skeletons: Constraints on paleoseawater Mg/Ca reconstructions. Global and Planetary Change 144:142-157, doi: 10.1016/j.gloplacha.2016.07.010 [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Stolarski, J., Bosellini, F.R., Wallace, C.C., Gothmann, A., Mazur, M., Domart-Coulon, I., Gutner-Hoch, E., Neuser, R.D., Levy, O., Shemesh, A., Meibom, A. 2016. A unique coral biomineralization pattern has resisted 40 million years of major ocean chemistry change. Scientific Reports 6, 27579; doi: 10.1038/srep27579 [FULL TEXT PDF (open access)]

Addamo,A.M, Vertino, A., Stolarski, J., García-Jiménez, R., Taviani, M., Machordom, A. 2016. Merging scleractinian genera: the overwhelming genetic similarity between solitary Desmophyllum and colonial Lophelia. BMC Evolutionary Biology 16:108, doi:10.1186/s12862-016-0654-8 [FULL TEXT PDF (open access)]

Gothmann, A.M., Bender, M.L, Blättler, C.L., Swart,P.K., Giri, S.J., Adkins, J.F., Stolarski, J. & Higgins, J. 2016. Calcium isotopes in scleractinian fossil corals since the Mesozoic: implications for vital effects and biomineralization through time. Earth and Planetary Science Letters 444, 205–214, doi:10.1016/j.epsl.2016.03.012 [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Wang, X. T., Sigman, D. M., Cohen, A. L., Sinclair, D. J., Sherrell, R. M., Cobb, K. M.,Erler, D. V., Stolarski, J., Kitahara, M.V., Ren, H. 2016. Influence of open ocean nitrogen supply on the skeletal d15N of modern shallow-water scleractinian corals. Earth and Planetary Science Letters 441, 125-132, doi:10.1016/j.epsl.2016.02.032 [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Gutner-Hoch, E., Schneider, K., Stolarski, J., Domart-Coulon, I., Yam,R., Meibom,A., Shemesh, A. & Levy, O. 2016. Evidence for rhythmicity pacemaker in the calcification process of scleractinian coral. Scientific Reports 6, 20191, doi:10.1038/srep20191 [FULL TEXT PDF (open access)].

Frankowiak, K., Kret, S., Mazur, M., Meibom, A., Kitahara, M.V. & Stolarski, J. 2016. Fine-scale skeletal banding can distinguish symbiotic from asymbiotic species among modern and fossil scleractinian corals. PLoS ONE 11 e0147066, doi:10.1371/journal.pone.0147066 [FULL TEXT PDF (open access)].

Gilis, M., Meibom, A., Duncan, A., Grauby, O., Stolarski, J. Baronnet, A. 2015. Morphology, microstructure, crystallography, and chemistry of distinct CaCO3 deposits formed by early recruits of the scleractinian coral Pocillopora damicornis. Journal of Morphology 276:1146-1156, doi:10.1002/jmor.20401 [FULL TEXT PDF (Publisher site)].

Janiszewska, K., Stolarski, J., Kitahara, M., Neuser, R. & Mazur, M. 2015. Microstructural disparity between basal micrabaciids and other Scleractinia: new evidence from Neogene Stephanophyllia. Lethaia 48:417-428, doi: 10.1111/let.12119 [FULL TEXT PDF (Publisher site)].

Gothmann, A.M., Stolarski, J., Adkins, J.F., Schoene, B., Dennis, K.J., Schrag, D.P., Mazur, M., Bender, M.L. 2015. Fossil corals as an archive of secular variations in seawater chemistry since the mesozoic. Geochimica et Cosmochimica Acta 160:188-208, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2015.03.018 [FULL TEXT PDF (Publisher site)].

Kijewska K., Kowalska, J., Jemielity, J., Kaczyńska, K., Janiszewska, K., Stolarski, J., Blanchard, G.J., Kępińska, D., Głowala, P., Lubelska, K., Wiktorska, K., Pisarek, M. & Mazur, M. 2015. Gold-decorated polymer vessel structures as carriers of mRNA cap analogues. Polymer 57:77-87, doi:10.1016/j.polymer.2014.12.019 [FULL TEXT PDF (Publisher site)].

Gilis, M., Meibom, A., Domart-Coulon, I., Grauby, O., Stolarski, J. & Baronnet, A. 2014. Biomineralization in newly settled recruits of the scleractinian coral Pocillopora damicornis. Journal of Morphology 275 (12):1349-1365, doi:10.1002/jmor.20307 [FULL TEXT PDF (Publisher site)].

Arrigoni, R., Kitano, Y.F., Stolarski, J., Hoeksema, B.W., Fukami, H., Stefani, F., Galli, P., Montano, S., Castoldi, E. & Benzoni, F. 2014. A phylogeny reconstruction of the Dendrophylliidae (Cnidaria, Scleractinia) based on molecular and micromorphogical criteria, and its ecological implications. Zoologica Scripta 43(6):661-688, doi:10.1111/zsc.12072 [FULL TEXT PDF (Publisher site)].

Gorzelak P., Stolarski J., Dery A., Dubois Ph., Escrig S. and Meibom A. 2014. Ultrascale and microscale growth dynamics of the cidaroid spine of Phyllacanthus imperialis revealed by 26Mg labeling and NanoSIMS isotopic imaging. Journal of Morphology 275(7):788-96 doi:10.1002/jmor.20260 [FULL TEXT PDF (Publisher site)].

Vertino A., Stolarski J., Bosellini F. & Taviani M. 2014. Mediterranean corals through time: from Miocene to present. pp. 257-274. In: Goffredo S. & Dubinsky Z. (Eds.) The Mediterranean Sea: Its history and present challenges. Springer Netherlands, doi: 10.1007/978-94-007-6704-1_14.

Domart-Coulon I., Stolarski J., Brahmi C. Gutner-Hoch E., Janiszewska K., Shemesh A. & Meibom A. 2014. Simultaneous extension of both basic microstructural components in scleractinian coral skeleton during night and daytime, visualized by in situ 86Sr pulse labeling. Journal of Structural Biology 185(1): 79-88, http://dx.doi.org/10.1016/j.jsb.2013.10.012. [FULL TEXT PDF (Publisher site)].

Frankowiak K., Mazur M., Gothmann A. & Stolarski J. 2013. Diagenetic alteration of the Triassic coral from aragonite-Konservat-Lagersätte in Alakir Çay, Turkey: Implications for geochemical measurements. Palaios 28:333-342. [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Kijewska K., Jarzębińska A., Kowalska J., Jemielity J., Kępińska D., Szczytko J., Pisarek M., Wiktorska K., Stolarski J., Krysinski P., Twardowski A. & Mazur M. 2013. Magnetic-nanoparticle-decorated polypyrrole microvessels: Toward encapsulation of mRNA cap analogs. Biomacromolecules 14(6):1867-1876, doi:10.1021/bm400250g [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Kitahara, M. V., Cairns, S. D., Stolarski, J. & Miller, D. J. 2013. Deltocyathiidae, an early-diverging family of Robust corals. Zoologica Scripta 42(2):201-212, doi: 10.1111/j.1463-6409.2012.00575.x [FULL TEXT PDF (Publisher site)] [SOM (Publisher site].

Janiszewska, K., Jaroszewicz, J. & Stolarski, J. 2013. Skeletal ontogeny in basal scleractinian micrabaciid corals.Journal of Morphology 274(3):243-257, doi:10.1002/jmor.20085. [FULL TEXT PDF (Publisher site)] [SOM (Publisher site]

Gorzelak, P., Stolarski, J., Mazur, M. and Meibom, A. 2013. Micro- to nanostructure and geochemistry of extant crinoidal echinoderm skeletons. Geobiology 11(1):29-43, doi:10.1111/gbi.12012 [FULL TEXT PDF (Publisher site)] [SOM (Publisher site].

