Zakład Paleobiologii Środowiskowej


Kierownik Zakładu: dr hab. Barbara KREMER, prof. nadzw. IP PAN

Maty sinicowe, czerty radiolariowe, tafonomia i paleobiologia akritarchów, paleogeomikrobiologia, biosedymentologia, nannoproblematyki

ORCID ID: 0000-0002-0464-1265
Scopus Author ID: 7103041816
Researcher ID
: ABB-1201-2020


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Barbara Kremer


Tytuły
 • 1998 magisterium z geologii, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2006 doktorat z geologii, Instytut Paleobiologii PAN
 • 2013 habilitacja w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia

Zatrudnienie
 • 1998 - 2000 Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • 2000 - obecnie Instytut Paleobiologii PAN
 • 2008 - 2009 LMU Munich and Deutsches Museum, Munich, Niemcy (stypendysta)

Projekty badawcze
 • 2000 - 2001 grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Paleozoic calcispheres: Origin, taphonomy and significance in microfacies analysis
 • 2000 - 2003 stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Role of microorganisms in biosphere evolution and lithosphere genesis
 • 2004 - 2005 grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Cyanobacterial mats from siliceous deposits of Holy Cross Mountains and Sudetes
 • 2006 - 2008 grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Modern calcareous microbialites from lake Alchichica, Mexico: model structures for studies on morphogenesis of Precambrian microbialites
 • 2006 - 2008 wykonawca grantu: Origins of carbonates in Archaean microbial ecosystems - international project between Poland and RSA (koordynatorzy Prof. Patrick G. Eriksson, Department of Geology, University of Pretoria i Prof. Józef Kazmierczak Instytut Paleobiologii PAN)
 • 2008 - 2009 stypendium A.v. Humboldt'a (LMU Munich and Deutsches Museum, Munich, Germany): Comparison of Archean microbialites with modern and early Paleozoic thermally altered analogues  
 • 2009 - 2010 stypendium A.v. Humboldt'a: Archean traces of life and their significance for understanding the evolution of early biosphere
 • 2010 (3 months) grant ESF(projekt Archean Environmental Studies: the Habitat of Early Life): SIMS elemental and isotopic assessment of mineralization processes of coccoid cyanobacteria from the Neoarchean Nauga Fm of South Africa and their modern analogues
 • 2010 - 2012 grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Traces of life from the Barberton (South Africa) and its significance for the interpretation of Early Earth evolution
 • 2010 - 2012 grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Program Homing Plus): Modern mineralized cyanobacteria from alkaline volcanic lakes as analogues of Earth’s early life
 • 2011 - 2013 grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: Eukaryote-like fossils from the Archaean of South Africa and their importance for reassessing the early Earth biosphere (główny wykonawca)
 • 2012 - 2015 grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: Cyanobacteria as rock-forming agents and proxies for tracing hydrochemistry of ancient epeiric seas (kierownik grantu).
 • 2016 - 2018 grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: Archaecyatha: geochemical and microtaphonomical test of bioafiliation and paleoenvironmental significance (wykonawca)
 • 2013 – 2018 wykonawca w grancie NCN Maestro: Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych [kierownik prof. G. Racki UŚ]
 • 2014 - 2015 wykonawca w grancie NCN Maestro: Rekonstrukcja parametrów środowiska ediakaru w oparciu o wyjątkowe w skali światowej skały osadowe z kratonu wschodnio-europejskiego wolne od przeobrażeń diagenetycznych [kierownik prof. J. Środoń ING PAN]
 • 2019 – 2021 wykonawca w grancie NCN Opus: Pokrewieństwa i znaczenie środowiskowe mikroskamieniałości wapiennych środkowego paleozoiku (protistów i mikroproblematyków [kierownk prof. G. Racki, UŚ].

Zainteresowania
 • Maty sinicowe
 • skały krzemionkowe / czerty radiolariowe
 • początki życia na Ziemi
 • mikrobiality/stromatolity/węglany
 • tafonomia i paleobiologia akritarchów
 • paleogeomikrobiologia, biosedymentologia
 • nannoproblematyki

Doktoranci

 • Dr Dagmara Chmielarz – obrona 20214 r. „Dynamika fauny monograptidowej późnego syluru z północnowschodniej Polski” - promotor pomocniczy dr hab. Barbara Kremer, promotor główny prof. Anna Kozłowska.
 • Dr Krzysztof Owocki – obrona 2014 r. „Środowisko pogrzebania kredowych dinozaurów z Pustyni Gobi, Mongolia” - promotor pomocniczy dr hab. Barbara Kremer, promotor główny prof. Józef Kaźmierczak.
 • Dr Dawid Surmik – obrona 2019 r. „Mikrotafonomia szczątków gadów środkowego triasu Śląska” - promotor dr hab. Barbara Kremer, współpromotor dr hab. Miachał Zaton (Wydział Nauk o Ziemi UŚ).
 • Mgr Krzysztof Pawełczyk – „Pokrewieństwa i znaczenie środowiskowe mikroproblematyków wapiennych Dewonu” – promotor dr hab. Barbara Kremer, szkoła doktorska UŚ, w toku

