Zakład Paleobiologii Środowiskowej


Dr Katarzyna JANISZEWSKA


Biomineralizacja i diageneza szkieletu koralowców


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Katarzyna Janiszewska

Tytuły

 • 2014 Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia (Rozwój szkieletu koralowców Micrabaciidae a pochodzenie Scleractinia; promotor prof. dr hab. Jarosław Stolarski)
 • 2008 Magister geologii, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: geologia stratygraficzna i poszukiwawcza; temat pracy: „Stratygrafia, mikrofacje i mikroskamieniałości kręgowców pogranicza franu i famenu rejonu Łagowa w Górach Świętokrzyskich”.
Granty
 • 2012 - 2015 kierownik grantu "Biomineralizacja i diageneza szkieletu u pierwotnych koralowców sześciopromiennych" finansowanego przez NCN 
Uczestnictwo w spotkaniach naukowych 
 • 2015 13th International Symposium on Biomineralization (Biomin XIII) 16-19 September, Granada, Spain (poster)
 • 2015 12th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Muscat, Oman 5-10 February (wykład)
 • 2014 COCARDE Workshop and Field Seminar, June 10th to 13th, 2014, Denmark. Cold-water Carbonates at high palaeolatitudes from the Palaeozoic to the Recent - Combining outcrops studies with core studies and geophysical imaging.
 • 2013. XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego Tyniec, 27-30 września, (wykład)
 • 2013. 12th International Symposium on Biomineralization, 27-30 August, Freiberg, Germany (wykład)
 • 2011. 11th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Liege, Belgia, 22-26 sierpnia, (wykład)
 • 2010. XXI Konferencja Sekcji Paleontologicznej PTG 2010, Kopalne Biocenozy w Czasie i Przestrzeni, Żarki-Letnisko, 13-16 września (wykład)
 • 2010. European Geosciences Union, General Assembly, Wiedeń, Austria, 02- 07 maja (poster)
 • 2007. XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG Granice Paleontologii, Św. Katarzyna pod Łysicą, 10-13 września.
Prace terenowe/wyprawy
 • 2010. Wiazniki, Rosja (organizowana przez Instytut Palebiologii PAN)  
 • 2008. Maroko, Hiszpania, Niemcy
 • 2007. Svalbard (organizowana przez Koło Paleontologów Terenowych Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • 2007. Lipie Śląskie i Woźniki (organizowane przez Instytut Palebiologii PAN)
 • 2006. Krasiejów (organizowane przez Instytut Palebiologii PAN)
Zainteresowania
 • Biomineralizacja i diageneza szkieletu koralowcówPublikacjeArtykuły naukowe w czasopismach recenzowanych

Surmik, D., Szczygielski, T., Janiszewska, K., Rothschild, B.M. 2018. Tuberculosis-like respiratory infection in 245-million-year-old marine reptile suggested by bone pathologies. Royal Society Open Science, 5: 180225; doi: 10.1098/rsos.180225. [FULL TEXT PDF]

Surmik, D., Rothschild, B.M., Dulski, M., Janiszewska, K. 2017. Two types of bone necrosis in the Middle Triassic Pistosaurus longaevus bones: the results of integrated studies. Royal Society Open Science, 4: 170204; doi: 10.1098/rsos.170204. [FULL TEXT PDF]

Janiszewska, K., Mazur, M., Escrig, S., Meibom, A., Stolarski, J. 2017. Aragonitic scleractinian corals in the Cretaceous calcitic sea. Geology 45(4):319-322, doi: 10.1130/G38593.1. [FULL TEXT PDF]

Rakociński, M., Pisarzowska, A., Janiszewska, K. & Szrek, P. 2016. Depositional conditions during the Lower Kellwasser Event (Late Frasnian) in the deep-shelf Łysogory Basin of the Holy Cross Mountains Poland. Lethaia, doi: 10.1111/let.12167.

Janiszewska, K., Stolarski, J., Kitahara, M., Neuser, R. & Mazur, M. 2015. Microstructural disparity between basal micrabaciids and other Scleractinia: new evidence from Neogene Stephanophyllia. Lethaia 48:417-428, doi: 10.1111/let.12119 [FULL TEXT PDF (Publisher site)].

Uchman, A., Rattazzi, B., Kaminski, M.A. & Janiszewska, K. 2015. Large astrorhizid foraminifera from Oligocene - Lower Miocene deep-sea sediments, Northern Apennines, Italy: A new perspective on the genus Astrorhizinoides Stschedrina, 1969. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigraphia 121(1):21-30.

Kijewska K., Kowalska, J., Jemielity, J., Kaczyńska, K., Janiszewska, K., Stolarski, J., Blanchard, G.J., Kępińska, D., Głowala, P., Lubelska, K., Wiktorska, K., Pisarek, M. & Mazur, M. 2015. Gold-decorated polymer vessel structures as carriers of mRNA cap analogues. Polymer 57:77-87, doi:10.1016/j.polymer.2014.12.019 [FULL TEXT PDF (Publisher site)].

Domart-Coulon I., Stolarski J., Brahmi C. Gutner-Hoch E., Janiszewska K., Shemesh A. & Meibom A. 2014. Simultaneous extension of both basic microstructural components in scleractinian coral skeleton during night and daytime, visualized by in situ 86Sr pulse labeling. Journal of Structural Biology 185(1): 79-88, http://dx.doi.org/10.1016/j.jsb.2013.10.012. [FULL TEXT PDF (Publisher site)].