Benzoni, F., Arrigoni, R., Stefani, F. and Stolarski, J. 2012. Systematics of the coral genus Craterastrea (Cnidaria, Anthozoa, Scleractinia) and description of a new family through combined morphologic and molecular analyses. Systematics and Biodiversity 10(4): 417-43, doi: 10.1080/14772000.2012.744369 [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Brahmi, C., Kopp, C., Domart-Coulon, I., Stolarski, J. & Meibom, A. 2012. Skeletal growth dynamics linked to trace-element composition in the scleractinian coral. Geochimica et Cosmochimica Acta 99: 146-158, doi:10.1016/j.gca.2012.09.031. [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Kijewska, K., Głowala, P., Wiktorska, K., Pisarek, M., Stolarski, J., Kępińska, D., Gniadek, M. and Mazur, M. 2012. Bromide-doped polypyrrole microcapsules modified with gold nanoparticles. Polymer 53(23): 5320-5329, doi:10.1016/j.polymer.2012.09.029. [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Kitahara, M., Stolarski, J., Cairns, S., Benzoni, F., Stake, J., and Miller, D. 2012. The first modern solitary Agariciidae (Anthozoa, Scleractinia) revealed by molecular and microstructural analysis. Invertebrate Systematics 26(3): 303-315 [FULL TEXT PDF (Publisher site)] [SOM]

Brahmi, C., Domart-Coulon, I., Rougee, L., Pyle, D.G., Stolarski, J., Mahoney, J.J., Richmond, R.H., Ostrander, G.K. & Meibom, A. 2012. Pulsed 86Sr-labeling and NanoSIMS imaging to study coral biomineralization at ultra-structural length scales. Coral Reefs 31(3): 741-752, doi:10.1007/s00338-012-0890-3. [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Gorzelak, P., Stolarski, J., Małkowski, K., Meibom, A. 2012. Stable carbon and oxygen isotope compositions of extant crinoidal echinoderm skeletons. Chemical Geology 291: 132-140, doi:10.1016/j.chemgeo.2011.10.014. [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Kijewska, K., Blanchard, G.J., Szlachetko, J., Stolarski, J., Kisiel, A., Michalska, A., Maksymiuk, K. Pisarek, M., Majewski, P, Krysiński, P. & Mazur, M. 2012. Photopolymerized polypyrrole microvessels. Chemistry - A European Journal 18(1): 310-320, doi:10.1002/chem.201101400.[FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Stolarski, J., Kitahara, V.M., Miller, D., Cairns, S.D., Mazur, M., and Meibom, A. 2011. The ancient evolutionary origins of Scleractinia revealed by azooxanthellate corals. BMC Evolutionary Biology 11:316, doi:10.1186/1471-2148-11-316. [FULL TEXT PDF (open access)] [SOM 1, SOM2, SOM3, SOM4, SOM5, SOM6]

Kępińska, D., Blanchard, G.J., Krysiński, P., Stolarski, J., Kijewska. K., and Mazur, M. 2011. Pyrene-loaded polypyrrole microvessels. Langmuir 27 (20): 12720-12729, doi:10.1021/la202966k [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Gorzelak, P., Stolarski, J., Dubois, Ph., Kopp, C., and Meibom, A. 2011. 26Mg labeling of the sea urchin regenerating spine: insights into echinoderm biomineralization process. Journal of Structural Biology 176: 119-126, doi:10.1016/j.jsb.2011.07.008. [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Benzerara, K., Menguya, N. Obstb, M., Stolarski, J. Mazur, M. Tylisczak, T. Brown, G.E.Jr. and Meibom, A. 2011. Study of the crystallographic architecture of corals at the nanoscale by scanning transmission x-ray microscopy and transmission electron microscopy. Ultramicroscopy 111(8):1268-1275, doi:10.1016/j.ultramic.2011.03.023. [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Janiszewska, K., Stolarski, J., Benzerara, K., Meibom, A., Mazur, M., Kitahara, M. and Cairns, S.D. 2011. A unique skeletal microstructure of the deep-sea micrabaciid scleractinian corals. Journal of Morphology 272(2):191-203, doi:10.1002/jmor.10906. [FULL TEXT PDF (Publisher site)] [SOM (Publisher site]

Budd, A.F. & Stolarski, J. 2011. Corallite wall and septal microstructure in scleractinian reef corals: Comparison of molecular clades within the family Faviidae. Journal of Morphology 272(1):66-88, doi:10.1002/jmor.10899. [FULL TEXT PDF (Publisher site)] [SOM (Publisher site)]

Kopp, C., Meibom, A., Beyssac, O., Stolarski, J., Djediat, S., Szlachetko, J. & Domart-Coulon, I. 2011. Calcareous sponge biomineralization: ultrastructural and compositional heterogeneity of spicules in Leuconia johnstoni Carter 1871. Journal of Structural Biology 173(1):99-109, doi:10.1016/j.jsb.2010.07.006. [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Kubacka, D., Krysinski, P., Blanchard, G., Stolarski, J., Mazur, M. 2010. Toluene-Filled Polypyrrole Microvessels: Entrapment and Dynamics of Encapsulated Perylene. The Journal of Physical Chemistry B 114(46):14890-6, doi:10.1021/jp107316u. [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Kitahara, M. V., Cairns, S. D., Stolarski, J. Blair, D. and Miller, D. J. 2010. A comprehensive phylogenetic analysis of the Scleractinia (Cnidaria, Anthozoa) based on mitochondrial CO1 sequence data. PLoS ONE 5(7): e11490. doi:10.1371/journal.pone.0011490. [FULL TEXT PDF (open access) ca. 680 KB]

Benzerara, K., Meibom, A., Gautier, Q., Kaźmierczak, J., Stolarski, J., Lopez-Garcia, P., Menguy, N. and Brown, G. E., Jr. 2010. Nanotextures of aragonite in stromatolites from the quasi-marine Satonda crater lake, Indonesia. In Tufas and Speleothems: Unravelling the Microbial and Physical Controls. Geological Society of London Special Publications 336: 211-224 doi:10.1144/SP336.10. [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Brahmi, C., Meibom, A., Smith, D.C., Stolarski, J., Auzoux-Bordenave, S., Nouet, J., Doumenc, D., Djediat, C. & Domart-Coulon, I. 2010. Skeletal growth, ultrastructure and composition of the azooxanthellate scleractinian coral Balanophyllia regia. Coral Reefs 29: 175-189. doi:10.1007/s00338-009-0557-x [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Farges F., Meibom A., Flank A.-M., Lagarde P., Janousch M., Stolarski J. 2009. Speciation of Mg in biogenic calcium carbonates. Journal of Physics: Conference Series 2009 190 doi:10.1088/1742-6596/190/1/012175. [FULL TEXT PDF: ca. 1.2MB]

Budd, A. F. & Stolarski, J. 2009. Searching for new morphological characters in the systematics of scleractinian reef corals: comparison of septal teeth and granules between Atlantic and Pacific Mussidae. Acta Zoologica 90: 142–165. [FULL TEXT PDF: ca. 1MB]

Stolarski, J., Gorzelak, P., Mazur, M., Marrocchi, Y. and Meibom, A. 2009. Nanostructural and geochemical features of the Jurassic isocrinid columnal ossicles. Acta Palaeontologica Polonica 54:69-75. [FULL TEXT PDF: ca. 650 KB]

Houlbreque, F., Meibom, A., Cuif, J-P., Stolarski, J., Marrocchi, Y., Ferrier-Pagés, C., Domart-Coulon, I., and Dunbar, R. B. 2009. Strontium-86 labeling experiments show spatially heterogeneous skeletal formation in the scleractinian coral Porites porites. Geophysical Research Letters 36, L04604, doi:10.1029/2008GL036782. [FULL TEXT PDF: ca. 280 KB]