Magistranci

 • Mgr Małgorzata Cackowska obrona 2016 r. – „Inkluzje mikroorganiczne w kryształach badeńskiego gipsu szablastego na ponidziu – ich pochodzenie i środowisko depozycji”
  - promotor pracy magisterskiej wspólnie z dr hab. M. Bąblem (WG UW)
 • Mgr Jakub Słowiński obrona 2019 r. – „Środkowojurajskie onkoidy z okolic Ogrodzieńca” - promotor pracy magisterskiej wspólnie z dr hab. M. Zatoniem (UŚ)
PublikacjeArtykuły naukowe

Surmik, D., Dulski, M., Kremer, B., Szade, J., Pawlicki, R. 2021. Iron-mediated deep-time preservation of osteocytes in a Middle Triassic reptile bone. Historical Biology, 2021, 33(2), pp. 186–193

Pisarzowska, A., Becker, R.T., Aboussalam, Z.S., Szczerba, M., Sobień, K., Kremer, B., Owocki, K., Racki, G. 2020. Middlesex/punctata Event in the Rhenish Basin (Padberg section, Sauerland, Germany) – Geochemical clues to the early-middle Frasnian perturbation of global carbon cycle. Global and Planetary Change 191, 103211

Kremer, B. 2020. Entrapment and transformation of post-bloom radiolarians in cyanobacterial mats as a factor enhancing the formation of black cherts in the early Silurian sea. Journal of Sedimentary Research 90, 151-164

Bojanowski, M. Goryl, M., Kremer, B., Marciniak-Maliszewska, B., Marynowski, L., Środoń, J. 2020. Pedogenic siderites fossilizing Ediacaran soil microorganisms on the Baltica paleocontinent. Geology, 2020, 48(1), pp. 62–66

Owocki, K. Kremer, B., Cotte, M., Bocherens, H. 2020. Diet preferences and climate inferred from oxygen and carbon isotopes of tooth enamel of Tarbosaurus bataar (Nemegt Formation, Upper Cretaceous, Mongolia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 537, 109190 https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.012

Kaźmierczak J., Kremer, B. 2019. Pattern of cell division in ~3.4 Ga-old microbes from South Africa. Precembrian Research 331, 105357

Kremer, B. Kaźmierczak,J., Kempe, S. 2019. Authigenic replacement of cyanobacterially precipitated calcium carbonate by aluminium-silicates in giant microbialites of Lake Van (Turkey). Sedimentology 66(1), pp. 285–304

Kremer, B., Kaźmierczak, J., Srodoń, J. 2018. Cyanobacterial-algal crusts from Late Ediacaran paleosols of the East European Craton. Precambrian Research 305, pp. 236-246

Delarue, F., Derenne, S, Sugitani, K., Baudin, K., Westall, F., Kremer, B, Tartèse R., Gonzalez, A., Robert, F. 2018. What is the meaning of hydrogen-to-carbon ratio determined in Archean organic matter? Organic Geochemistry 122, 140-146.

Kremer, B, Kaźmierczak, J 2017. Cellularly preserved microbial fossils from ∼3.4 Ga deposits of South Africa: A testimony of early appearance of oxygenic life? Precambrian Research 295, p. 117-129

Kaźmierczak, J. , Kremer, B.,  Altermann, W., Franchi, I. 2016. Tubular microfossils from ∼2.8 to 2.7 Ga-old lacustrine deposits of South Africa: A sign for early origin of eukaryotes? Precambrian Research 286: 180–194. [text - journal site]

Delarue, F., Rouzaud, J-N., Derenne, S., Bourbin, M., Westall, F., Kremer, B., Sugitani, K., Deldicque, D., Robert, F. 2016. The Raman-derived carbonization continuum: a tool to select the best preserved molecular structures in Archean kerogens.  Astrobiology 16, (6): 407-417. [text - journal site]

Surmik, D., Boczarowski, A., Balin, K., Dulski, M., Szade, J., Kremer, B., Pawlicki, R. 2016. Spectroscopic studies on organic matter from Triassic reptile bones, Upper Silesia, Poland.  PLOS One 11(3): e0151143. [text - journal site]
 
Owocki, K., Kremer, B., Wrzosek, B., Królikowska, A., Kaźmierczak, J. 2016 Fungal Ferromanganese Mineralisation in Cretaceous Dinosaur Bones from the Gobi Desert, Mongolia.  PLOS ONE 11(2): e0146293.  [text - journal site]

Kaźmierczak, J., Fenchel, T., Kühl, M.,  Kempe, S., Kremer, B., Łącka, B., Małkowski, K. 2015. CaCO3 Precipitation in Multilayered Cyanobacterial Mats: Clues to Explain the Alternation of Micrite and Sparite Layers in Calcareous Stromatolites.  Life 03/2015; 5(1):744-769.  [text - journal site] 

Kazmierczak, J., Kempe, S., Kremer, B. 2013. Calcium in the early evolution of living systems: a biohistorical approach. Current Organic Chemistry 17, 1738-1750, Bussum.
Publikacja zrealizowana w ramach programu: Homing Plus (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) współfinansowanego przez European Union, Regional Development Fund.

