Zakład Paleobiologii Środowiskowej


Dr Katarzyna FRANKOWIAK

                           

Diageneza, biomineralizacja i fizjologia koralowców Scleractinia

 


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Katarzyna Frankowiak
Urodzona 26 lutego 1986 w Kępnie

Tytuły
 • 2016 Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia (Świadectwa symbiozy z zooksantellami w szkieletach triasowych Scleractinia); promotor prof. dr hab. Jarosław Stolarski
 • 2010 Magister geologii, specjalizacja: geologia stratygraficzno – poszukiwawcza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • 2008 Licencjat z geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Nagrody i stypendia
 • 2017 nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych PAN (wraz z prof. J. Stolarskim)
 • 2010-2011 Stypendium doktoranckie Państwowego Instytutu Geologicznego
Granty
 • 2012 - 2015 kierownik grantu "Strukturalne i biogeochemiczne świadectwa symbiozy z bruzdnicami u triasowych koralowców Scleractinia" finansowanego przez NCN
Uczestnictwo w spotkaniach naukowych
 • 2019 XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 11-14 września 2019, Wrocław (wykład)
 • 2016 XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 21-23 września Poznań (wykład, poster)
 • 2015 13th International Symposium on Biomineralization (Biomin XIII) 16-19 September, Granada, Spain (poster)
 • 2015 12th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Muscat, Oman 5-10 February (wykład)
 • 2011 Zmiany Paleoklimatyczne w Przeszłości Geologicznej, Warszawa (poster)
 • 2010 III Konferencja Młodzi w Paleontologii, Kraków (poster)
Prace terenowe/wyprawy
 • 2007. Kurs terenowy oraz praktyki w laboratorium geochemicznym, University of Houston Downtown, Teksas, USA

Zainteresowania
 • Diageneza, biomineralizacja i fizjologia koralowców ScleractiniaPublikacje

Artykuły naukowe w czasopismach recenzowanych

Frankowiak, K., Roniewicz, E., Stolarski, J. 2021. Photosymbiosis in Late Triassic scleractinian corals from the Italian Dolomites. PeerJ 9:e11062 doi:10.7717/peerj.11062 [FULL TEXT PDF]

Frankowiak, K., Wang, X.T., Sigman, D.M., Gothmann, A.M., Kitahara, M.V., Mazur, M., Meibom, A., Stolarski, J. 2016. Photosymbiosis and the expansion of shallow-water corals. Science Advances 2(11), e1601122, dot 10.1126/sciadv.1601122 [text-journal site]

Frankowiak, K., Kret, S., Mazur, M., Meibom, A., Kitahara, M.V. & Stolarski, J. 2016. Fine-scale skeletal banding can distinguish symbiotic from asymbiotic species among modern and fossil scleractinian corals. PLoS ONE 11 e0147066, doi:10.1371/journal.pone.0147066 [text-journal site]

Frankowiak K., Mazur M., Gothmann A. & Stolarski J. 2013. Diagenetic alteration of the Triassic coral from aragonite-Konservat-Lagersätte in Alakir Çay, Turkey: Implications for geochemical measurements. Palaios 28:333-342.

Błażejowski, B., Racki, G., Gieszcz, P., Małkowski, K., Kin, A., Krzywiecka, K. 2013. Comparative oxygen and carbon isotopic records of Miocene and recent lacustrine unionid bivalves from Poland. Geological Quarterly 57 (1): 113-122, doi: 10.7306/gq.1072.


Konferencje, streszczenia i postery

Frankowiak, K., Krajewski, M., Olchowy, P., Stolarski, J. 2019. Późnojurajskie Scleractinia z centralnej Polski: koralowce strefy fotycznej czy mezofotycznej? XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 25.

Frankowiak, K., Wang, X.T., Signam, D., Gothmann, A.M., Kitahara, M.V., Mazur, M., Meiom, A. & Stolarski, J. 2019. Role of photosymbiosis in the Late Triassic expansion of shallow-water Scleractinia. 13th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera 2019, Modena, Italy – Abstract Book, p. 20.

Frankowiak, K., Kret, S., Mazur, M., Meibom, A., Kitahara, M., Stolarski, J., 2017. Fine-scale skeletal banding as a proxy of zooxanthellate symbiosis in modern and fossil Scleractinia. P-47, p. 198. The 14th International Symposium on Biomineralization (BIOMIN XIV) From Molecular and Nano-structural Analyses to Environmental Science, October 9-13, 2017, Tsukuba, Japan.

Frankowiak, K., Sławomir Kret, S., Mazur, M., Meibom, A., Kitahara, M.V., Stolarski, J. 2016. Mikrostruktura szkieletu jako wskaźnik symbiozy z bruzdnicami u dzisiejszych i kopalnych Scleractinia. XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 41-42.

Wierny, W., Dubicka, Z., Frankowiak, K. 2016. Ocena stanu zachowania skorupek otwornic poprzedzająca analizy geochemiczne. XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 117-118.

Frankowiak, K., Kret, S., Meibom, A., Stolarski, J. 2015. Structure of growth bands within skeletal thickening deposits in scleractinian corals. 13th International Symposium on Biomineralization (Biomin XIII) 16-19 September 2015 Granada, Spain.p. 47.

Frankowiak, K., Stolarski, J., Mazur, M., Gothmann A.M. 2015. Fine scale diagenetic alteration of the skeleton of the Triassic scleractinians: Implications for paleoenvironmental reconstructions. 12th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Muscat, Oman. Gutech Geoscience Conference Publication 2: 9.

Krzywiecka K., 2011. Isotope geochemistry of Late Devonian (Frasnian) biogenic phosphates from Bou Tchrafine, Morocco. Materiały do III konferencji Młodzi w Paleontologii, 25, Kraków

Krzywiecka K., Dopieralska J., Bełka Z., 2011. Climatic cooling as a trigger of the Late Devonian anoxic events –evidence from the Nd isotopic composition of conodonts. Zmiany Paleoklimatyczne w Przeszłości Geologicznej, 75, Warszawa

KontaktKatarzyna Frankowiak

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA

e-mail: kfrankowiak@twarda.pan.pl
tel. (+48 22) 6978-800; pokój 633b