Department of  Environmental Paleobiology


Katarzyna FRANKOWIAK, Ph.D.


Diagenesis, biomineralization, and physiology of ScleractiniaCURRICULUM VITAEPersonal data

Katarzyna Frankowiak
born in Kępno, Poland, 1986

Academic degrees

 • 2016 Ph.D. in Earth Sciences, Geology (Institute of Paleobiology, Polish Academy of Sciences, Warsaw). Skeletal evidence of zooxanthellate symbiosis in the Triassic scleractinian corals; scientific supervisor Prof. Jarosław Stolarski
 • 2010 M.Sc. in Geology, specialization: Stratigraphic and Prospecting Geology, Geographical and Geological Sciences Department, Adam Mickiewicz University, Poznań
 • 2008 B.Sc.in Geology, Geographical and Geological Sciences Department, Adam Mickiewicz University, Poznań

Awards and scholarschips

 • 2017. Award from Division of Biological Sciences, Polish Academy of Sciences for the work on photosymbiosis in scleractinian corals (together with Prof. J. Stolarski)
 • 2010-2011 Doctoral scholarship granted by Polish Geological Institute  
Research grants
 • 2012 - 2015 NCN grant: Strukturalne i biogeochemiczne świadectwa symbiozy z bruzdnicami u triasowych koralowców Scleractinia (leader)
Field work/expeditions
 • 2007 Field course and practice in geochemical laboratory University of Houston Downtown, Texas, USA
Scientific meetings
 • 2019 XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 11-14 September 2019, Wrocław (lecture)
 • 2016 XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 21-23 September, Poznan (lecture, poster)
 • 2015 13th International Symposium on Biomineralization (Biomin XIII) 16-19 September, Granada, Spain (poster)
 • 2015 12th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Muscat, Oman 5-10 February (lecture)
 • 2011 Zmiany Paleoklimatyczne w Przeszłości Geologicznej, Warsaw (poster)
 • 2010 III Konferencja Młodzi w Paleontologii, Cracow (poster)
Research interests
 • Diagenesis, biomineralization, and physiology of Scleractinia

Publications

 

Scientific papers (in peer-reviewed journals)

Frankowiak, K., Roniewicz, E., Stolarski, J. 2021. Photosymbiosis in Late Triassic scleractinian corals from the Italian Dolomites. PeerJ 9:e11062 doi:10.7717/peerj.11062 [FULL TEXT PDF]

Frankowiak, K., Wang, X.T., Sigman, D.M., Gothmann, A.M., Kitahara, M.V., Mazur, M., Meibom, A., Stolarski, J. 2016. Photosymbiosis and the expansion of shallow-water corals. Science Advances 2(11), e1601122, dot 10.1126/sciadv.1601122 [text-journal site]

Frankowiak, K., Kret, S., Mazur, M., Meibom, A., Kitahara, M.V. & Stolarski, J. 2016. Fine-scale skeletal banding can distinguish symbiotic from asymbiotic species among modern and fossil scleractinian corals. PLoS ONE 11 e0147066, doi:10.1371/journal.pone.0147066 [text-journal site]

Frankowiak, K., Mazur, M., Gothmann, A., Stolarski, J. 2013. Diagenetic alteration of the Triassic coral from aragonite-Konservat-Lagersätte in Alakir Çay, Turkey: Implications for geochemical measurements. Palaios 28: 333-342. [text-journal site]

Błażejowski, B., Racki, G., Gieszcz, P., Małkowski, K., Kin, A., Krzywiecka, K. 2013. Comparative oxygen and carbon isotopic records of Miocene and recent lacustrine unionid bivalves from Poland. Geological Quarterly 57 (1): 113-122. [text-journal site]Conference abstracts and posters

Frankowiak, K., Krajewski, M., Olchowy, P., Stolarski, J. 2019. Późnojurajskie Scleractinia z centralnej Polski: koralowce strefy fotycznej czy mezofotycznej? XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 25.

Frankowiak, K., Wang, X.T., Signam, D., Gothmann, A.M., Kitahara, M.V., Mazur, M., Meiom, A. & Stolarski, J. 2019. Role of photosymbiosis in the Late Triassic expansion of shallow-water Scleractinia. 13th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera 2019, Modena, Italy – Abstract Book, p. 20.

Frankowiak, K., Kret, S., Mazur, M., Meibom, A., Kitahara, M., Stolarski, J., 2017. Fine-scale skeletal banding as a proxy of zooxanthellate symbiosis in modern and fossil Scleractinia. P-47, p. 198. The 14th International Symposium on Biomineralization (BIOMIN XIV) From Molecular and Nano-structural Analyses to Environmental Science, October 9-13, 2017, Tsukuba, Japan.

Frankowiak, K., Sławomir Kret, S., Mazur, M., Meibom, A., Kitahara, M.V., Stolarski, J. 2016. Mikrostruktura szkieletu jako wskaźnik symbiozy z bruzdnicami u dzisiejszych i kopalnych Scleractinia. XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 41-42.

Wierny, W., Dubicka, Z., Frankowiak, K. 2016. Ocena stanu zachowania skorupek otwornic poprzedzająca analizy geochemiczne. XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 117-118.

Frankowiak, K., Kret, S., Meibom, A., Stolarski, J. 2015. Structure of growth bands within skeletal thickening deposits in scleractinian corals. 13th International Symposium on Biomineralization (Biomin XIII) 16-19 September 2015 Granada, Spain.p. 47.

Frankowiak, K., Stolarski, J., Mazur, M., Gothmann A.M. 2015. Fine scale diagenetic alteration of the skeleton of the Triassic scleractinians: Implications for paleoenvironmental reconstructions. 12th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Muscat, Oman. Gutech Geoscience Conference Publication 2: 9.

Krzywiecka, K. 2011. Isotope geochemistry of Late Devonian (Frasnian) biogenic phosphates from Bou Tchrafine, Morocco. III konferencja Młodzi w Paleontologii: 25, Cracow.

Krzywiecka, K., Dopieralska, J., Bełka, Z. 2011. Climatic cooling as a trigger of the Late Devonian anoxic events–evidence from the Nd isotopic composition of conodonts. Zmiany Paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej: 75, Warsaw.ContactDr Katarzyna Frankowiak
Institute of Paleobiology PAS
ul. Twarda 51/55
PL-00-818 Warsaw, POLAND
e-mail: kfrankowiak@twarda.pan.pl
phone: (+48 22) 6978-800; room 633b