Zakład Biogeologii


TEMATY BADAWCZE:

  • Strukturalne, biogeochemiczne oraz izotopowe nośniki informacji biologicznej w szkieletach organizmów
  • Aktualistyczne i nieaktualistyczne interpretacje kopalnego zapisu wczesnych etapów ewolucji życia


Kierownik Zakładu:


prof. dr hab. Jarosław STOLARSKI
[Zespół Badawczy Struktur i Procesów Biomineralnych]
Mechanizmy biomineralizacji, pochodzenie i ewolucja koralowców

dr hab. Barbara KREMER
[Zespół Badawczy Wczesnego życia i Osadów Mikrobialnych]
Maty sinicowe, czerty radiolariowe, tafonomia i paleobiologia akritarchów, paleogeomikrobiologia, biosedymentologia, nannoproblematyki.

dr Katarzyna FRANKOWIAK
[Zespół Badawczy Struktur i Procesów Biomineralnych]
Triasowe koralowce Scleractinia: biomineralizacja i świadectwa symbiozy z bruzdnicami

dr Przemysław GORZELAK
[Zespół Badawczy Struktur i Procesów Biomineralnych]
Biomineralizacja szkieletu szkarłupni, mezozoiczne liliowce

dr Katarzyna JANISZEWSKA
[Zespół Badawczy Struktur i Procesów Biomineralnych]
Kredowe koralowce Scleractinia: biomineralizacja i diageneza szkieletu

dr Krzysztof OWOCKI
[Zespół Badawczy Wczesnego życia i Osadów Mikrobialnych]
Geochemia, mineralogia i tafonomia kredowych kości dinozaurów z Pustyni Gobi 

 

 

 

 

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Józef KAŹMIERCZAK
[Zespół Badawczy Wczesnego życia i Osadów Mikrobialnych]
Kopalne i współczesne maty sinicowe, biosedymentologia, paleogeomikrobiologia, glony wapienne, sklerogąbki, procesy biokalcyfikacyjne w czasie i przestrzeni, astrobiologia.

prof. dr hab. Ewa RONIEWICZ
[Zespół Badawczy Struktur i Procesów Biomineralnych]
Mezozoiczne koralowce Scleractinia: mikrostruktura szkieletu