Przeniosło, R., Stolarski, J., Mazur, M. & Brunelli, M. 2008. Hierarchically structured scleractinian coral biocrystals. Journal of Structural Biology 161: 74–82 [FULL TEXT PDF: ca. 2.3 MB]

Stolarski, J., Meibom, A., Przeniosło, R. & Mazur, M. 2007. A Cretaceous scleractinian coral with a calcitic skeleton. Science 318(5847): 92-94. [ABSTRACT] [FULL TEXT PDF] [SOM]

Benzoni, F., Stefani, F., Stolarski, J., Pichon, M., Mitta, G. & Galli, P. 2007. Debating phylogenetic relationships of the scleractinian Psammocora: molecular and morphological evidences. Contributions to Zoology 76:35-54. [FULL TEXT PDF: ca. 8.1 MB]

Stolarski, J., Przeniosło, R., Mazur, M. & Brunelli, M. 2007. High resolution synchrotron radiation studies on natural and thermally annealed scleractinian coral biominerals. Journal of Applied Crystallography 40: 2-9. [FULL TEXT PDF: ca. 1.1 MB]

Stolarski, J. & Vertino, A. 2007. First Mesozoic record of the scleractinian Madrepora from the Maastrichtian siliceous limestones of Poland. Facies 53: 67-78. [FULL TEXT PDF: ca. 1.2 MB]

Stolarski, J. & Mazur, M. 2005. Nanostructure of biogenic versus abiogenic calcium carbonate crystals. Acta Palaeontologica Polonica 50:847-865. [FULL TEXT PDF: ca. 3.4 MB]

Stolarski, J., Roniewicz, E. & Grycuk, T. 2004. Furcate septal increase in the Triassic scleractiniamorph. Acta Palaeontologica Polonica 49:529-542. [FULL TEXT PDF : 3 MB]

Stolarski, J. 2003. 3-Dimensional micro- and nanostructural characteristics of the scleractinian corals skeleton: a biocalcification proxy. Acta Palaeontologica Polonica 48: 497-530. [FULL TEXT PDF : 8MB]  

Stolarski, J. & Russo, A. 2002. Microstructural diversity of the stylophyllid (Scleractinia) skeleton. Acta Palaeontologica Polonica 47: 651-666. [FULL TEXT PDF : 2MB]

Stolarski, J. & Taviani, M. 2002. Oligocene scleractinian corals from CRP-3 Drillhole, Victoria Land Basin, Antarctica. Terra Antarctica (2001) 8: 435-438. [FULL TEXT PDF : 300KB]

Stolarski, J. & Roniewicz, E. 2001.Towards a new synthesis of evolutionary relationships and classification of Scleractinia. Journal of Paleontology 75: 1090-1108. [FULL TEXT PDF : 2MB]

Stolarski, J. & Russo, A. 2001. Evolution of the post-Triassic pachythecaliine corals. Bulletin of the Biological Society of Washington 10: 242-256 [FULL TEXT PDF : 2.8MB]

Stolarski, J., Zibrowius, H. & Löser, H. 2001. Panchronism of the sipunculid-scleractinian symbiosis. Acta Palaeontologica Polonica 46: 309-330. [FULL TEXT PDF : 500 KB]

Roniewicz, E. & Stolarski, J. 2001. Triassic roots of amphiastraeid scleractinian corals. Journal of Paleontology 75: 34-45. [FULL TEXT PDF : 1MB]

Stolarski, J. 2000. Origin and phylogeny of Guyniidae (Scleractinia) in the light of microstructural data. Lethaia 33: 13-38. [FULL TEXT PDF : 1MB]

Gautret, P., Cuif, J-P. & Stolarski, J. 2000. Organic components of the skeleton of scleractinian corals – evidences from in situ acridine orange dye stainings. Acta Palaeontologica Polonica 45: 107-118. [FULL TEXT PDF : 2MB]

Roniewicz, E. & Stolarski, J. 1999. Evolutionary trends in the epithecate scleractinian corals. Acta Palaeontologica Polonica 44: 131-166. [FULL TEXT PDF - scanned : 5MB]

Stolarski, J. 1998. Conopora (Stylasteridae, Hydrozoa) from the Eocene of Seymour Island. Antarctic Science 10: 501-506. [FULL TEXT PDF : ca. 700KB]

Stolarski, J. 1996. Paleogene corals from Seymour Island , Antarctic Peninsula. Palaeontologia Polonica 56: 51-63. [FULL TEXT PDF - scanned: ca. 7MB]

Stolarski, J. 1996. Gardineria - a scleractinian living fossil. Acta Palaeontologica Polonica 41: 339-367. [FULL TEXT PDF - scanned: ca. 6MB]

Stolarski, J. 1995. Ontogenetic development of the thecal structures in caryophylliine scleractinian corals. Acta Palaeontologica Polonica 40: 19-44. [FULL TEXT PDF - scanned: ca. 6MB]

Stolarski, J. 1995. Morphological and microstructural observations on the ontogeny of caryophylliids; terminological aspect. Publications du Service Géologique du Luxembourg 29: 270. [FULL TEXT PDF - scanned: ca. 100KB]

Stolarski, J. 1993. Ontogenetic development and functional morphology in the early growth-stages of Calceola sandalina (Linnaeus, 1771). Courier Forschungs-Institut Senckenberg 164: 169-177. [FULL TEXT PDF - scanned: 3.8MB]

Gaździcki, A. & Stolarski, J. 1992. An Oligocene record of the coral Flabellum from Antarctica . Polish Polar Research 13: 265-272.[FULL TEXT PDF - scanned: ca. 1.7MB]

Stolarski, J. 1992. Transverse division in a Miocene scleractinian coral. Acta Palaeontologica Polonica 36:413-426. [FULL TEXT PDF - scanned: ca. 3.7MB]

Roniewicz, E. & Stolarski, J. 1991. Miocene Scleractinia from Holy Cross Mountains , Poland ; Part 2. Archeocoeniid - astraeid - fungiid fauna. Acta Geologica Polonica 41: 69-83. [FULL TEXT PDF - scanned: ca. 1.6MB]

Stolarski, J. 1991. Miocene Scleractinia from Holy Cross Mountains , Poland; Part 1. Caryophylliidae, Flabellidae, Dendrophylliidae and Micrabaciidae. Acta Geologica Polonica 41: 37-67. [FULL TEXT PDF - scanned: ca. 4MB]

Stolarski, J. 1990. On Cretaceous Stephanocyathus (Scleractinia) from the Tatra Mts. Acta Palaeontologica Polonica 35: 31-39.

 

Inne artykuły (w czasopismach nierezenzowanych, niepublikowane rozprawy, popularyzacja)

Stolarski, J. 2007. Wehikuł czasu pradziadka geologa (geologia Muszyny na mapie Władysława Szajnochy). Almanach Muszyny 2007 (17): 71-78.

Roniewicz, E. & Stolarski, J. 2003. Świadectwa triasowego pochodzenia amfiastreidów (koralowce sześciopromienne). Polska Akademia Nauk, Działalność Naukowa, Wybrane Zagadnienia,15: 50-53.

Stolarski, J. 2002. Skamieniałe fotografie z Muszyny (Fossil photographs from Muszyna). Almanach Muszyny 2002, 5-10 [in Polish]. [FULL TEXT PDF - scanned :ca. 6 MB]

Stolarski, J. 1997. Pochodzenie i ewolucja koralowców sześciopromiennych z rodzin Flabellidae i Guyniidae. Działaność Naukowa PAN, Wybrane zagadnienia.

Löser, H. & Stolarski, J. 1997. Les scléractiniaires solitaires de la carriére du Gaty (Crétacé: Albien moyen, Géraudot, département de l'Aube, France). Bulletin Annuel, Association Géologique Auboise 17/18: 31-37.