Janiszewska, K., Jaroszewicz, J. & Stolarski, J. 2013. Skeletal ontogeny in basal scleractinian micrabaciid corals. Journal of Morphology 274(3):243-257, doi:10.1002/jmor.20085. [FULL TEXT PDF (Publisher site)] [SOM (Publisher site]

Owocki, K., Niedźwiedzki, G., Sennikov, A.G., Golubev, V.K., Janiszewska, K. & Sulej, T. 2013. Upper Permian vertebrate coprolites from the Vyazniki and Gorokhovets, Vyatkian regional stage, Russian Platform. Palaios 27(12):867-877, doi:10.2110/palo.2012.p12-017r. [FULL TEXT PDF (Publisher site)]

Janiszewska, K., Stolarski, J., Benzerara, K., Meibom, A., Mazur, M., Kitahara, M. and Cairns, S.D. 2011. A unique skeletal microstructure of the deep-sea micrabaciid scleractinian corals. Journal of Morphology 272(2):191-203, doi:10.1002/jmor.10906 [FULL TEXT PDF (Publisher site)] [SOM (Publisher site]

Gierliński, G., Menducki P., Janiszewska, K., Wicik, I., Boczarowski, A. 2009. A preliminary report on dinosaur track assemblages in the Middle Jurassic of Imilchil area, Morocco. Geological Quarterly 53 (4): 477-482. [FULL TEXT PDF: ca. 370 KB]


Streszczenia z konferencji międzynarodowych

Janiszewska, K., Stolarski, J. 2015. Microstructural disparity between basal micrabaciids and other scleractinian corals. 13th International Symposium on Biomineralization (Biomin XIII) 16-19 September 2015 Granada, Spain. p. 67.

Janiszewska K., Stolarski J. 2015. The skeletal ontogeny of basal micrabaciid scleractinian corals. 12th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Muscat, Oman. Gutech Geoscience Conference Publication 2: 8.

Domart-Coulon, I, Stolarski, J., Brahmi, C., Janiszewska, K., Hoch-Gutner, E., Shemesh, A. & Meibom, A. 2013. Simultaneous formation of two basic microstructural components in scleractinian coral skeleton during night and daytime, visualized by in situ 86Sr pulse labeling. 12th International Symposium on Biomineralization, 27-30 August, Freiberg, Germany.

Stolarski, J., Brahmi, C., Janiszewska, K., Domart-Coulon, I. & Meibom, A. 2012. Skeletal structure of scleractinian corals: biological, evolutionary and taxonomic significance. 12th International Coral Reef Symposium (9-13 July 2012, Cairns, Queensland, Australia).

Janiszewska, K., Stolarski, J., Kitahara, M. & Cairns, S.D. 2011. Deep insight into deep-water corals: unique microstructure of micrabaciids. Abstracts, 11th Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Liège, August 19-29, 2011. Kölner Forum für Geologie und Paläontologie 19: 59-60.

Owocki, K., Niedźwiedzki, G., Sennikov,A.G., Golubev, V.K., Janiszewska, K., Biernacki, K. & Sulej, T. 2011. Horizons with the Late Permian vertebrate coprolites from the Vyazniki and Gorokhovets, Vyatkian Gorizont, Russian Platform – preliminary report. 64. In: Nebelsick J.H., Friedrich J.-P. and Dynowski J.F. (eds.), 6th International Meeting on Taphonomy and Fossilization. Taphos 2011. Tübingen, 14th-17th June 2011. Annali dell’Università di Ferrara, Sez. Museologia Scientifica e Naturalistica, volume speciale. [PDF] [PDF-poster]

Janiszewska, K., Stolarski, J., Benzerara, K., Meibom, A., Mazur, M., Kitahara, M. and Cairns, S.D. 2010. A unique skeletal microstructure of the deep-sea micrabaciid scleractinian corals. Geophysical Research Abstracts 12, EGU2010-9523.

Stolarski, J. Reynaud, S., Ferrier-Pages, C., Janiszewska, K., Domart-Coulon, I., Beraud, E., Marrocchi, Y., Mazur, M., Szlachetko, J. and Meibom, A. 2010. Scleractinian corals cultured in low Mg/Ca seawater form aragonite skeleton. Geophysical Research Abstracts 12, EGU2010-9657-1.


Streszczenia z konferencji krajowych

Janiszewska, K., Stolarski, J. 2016. Szkielet pod kontrolą? Biomineralizacja koralowców w zmieniającym się oceanie. XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego Poznań, 21-23 września 2016 r. s.53.

Janiszewska, K. & Stolarski, J. 2013. Ontogeneza bazalnych koralowców w świetle promieni rentgena. XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego Tyniec, 27-30 września 2013 r, 19. [Abstract]

Janiszewska, K. & Stolarski, J. 2010. Korony głębin – o strukturze szkieletu koralowców Micrabaciidae. XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG 2010, Kopalne Biocenozy w Czasie i Przestrzeni, Żarki-Letnisko 13-16 września, 23-25.

Stolarski, J. & Janiszewska, K. 2010. Aragonitowe koralowce kalcytowych mórz. XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG 2010, Kopalne Biocenozy w Czasie i Przestrzeni, Żarki-Letnisko 13-16 września, 72-74.

Janiszewska, K., Szrek, P., Woroncowa-Marcinowska, T. 2007. Zapis zdarzeń biotycznych na pograniczu frańsko-fameńskim w Płuckach koło Łagowa. – W: A. Żylińska (red.), Granice paleontologii. XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, 10-13.09.2007. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 63-66.

Janiszewska, K., Wicik, I. 2007. W krainie ostrych szczytów. W: Materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowych Kół Geologicznych, Kraków 1-2. 12. 2007.


Publikacje popularnonaukowe

Janiszewska, K., Menducki, P., Wicik, I. 2010. W krainie dinozaurów. 1-32. MULTICO, Warszawa
KontaktKatarzyna Janiszewska
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa

e-mail: k.janiszewska@twarda.pan.pl
tel. (+4822) 6978-800; pokój 633B