Stolarski, J. 1996. Scleractinia Paleogenu Polski. Atlas Skamieniałości. Budowa Geologiczna Polski (red. L. Malinowska). T3a:217-220.

Stolarski, J. 1996. Scleractinia Neogenu Polski. Atlas Skamieniałości. Budowa Geologiczna Polski (red. L. Malinowska). T3b:627-638. [FULL TEXT PDF - scanned :ca. 3.4MB; REFERENCES - PDF:16KB, DOC:32KB]

Stolarski, J. 1996. Origin and phylogeny of Guyniidae and Flabellidae – Recent and fossil evidences. [In Polish]. Unpublished Ph.D. thesis; Institute of Paleobiology , Polish Academy of Sciences, pp. 260.

Stolarski, J. 1994. Sunny symbiosis (Corals of the twilight zone). Wiedza i Życie 4: 46-49. [in Polish] [FULL TEXT PDF - scanned :ca. 1.2MB]

Stolarski, J. 1988. Some genera of solitary corals from the Miocene of Poland. [In Polish]. Unpublished M. Sc. thesis; Institute of Geology , University of Warsaw.

Streszczenia z konferencji międzynarodowych

Cisneros-Lazaro D, Adams A, Guo J, Bernard S, Baumgartner L, Daval D, Baronnet A, Grauby O, Vennemann T, Escrig, S., Stolarski J & Meibom A. 2022. 18O tracer shows diagenetic isotope exchange in biocalcites to be fast, pervasive and species-dependent. EGU General Assembly, Vienna, Austrial & Online (23-27 May 2022), https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/session/42296

Mandera, S. Coronado, I., Fernández-Díaz, L., Mazur, M., Cruz, J.A., Januszewicz, B., Stolarski, J. 2021. Proto-vaterite stabilization and non-classical recrystallization in earthworm granules. 16th International Symposium on Biomineralization 22-27 August 2021, HangZhou, ZheJiang University, China – Abstract Book.

Mandera, S. Coronado, I., Gallego-Rodríguez, S., Cruz, J.A., Fernández-Díaz, L., Stolarski, J. 2021. Combined uptake of Sr and Mg by granules of Lumbricus terrestris (Annelida, Oligochaeta): a fine scale characterization. 16th International Symposium on Biomineralization 22-27 August 2021, HangZhou, ZheJiang University, China – Abstract Book.

Vaga, C.F., Seiblitz, I.G.L., Capel, C.C.C., Stolarski, J., Kitahara, M.V. 2021. 300 Million years apart: The extreme case of macromorphological convergence between a Deltocyathidae and Turbinoliidae (Anthozoa, Scleractinia). 2 Simpósio Brasileiro de Corais de Águas Profundas.

Adams, A., Baumgartner, L.P., Vennemann, T., Daval, D., Bernard, S., Cisneros-Lazaro, D., Guo, J., Baronnet, A., Grauby, O., Stolarski, J., Meibom, A. 2021. Foraminifera Isotope Reequilibration Biases Paleotemperature Records. Goldschmidt 2021 https://2021.goldschmidt.info/goldschmidt/2021/meetingapp.cgi/Paper/6754

Juszkiewicz, D., White, N., Bunce, M., Stolarski, J., Benzoni, F., Arrigoni, R., Wilson, N., Baird, A., Richards, Z. 2021. Phylogeography of Plesiastrea versipora (Cnidaria: Scleractinia: Plesiastreidae): an integrated taxonomic approach reveals a cryptic species. 14th International Coral Reef Symposium (ICRS), September.

Najat Al Fudhaili, N.A., López Correa, M., Munnecke, A., Mazzoli, C., Stolarski, J. 2021. Silica replacement of rudist shells. Progressive Palaeontology (ProgPal), University College London 17th–19th June.

Cisneros-Lazaro D, Adams A, Guo J, Baumgartner L, Bernard S, Daval D, Baronnet A, Grauby O, Vennemann T, Stolarski J & Meibom A. 2020. Diagenesis of benthic foraminifera: Fluid penetration and isotopic exchange visualized with NanoSIMS. Goldschmidt 2020. https://goldschmidtabstracts.info/abstracts/abstractView?doi=10.46427/gold2020.446

Stolarski, J., Coronado, I., Janiszewska, K., Murphy, J.G., Higgins, J.A., Gothmann, A.M., Mazur, M., Meibom, A. 2019. The modern analogue of a Cretaceous coral with a calcite skeleton. AGU Fall Meeting 2019, 9 – 13 December 2019, San Francisco, USA. PP31B-08.

Coronado, I., Januszewicz, B., Mazur, M., Stolarski, J. 2019. Experimental diagenesis in coral skeletons at dry conditions: a reassessment of “original” biomineral features in fossils. p. 66. The Palaeontological Association - 63rd Annual Meeting, 18th-20th December 2019, Valencia, Spain.

Stolarski, J., Coronado, I., Radwańska, U. 2019. Aragonitic fossil otoliths: debating their pristine preservation. The Palaeontological Association - 63rd Annual Meeting, 18th-20th December 2019, Valencia, Spain. p. 132.

Bosellini, F.R., Stolarski, J., Vescogni, A. 2019. Exceptional development of dissepimental coenosteum in a new Eocene scleractinian coral. 13th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera 2019, Modena, Italy – Abstract Book, p. 7.

Frankowiak, K. Wang, X.T., Signam, D., Gothmann, A.M., Kitahara, M.V., Mazur, M., Meiom, A. & Stolarski, J. 2019. Role of photosymbiosis in the Late Triassic expansion of shallow-water Scleractinia. 13th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera 2019, Modena, Italy – Abstract Book, p. 20.

Janiszewska, K., Mazur, M., Escrig, S., Meibom, A., Stolarski, J. 2019. Scleractinian coral biomineralization and Mg/Ca in the changing ocean. 13th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera 2019, Modena, Italy – Abstract Book, p. 26.

Stolarski, J., Coronado, I., Krueger, T., Meibom, A. 2019. From the product to the process: Fine-scale skeletal structures of scleractinian corals and their relevance to biomineralization models, geochemical sampling strategies, and phylogenetic reconstructions. 13th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera 2019, Modena, Italy – Abstract Book, p. 68.

Vertino, A., Stolarski, J., Schulbert, Ch. 2019. Morphological characters and ontogenetic development of deep-sea species of the genus Caryophyllia. 13th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera 2019, Modena, Italy – Abstract Book, p. 74.

Kolbuk, D., Dubois, P., Di Giglio, S., M'Zoudi, S., Stolarski, J., Gorzelak, P. 2019. Effects of seawater Mg2+/Ca2+ ratio and diet on the biomineralization and growth of sea urchins - applicability of echinoderms in paleoenvironmental reconstructions. 15th International Symposium on Biomineralization 9-13 September 2019, Munich, Germany – Abstract Book, O-21.

Coronado, I., Stolarski, J. 2019. Anisotropic lattice distortions caused by photosymbiosis in scleractinian corals. 15th International Symposium on Biomineralization 9-13 September 2019, Munich, Germany – Abstract Book, O-47.

Stolarski, J., Janiszewska, K., Coronado, I., Takeuchi, T., Ravet, L., Thomas, J., Marin, F. 2019. Deep-water scleractinian corals and their skeletal organic matrices: A source of phylogenetic data? 15th International Symposium on Biomineralization 9-13 September 2019, Munich, Germany – Abstract Book, O-69.

Mass, T., Malik, A., Embinder, S., Zaslansky, P., Pokroy, B., Polishchuk, I., Stolarski, J. 2019. Molecular and skeletal fingerprints of scleractinian coral biomineralization along the depth gradient. 15th International Symposium on Biomineralization 9-13 September 2019, Munich, Germany – Abstract Book, O-70.

Stolarski, J., Coronado, I., Luquet, G., Potocka, M., Mazur, M., Baronnet, A., Grauby, O., Meibom, A. 2019. Post-mortem recrystallization of biogenic amorphous calcium carbonate and crystal tailoring by the inherited macromolecular framework. 15th International Symposium on Biomineralization 9-13 September 2019, Munich, Germany – Abstract Book, O-78.

Forjanes, P., Greiner, M., Griesshaber, E., Femandez-Diaz, L., Coronado, I., Stolarski, J., Zenkert, M., Joester, D., Stegbauer, L., Rameshbabu, U., Veintemillas-Verdaguer, S., Schmah, W.W. 2019. Mineral replacement of bioaragonite by apatite — differences between symbiotic and asymbiotic corals. 15th International Symposium on Biomineralization 9-13 September 2019, Munich, Germany – Abstract Book, P-4.

Bielak, K., Zoglowek, A., Stolarski, J., Ożyhar, A., Dobryszycki, P. 2019. Calcium carbonate crystals formation under the influence of otolithic and otoconial matrix collagen-like protein otolin-1. 15th International Symposium on Biomineralization 9-13 September 2019, Munich, Germany – Abstract Book, P-12.

Kalka, M., Ozyhar, A., Stolarski, J., Dobryszycki, P. 2019. Proteins involved in Cyprinus carpio otoliths biomineralization. 15th International Symposium on Biomineralization 9-13 September 2019, Munich, Germany – Abstract Book, P-37.

Mandera, S., Coronado, I., Mazur, M., Stolarski, J. 2019. Growth dynamics and fine scale characterization of calcareous granules of the annelid Lumbricus terrestris. 15th International Symposium on Biomineralization 9-13 September 2019, Munich, Germany – Abstract Book, P-42.

Stolarski, J., Coronado, I., Mazur, M., Sulikowska-Drozd, A. 2019. Biological patterning in calcareous biomineralization of terrestrial gastropod eggs. 15th International Symposium on Biomineralization 9-13 September 2019, Munich, Germany – Abstract Book, P-44.

Coronado, I., Esteve, J., Cruz, J.A., Stolarski, J. 2019. Crystallographic and biomineral organization of the cuticle of Devonian trilobites- tailored armours of the past. 15th International Symposium on Biomineralization 9-13 September 2019, Munich, Germany – Abstract Book, P-61.

Coronado, I., Perez-Huerta, A., Cruz, J.A., Caceres, J.O., Moncayo, S., Motto-Ros, V., Trichard, F., Panczer, G., Pelascmi, F., Stolarski, J. 2019. Crystallographic and chemical v i t a l effects in Dendrophyllia skeleton - a by-product of the biocrystallization. 15th International Symposium on Biomineralization 9-13 September 2019, Munich, Germany – Abstract Book, P-79.

Gorzelak, P., Kołbuk, D., Stolarski, J., M’Zoudi, S., Di Giglio, S., Dubois, Ph. 2018. Exploring the controls on the skeletal Mg/Ca ratio in echinoderms: current developments and future perspectives. 16th International Echinoderm Conference. Nagoya, Japan.

Trębicki, Ł., Patoleta, B., Janiszewska, K., Stolarski, J., Bartos, M., Marusik, Y., Dabert M., Żabka, M. 2018. Securing paternity in jumping spiders, with description of a novel form of mating plug in Cytaea Keyserling, 1882 (Araneae: Salticidae). 31st European Congress of Arachnology; 8 - 13 July, 2018, Vác, Hungary. p. 135.

Stolarski, J., Coronado, I., Lampart-Kałużniacka, M., Mazur, M., Meibom, A. 2017. Calcium carbonate polymorphism in salmonid fish otoliths: Crystallography and biogeochemistry. O-034, p. 75. The 14th International Symposium on Biomineralization (BIOMIN XIV) From Molecular and Nano-structural Analyses to Environmental Science, October 9-13, 2017, Tsukuba, Japan.

Luquet, G., Ziegler, A., Paris, C., Percot, A., Salomé, M., Dauphin, Y., Stolarski, J. 2017. Chemical element analysis of decapod calcium deposits: focus on phosphorus. O-026, p. 67. The 14th International Symposium on Biomineralization (BIOMIN XIV) From Molecular and Nano-structural Analyses to Environmental Science, October 9-13, 2017, Tsukuba, Japan.

Stolarski, J., Potocka, M., Bayer, R.C., Bowden. T., Coronado, I., Mazur, M., Luquet, G. 2017. The calcified storage structures (gastroliths) in American lobster: Development, composition, and hierarchical structure. P-13, p. 164. The 14th International Symposium on Biomineralization (BIOMIN XIV) From Molecular and Nano-structural Analyses to Environmental Science, October 9-13, 2017, Tsukuba, Japan.

Różycka, M.O., Stolarski, J., Zarębski, M., Dobrucki, J., Ożyhar, A. 2017. Anisotropic distribution of Starmaker-like protein in calcium carbonate crystals obtained in vitro. P-30, p. 181. The 14th International Symposium on Biomineralization (BIOMIN XIV) From Molecular and Nano-structural Analyses to Environmental Science, October 9-13, 2017, Tsukuba, Japan.

Frankowiak, K., Kret, S., Mazur, M., Meibom, A., Kitahara, M., Stolarski, J., 2017. Fine-scale skeletal banding as a proxy of zooxanthellate symbiosis in modern and fossil Scleractinia. P-47, p. 198. The 14th International Symposium on Biomineralization (BIOMIN XIV) From Molecular and Nano-structural Analyses to Environmental Science, October 9-13, 2017, Tsukuba, Japan.

Stolarski, J. 2015. Chronicles of scleractinian coral families: Phylogenetic significance of the skeletal thickening deposits. Session T148, GSA Annual Meeting, Baltimore, Maryland, USA, 1-4 November

Stolarski, J., Bosellini, F.B., Wallace, C. C., Neusser, R.D., Meibom, A. 2015. Structure, morphogenesis, and evolution of fibrous skeleton in acroporiid scleractinian corals. 13th International Symposium on Biomineralization (Biomin XIII) 16-19 September 2015 Granada, Spain. p. 131.

Frankowiak, K., Kret, S., Meibom, A., Stolarski, J. 2015. Structure of growth bands within skeletal thickening deposits in scleractinian corals. 13th International Symposium on Biomineralization (Biomin XIII) 16-19 September 2015 Granada, Spain.p. 47.

Janiszewska, K., Stolarski, J. 2015. Microstructural disparity between basal micrabaciids and other scleractinian corals. 13th International Symposium on Biomineralization (Biomin XIII) 16-19 September 2015 Granada, Spain. p. 67.

Poznar, M., Sikora, A., Stolarski, J., Mazur, M., Ożyhar, A., Dobryszycki, P. 2015. The effect of otolith matrix macromolecule - 64 on calcium carbonate mineralization.13th International Symposium on Biomineralization (Biomin XIII) 16-19 September 2015 Granada, Spain. p. 105.

Stolarski, J., Bosellini, F.B., Wallace, C. C., Mazur, M. 2015. Evolutionary stability of unique skeletal microstructure in acroporiid scleractinian corals. 12th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Muscat, Oman. Gutech Geoscience Conference Publication 2: 7.

Stolarski, J., Reynaud, S., Ferrier-Pages, C., Bosellini, F.B., Mazur, M., Meibom, A. 2015. Scleractinian corals in Eocene "calcite sea" seawater. 12th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Muscat, Oman. Gutech Geoscience Conference Publication 2: 7.

Janiszewska K., Stolarski J. 2015. The skeletal ontogeny of basal micrabaciid scleractinian corals. 12th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Muscat, Oman. Gutech Geoscience Conference Publication 2: 8.

Frankowiak, K., Stolarski, J., Mazur, M., Gothmann A.M. 2015. Fine scale diagenetic alteration of the skeleton of the Triassic scleractinians: Implications for paleoenvironmental reconstructions. 12th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Muscat, Oman. Gutech Geoscience Conference Publication 2: 9.

Poznar,M., Różycka,M., Stolarski, J., Dobryszycki, P. 2014. Intrinsically disordered otolith matrix macromolecule — 64 controls mineralization of calcium carbonate. Abstracts of the BIO 2014 Congress Warsaw, Poland, September 9th - 12th 2014, P15.35.

Gothmann, A.M., Stolarski, J., Adkins, J.F., Dennis, K.J., Schrag, D.P., Bender, M.L. 2014. Recovering primary geochemistry from ancient aragonitic fossil corals. Goldschmidt 2014 Abstracts, http://goldschmidt.info/2014/uploads/abstracts/finalPDFs/846.pdf

O’Leary Gothmann A., Higgins J.A., Blättler C.L., Stolarski J., Adkins J.F., Bender M.L. 2013. δ44/40Ca variations of seawater from Cenozoic and Mesozoic fossil corals. AGU Fall Meeting, San Francisco 9-13 December. Session: Climate Variability From Multiple Reconstructions II, PP24A-05.

Brahmi C., Kopp K., Domart-Coulon I., Stolarski J., Meibom A. 2013. Skeletal growth dynamics linked to trace-element composition in scleractinian corals: a strong biological control over biomineralization process. 14e congrès français de sédimentologie, ASF Paris, France (4 au 8 novembre 2013): 55.

Domart-Coulon, I, Stolarski, J., Brahmi, C., Janiszewska, K., Hoch-Gutner, E., Shemesh, A. & Meibom, A. 2013. Simultaneous formation of two basic microstructural components in scleractinian coral skeleton during night and daytime, visualized by in situ 86Sr pulse labeling. 12th International Symposium on Biomineralization, 27-30 August, Freiberg, Germany.

O’Leary Gothmann A., Bender M.L. Stolarski J., Adkins J.F., Dennis, K.J., Schrag, D.P. 2013. Secondary Ion Mass Spectrometry as a tool for measuring primary geochemistry and characterizing vital effects in fossil corals. WiscSIMS Workshop - High Resolution Proxies of Paleoclimate Madison Wisconsin June 23-26, 2013.

Bosellini, F.R., Wallace, C. & Stolarski, J. 2013. Exploring the roots of the dominant present-day staghorn coral Acropora: the potential of the european fossil record. Giornate di Paleontologia XIII edizione, Perugia, 23-25 Maggio 2013.

Stolarski, J. 2013. How meaningful is prefix "bio" for minerals formed by organisms: the nanoscale perspective. Biomolecules and Nanostructures 4, Pułtusk (Poland), May 15-19, 2013. Europhysics Conference Abstracts 37B: 45-46.

Stolarski, J., Neuser, R., Mazur, M. & Meibom, A. 2012. Biological patterning of thickening deposits in scleractinian corals: Morphological and crystallographic study. European Mineralogical Conference Vol. 1, EMC2012-256, 2012.

Stolarski, J., Brahmi, C., Janiszewska, K., Domart-Coulon, I. & Meibom, A. 2012. Skeletal structure of scleractinian corals: biological, evolutionary and taxonomic significance. 12th International Coral Reef Symposium (9-13 July 2012, Cairns, Queensland, Australia).

Kitahara, M., Cairns, S.D., Stolarski, J., Wallace, C. & Miller, D. 2012. Climate change and the evolution of the Scleractinia. 12th International Coral Reef Symposium (9-13 July 2012, Cairns, Queensland, Australia).

Vertino, A. & Stolarski, J. 2012. Mediterranean Scleractinian corals: from Miocene to present. Abstracts of the 5th International Symposium on Deep-Sea Corals 2012, April 2-7, Amsterdam.

O’Leary, A. Bender, M.L., Stolarski, J. Adkins, J.F., Dennis, K.J., Schrag, D.P. 2012. Fossil Corals as an archive of Phanerozoic Seawater Chemistry. The 22nd V.M.Goldschmidt Conference. 24-29 June 2012, Montreal, Canada.

Stolarski, J., Kitahara, M. V., Miller, D. J., Cairns, S.D., Mazur, M. and Meibom, A.  2011. Deep-water corals reveal much deeper evolutionary origin of Scleractinia. 2011 GSA Annual Meeting in Minneapolis (9–12 October 2011), 57-2. 

Stolarski, J., Gelb, J., Gu, A., Lau, S.H., and Yun, W. 2011. Micro- and nanostructure of scleractinian coral skeleton: A combined study by X-ray Computed Tomography and Scanning Electron Microscopy. MCM2011 (10th Multinational Congress on Microscopy 2011, September 4-9, 2011, Scientific Campus Urbino Univeristy "Carlo Bo", Italy).

Janiszewska, K., Stolarski, J., Kitahara, M. & Cairns, S.D. 2011. Deep insight into deep-water corals: unique microstructure of micrabaciids. Abstracts, 11th Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Liège, August 19-29, 2011. Kölner Forum für Geologie und Paläontologie 19: 59-60.

Stolarski, J. 2011. Biological spherulite: Record of physiological activity in stony coral skeleton. Abstracts, 11th Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Liège, August 19-29, 2011. Kölner Forum für Geologie und Paläontologie 19: 167-168. 

Vertino, A., Bosellini, F. & Stolarski, J. 2011. Scleractinians from the Mediterranean: what has happened since the end of the Miocene? Abstracts, 11th Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Liège, August 19-29, 2011. Kölner Forum für Geologie und Paläontologie 19:180.

Brahmi, C. Domart-Coulon, I., Rougée, L., Ostrander, G., Mahoney, J., Pyle, D., Stolarski, J., Richmond, R. & Meibom, A. 2011. Dynamic 86Sr-Labeling to Study Carbonate Biomineralization at Ultra-Structural Length Scales in Scleractinian Corals. 11th International Symposium on Biomineralization—‘Building Bridges’.

Benzoni, F., Stefani, F., Stolarski, J., Arrigoni, R., Montano, S. 2010. Molecular phylogeny leads to a revised diagnosis of the family Pocilloporidae based on skeleton micro-morphology. Euro ISRS (International Society for Reef Studies) Symposium 2010: Reefs in a changing environment, 13-17 December 2010 - Wageningen.

Gorzelak, P., Stolarski, J., Mazur, M., Meibom, A., Marrocchi, Y., & Chalmin, E. 2010. Micro/nanostructural and biogeochemical features of the stereom of extant and fossil stalked crinoids. Echinoderm Research 2010: 7th European Conference on Echinoderms, Göttingen, October 2-9, 2010.

Janiszewska, K., Stolarski, J., Benzerara, K., Meibom, A., Mazur, M., Kitahara, M. and Cairns, S.D. 2010. A unique skeletal microstructure of the deep-sea micrabaciid scleractinian corals. Geophysical Research Abstracts 12, EGU2010-9523.

Stolarski, J. Reynaud, S., Ferrier-Pages, C., Janiszewska, K., Domart-Coulon, I., Beraud, E., Marrocchi, Y., Mazur, M., Szlachetko, J. and Meibom, A. 2010. Scleractinian corals cultured in low Mg/Ca seawater form aragonite skeleton. Geophysical Research Abstracts 12, EGU2010-9657-1.

Farges F., Meibom A., Flank A.-M., Lagarde P., Janousch M., Stolarski J. 2009. Speciation of Mg in Biologically Produced Calcium Carbonates. XAFS 14 Conference. Camerino (ITALY) July 26-31,2009.

Johnson, K. Stolarski, J., Cairns, S. D. Budd, A.F. 2009. Corallosphere.org: biodiversity informatics for extinct and extant scleractinian corals. Ninth North American Paleontological Convention (NAPC 2009), June 21-26, Cincinnati, Ohio, USA.

Gugała, M., Stolarski, J., Krysiński, P., Biesaga, M. And Mazur, M. 2009. Chemical methods of surface modification for visualization of organic inclusions in biogenic minerals. Baltchem 2009, International Young Chemists’ Conference, Warszawa, April 2 – 5.

Stolarski, J., Meibom, A., Marrocchi, Y., Domart-Coulon, I., Mazur, M., Kret, S., Dluzewski, P., and Chalmin, E. 2009. An integrated structural and biogeochemical model of skeletal growth of deep-sea scleractinian coral Desmophyllum. Geophysical Research Abstracts 11, EGU2009-0, 2009.

Gorzelak, P., Stolarski, J., Mazur, M., Marrocchi, Y., Meibom, A., and Chalmin, E. 2009. Nanostructural and biogeochemical features of the crinoid stereom. Geophysical Research Abstracts 11, EGU2009-1043-1, 2009.

Mierzwa, D. & Stolarski, J. 2009. Carbonate biomineralization in terrestrial gastropods: environmental vs. physiological constraints. Geophysical Research Abstracts 11, EGU2009-1126, 2009.

Stolarski, J., Meibom, A., Mazur, M. & Phillips, G.E. 2008. Calcitic Scleractinian Corals: When, Where and Why. Joint Meeting of The Geological Society of America, Soil Science Society of America, American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Gulf Coast Association of Geological Societies with the Gulf Coast Section of SEPM. Session No. 168 "Paleontological and Sedimentological Consequences of Calcite and Aragonite Sea Dynamics" [Abstract].

Stolarski, J., Mazur, M., Dłuzewski, P. & Kret, S. 2008. Influence of biological processes on the structure of calcium carbonate biominerals: Microscopic approach. Geophysical Research Abstracts 10, EGU2008-A-00000, 2008. [Abstract, PDF]

Budd, A.F. & Stolarski, J. 2008. Reconciling morphologic and molecular data: corallite wall and microstructures of radial elements in the scleractinian coral family Faviidae. 11th International Coral Reef Symposium (Ft. Lauderdale, FL; 7-11 July 2008). [Abstract, PDF]

Benzoni, F., Stefani, F., Stolarski, J., Pichon, M. & Galli, P. 2008. Integrative Taxonomy and Phylogeny of the Siderastreid Scleractinian Corals. 11th International Coral Reef Symposium (Ft. Lauderdale, FL; 7-11 July 2008). [Abstract, PDF]

Johnson, K., Stolarski, J., Cairns, S.D., Budd, A.F. & Stanley, G. 2008. The Corallosphere: A web-based collaboration tool for the taxonomy and systematics of scleractinian coral. 11th International Coral Reef Symposium (Ft. Lauderdale, FL; 7-11 July 2008). [Abstract, PDF]

Stolarski, J. & Meibom, A. 2008. Physiological vs. environmental factors triggering skeletal mineralogy and geochemistry in scleractinian corals. 11th International Coral Reef Symposium (Ft. Lauderdale, FL; 7-11 July 2008).[Abstract, PDF]

Pichon, M., Benzoni, F. & Stolarski, J. New Trends in Scleractinian Coral Phylogeny Interpretation: Towards A Solution To Old Taxonomic Wrangles? 11th International Coral Reef Symposium (Ft. Lauderdale, FL; 7-11 July 2008).

Kitahara, M.V. Miller, D.J., Cairns,S.D and Stolarski, J. 2008. Phylogenetic relationships among the Scleractinia (Cnidaria, Anthozoa) inferred from mitochondrial COI sequences. 4th International Symposium on Deep Sea Corals (Wellington, New Zealand, December 1-5, 2008).

Stolarski, J. 2007. Frontiers in scleractinian coral research: paleontological perspective. 10th International Symposium of Fossil Cnidaria and Porifera, St. Petersburg 2007, August 12-16 (Abstracts), 88.

Stolarski, J., Przeniosło, R. & Mazur, M. 2007. Biological influence on the crystalline structure of CaCO3 minerals. 10th International Symposium of Fossil Cnidaria and Porifera, St. Petersburg 2007, August 12-16 (Abstracts), 90.

Stolarski, J. 2007. "Weaving" of the fibrous skeleton of Scleractinia. 10th International Symposium of Fossil Cnidaria and Porifera, St. Petersburg 2007, August 12-16 (Abstracts), 89.

Roniewicz, E., Stolarski, J. & Russo, A. 2007. Bottom-up approach to global phylogenetic scheme of Scleractinia: Triassic perspective. 10th International Symposium of Fossil Cnidaria and Porifera, St. Petersburg 2007, August 12-16 (Abstracts), 80.

Vertino, A., Stolarski, J. & Beuck, L. 2007. Organo-mineral skeleton of deep-water scleractinia: shelter and "snack" for bioeroding organisms. 10th International Symposium of Fossil Cnidaria and Porifera, St. Petersburg 2007, August 12-16 (Abstracts), 98.

Vertino, A., Freiwald, A., Rosso, A., Stolarski, J. & Taviani, M. 2007. Deep-time perspective to deep-water frame-building corals. 10th International Symposium of Fossil Cnidaria and Porifera, St. Petersburg 2007, August 12-16 (Abstracts), 97

Johnson, K., Stolarski, J., Cairns, S.D., Budd, A.F. & Stanley, G.D. Jr. 2007. Corallosphere: Compiling the Scleractinian Treatise using the World Wide Web. 10th International Symposium of Fossil Cnidaria and Porifera, St. Petersburg 2007, August 12-16 (Abstracts), 47.

Budd, A.F. & Stolarski, J. 2007. Reconciling molecular and morphologic data within the scleractinian family Mussidae. 10th International Symposium of Fossil Cnidaria and Porifera, St. Petersburg 2007, August 12-16 (Abstracts), 27.

Benzoni, F., Stefani, F., Stolarski, J., Pichon, M., Mitta, G. & Galli, P. 2007. Exploring phylogenetic relationships of the scleractinian Psammocora: molecular and morphological evidence. 10th International Symposium of Fossil Cnidaria and Porifera, St. Petersburg 2007, August 12-16 (Abstracts), 20.

Romano, C., Russo, F. & Stolarski, J. 2007. Diagenesis of the scleractinian skeletons from the Upper Miocene Porites-dominated buildups in southewestern Calabria, Italy. 10th International Symposium of Fossil Cnidaria and Porifera, St. Petersburg 2007, August 12-16 (Abstracts), 78.

Taviani M., Vertino A., Stolarski J., Di Geronimo I., Freiwald A. & Russo A. (2007). The climatic significance of the solitary scleractinian coral Flabellum. 10th International Symposium of Fossil Cnidaria and Porifera, St. Petersburg 2007, August 12-16 (Abstracts), 95.

Stolarski, J., Mazur, M. & Przeniosło, R. 2007. Between animated and unanimated matter: nanoscale and crystallographic aspects of calcium carbonate biominerals. UK-V4 Frontiers of Science Symposium, Kraków 21-23 February, 23.

Stolarski, J. Meibom, A., Przeniosło, R. & Mazur, M. 2007. Discovery of a Cretaceous scleractinian coral with a calcitic skeleton. Eos Trans. AGU, 88(52), Fall Meet. Suppl., Abstract (session PP42A-07).

Meibom, A., Farges, F., Stolarski, J., Domart-Coulon, I., Dauphin, Y. 2007. Speciation of Mg in biologically produced calcium carbonates. Eos Trans. AGU, 88(52), Fall Meet. Suppl., Abstract (session PP31C-0535).

Przeniosło, R. Stolarski, J., Mazur, M. & Brunelli, M. 2007. Nanostructural aspects of biogenic minerals morphology (Nanostrukturalne aspekty budowy minerałów biogenicznych). 11th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment & 50th Anniversary Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress (Abstracts).

Stolarski, J., Przeniosło, R., Mazur, M. & Brunelli, M. 2007. Struktura krystaliczna biomineralnego szkieletu koralowców Scleractinia: badania metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowego. Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society 6(1-2): 19.

Wardecki, D., Przeniosło, R. Stolarski, J. Mazur, M. & Brunelli, M. 2007. In situ studies of the aragonite-calcite transition in mineral and biogenic materials. Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society 6(1-2): 76.

Stolarski, J. & Mazur, M. 2006. Organic and calcium carbonate phases of biominerals: nanoscale preparative separation. International Congress of Analytical Sciences (ICAS 2006, Moscov),Abstracts.

Stolarski, J. 2006. Paleontology: pop-culture or science. Giornate di Paleontologia 2006, Simposio internazionale, Trieste, 8 – 11 giugno 2006.

Stolarski, J., Roniewicz, E. & Russo, A. 2005. Possible Triassic representatives of complex vs. robust scleractinian clades. Epitome 1: 275-276.

Stolarski, J. & Mazur, M. 2005. Nanocosm of the biogenic and abiogenic calcium carbonate crystallites. Epitome 1: 44.

Romano C., Neri C., Russo A., Russo F. & Stolarski J. 2005. A Upper Miocene Porites-dominated buildup ( Vibo Valentia , Calabria ): biofacies and skeletal tissue diagenesis. Epitome 1: 46.

Romano, C., Neri, C., Russo, A., Russo, F., & Stolarski, J. 2005. Biofacies analyses of a Lower Messinian Porites bioconstruction (Vibo Valenzia, Calabria ). Giornate di Paleontologia 2005: 19-23/5/2005, Urbino (Italy).

Roniewicz, E. & Stolarski, J. 2003. Furcate septal increase of a Triassic coral. Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz/Austria, vol. 7. 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, 3-7.08.2003. Abstracts, 91. [Poster]

Roniewicz, E., Stolarski, J. & Russo, A. 2003. Triassic Scleractinia: heterogenous organisms with Paleozoic roots. Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz/Austria, vol. 7. 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, 3-7.08.2003. Abstracts, 92.

Stolarski, J. 2003. Microcosm of the coral skeleton. Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz/Austria, vol. 7. 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, 3-7.08.2003. Abstracts, 106.

Stolarski, J. & Russo, A. 2002. Early Jurassic stylohyllids (Scleractinia) from Northeastern Sicily. Abstracts and Program of the 6th International Symposium on the Jurassic System, Mondello, Sicily, Italy, 183. [Poster]

Stolarski, J. & Dieni, I. 2002. Jurassic Thecocyathidae (Scleractinia) from the Central Southern Alps: taphonomy and evolutionary significance. Abstracts and Program of the 6th International Symposium on the Jurassic System, Mondello, Sicily, Italy, 182-183. [Poster]

Schlögl, J., Tomašových, A., Stolarski, J. & Rakús, M. 2001. Migration of the early Oxfordian boreal ammonites documented from the neptunian dyke deposits in the Pieniny Klippen Belt, Western Carpathian. International conference on Paleobiogeography and Paleoecology, Piacenza & Castell’Arquato, Abstracts, 191-192.

Roniewicz, E. & Stolarski, J. 1999. Triassic corals with budding of the “Taschenknospung” type, modular wall, and trabecular septa. Abstracts of the VIII. International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera. Sendai, 36.

Stolarski, J. 1999. Early ontogeny of the skeleton of Recent and fossil Scleractinia and its phylogentic significance. Abstracts of the VIII. International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera. Sendai, 37.

Cuif, J-P. & Stolarski, J. 1999. Origin and paleobiology of wall-based corals. Abstracts of the VIII. International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera. Sendai. [Poster], 95.

Stolarski, J. 1999. Distribution of calcification centers in guyniid corals: their variability and consequences for taxonomy. Abstracts of the VIII. International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera. Sendai, 44.

Roniewicz, E. & Stolarski, J. 1995. Epithecate scleractinians: burst and decline. Abstracts of the VII. International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera. Madrid.

Stolarski, J. 1994. Morphological and microstructural observations on the ontogeny of caryophyllids; terminological aspect. Abstracts of the Second European Regional Meeting - Coral Reefs in the past, present and future. Grand-Duchy of Luxemburg, 116.

Stolarski, J. 1991. Ontogenetic development and functional morphology in the early growth-stages of Calceola sandalina Linne. Abstracts of the International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera. Münster, 87.

Stolarski, J. 1991. Observations on transverse division of ahermatypic coral - Peponocyathus duncani (Reuss) from Tertiary of Poland. Abstracts of the VI International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera. Münster, 88.

Streszczenia z konferencji krajowych

Janiszewska, K., Stolarski, J. 2019. O niezywkłym przetrwaniu aragonitu w porowatych wapieniach górnej kredy. XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego Wrocław, Długopole Górne, 11-14 września 2019 r. s.38-39.

Stolarski, J. 2016. Koralowce Scleractinia wobec globalnych zmian klimatu. XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego Poznań, 21-23 września 2016 r. s. 103.

Frankowiak, K., Sławomir Kret, S., Mazur, M., Meibom, A., Kitahara, M.V., Stolarski, J. 2016. Mikrostruktura szkieletu jako wskaźnik symbiozy z bruzdnicami u dzisiejszych i kopalnych Scleractinia. XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego Poznań, 21-23 września 2016 r, 41-42.

Janiszewska, K., Stolarski, J. 2016. Szkielet pod kontrolą? Biomineralizacja koralowców w zmieniającym się oceanie. XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego Poznań, 21-23 września 2016 r, 53.

Janiszewska, K. & Stolarski, J. 2013. Ontogeneza bazalnych koralowców w świetle promieni rentgena. XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego Tyniec, 27-30 września 2013 r, 19. [Abstract]

Janiszewska, K. & Stolarski, J. 2010. Korony głębin – o strukturze szkieletu koralowców Micrabaciidae. XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG 2010, Kopalne Biocenozy w Czasie i Przestrzeni, Żarki-Letnisko 13-16 września, 23-25.

Stolarski, J. & Janiszewska, K. 2010. Aragonitowe koralowce kalcytowych mórz. XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG 2010, Kopalne Biocenozy w Czasie i Przestrzeni, Żarki-Letnisko 13-16 września, 72-74.

Stolarski, J. 2010. Acta Palaeontologica Polonica: liczą się nie tylko „wydawnicze supermarkety” (Acta Palaeontologica Polonica: not only „publishing supermarkets” matter). II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce, Toruń, 14-15 stycznia 2010. [Abstract].

Stolarski, J. Od atomu do atolu, czyli o hierarchicznej strukturze szkieletu koralowców. "Granice paleontologii" XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Św. Katarzyna pod Łysicą, 10-13 września 2007. Materiały konferencyjne, 15-18.

Stolarski, J. 2007. Biomineralizacja szkieletu koralowców szesciopromiennych. Konferencja Biologia Raf Koralowych, 13-14.10.2007, Warszawa.

Kołodziej, B. & Stolarski, J. 2000. Paleoceńskie koralowce z "iłów babickich". XVII Konferencja Paleontologów, Kraków 2000. [in Polish].

Książki

Machalski, M. & Stolarski, J. (1998 1st edition, 2000 2nd edition). Paleofakty (Fossils - the world turned into stone). RTW Publishing [in polish], 1-144.
KontaktJarosław Stolarski
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA

e-mail: stolacy@twarda.pan.pl
telefon (+4822) 697-88-79; pokój 633A