Bourbin, M., Gourier, D., Derenne, S., Binet, L., Le Du, Y., Westall, F., Kremer, B., Gautret, P. 2013. Dating Carbonaceous Matter in Archean Cherts by Electron Paramagnetic Resonance. Astrobiology 13: 151-162. [text - journal site]

Kremer, B., Owocki, K., Królikowska, A., Wrzosek, B., Kazmierczak, J. 2012. Mineral microbial structures in a bone of the Late Cretaceous dinosaur Saurolophus angustirostris from the Gobi Desert, Mongolia — a Raman spectroscopy study. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 358-360: 51-61. [text - journal site]

Kazmierczak, J., Kremer, B., Racki, G. 2012. Late Devonian marine anoxia challenged by benthic cyanobacterial mats. Geobiology 10, 371–383. [text - journal site]

Kremer, B., Kazmierczak, J., Łukomska-Kowalczyk, M. Kempe, S. 2012 Calcification and silicification: Fossilization potential of cyanobacteria from stromatolites of Niuafo‘ou’s caldera lakes (Tonga) and implications for the early fossil record. Astrobiology 12: 535-548 [cover photo]. [text - journal site].
Publikacja zrealizowana w ramach programu: Homing Plus (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) współfinansowanego przez European Union, Regional Development Fund.

Kremer, B., Bauer, M., Stark, R.W., Gast, N., Altermann, W., Gursky, H-J., Heckl, W.M., Kazmierczak, J. 2012. Laser-Raman and atomic force microscopy assessment of the chlorococcalean affinity of problematic microfossils. Journal of Raman Spectroscopy 43: 32-39. [text - journal site]

Zatoń, M., Kremer, B., Marynowski, L., Wilson, M.A., Krawczyński, W. 2012. Middle Jurassic (Bathonian) encrusted oncoids from the Polish Jura, southern Poland. Facies 58: 57-77. [text - journal site]

Kazmierczak, J., Kempe, S., Kremer, B., López-García, P., Moreira, D., Tavera, R. 2011. Hydrochemistry and microbialites of the alkaline crater Lake Alchichica, Mexico. Facies 57: 543-570. [text - journal site]

Kremer, B. 2011. High productivity of early Silurian sea evidenced by post-bloom macroaggregates. Sedimentary Geology 240: 115-122. [text - journal site]

Marynowski, L., Rakociński, M., Borcuch, E., Kremer, B., Schubert, B.A., Jahren, A.H. 2011. Molecular and petrographic indicators of redox conditions and bacterial communities after the F/F mass extinction (Kowala, Holy Cross Mountains, Poland). Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 306: 1-14. [text - journal site]

Bauersachs, T., Kremer, B., Schouten, S., and Sinninghe Damsté, J.S. 2009. Biomarker and δ15N study of thermally altered Silurian cyanobacterial mats. Organic Geochemistry 40: 149-157. [text - journal site]

Kazmierczak, J., Altermann, W., Kremer, B., Kempe, S., and Eriksson, PG. 2009. Mass occurrence of benthic coccoid cyanobacteria and their role in the production of carbonates in Neoarchean of South Africa. Precambrian Research 9: 731-743.

Kazmierczak J. & Kremer, B., 2009: Spore-like bodies in early Paleozoic acritarchs: clues to chlorococcalean affinities. Acta Palaeontologica Polonica 54: 541-551. [text - journal site]

Kazmierczak J. & Kremer, B. 2009: Thermally altered Silurian cyanobacterial mats: a key to Earth’s oldest fossils". Astrobiology 9: 731-743. [text - journal site]

Kremer, B., Kazmierczak, J. & Stal, J.L. 2008. Calcium carbonate precipitation in cyanobacterial mats from sandy tidal flats of the North Sea. Geobiology 6: 46-56.

Kremer, B. & Kazmierczak, J. 2006. Perspektywy poszukiwań życia na Marsie [Perspectives of search for life on Mars]. Kosmos nr 4, 365-380. [in Polish]

Kazmierczak, J. & Kremer, B. 2006. Astropaleobiologia: perspektywy poszukiwań dawnego życia poza Ziemią [Astropaleobiology: perspectives in search for the past extraterrestrial life] .In: Ferrari, F. & Szuszkiewicz, E. (Eds.) Astrobiologia. Poprzez pył kosmiczny do DNA [Astrobiology. Through Cosmic Dust to DNA]. Uniw. Szczeciń. Rozprawy i Studia T. 600, Szczecin, 121-144. - Chapter in Polish book on astrobiology [in Polish].

Kremer, B. 2006. Mat-forming coccoid cyanobacteria from early Silurian marine deposits of Sudetes, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 51: 143-154.

Kazmierczak, J. & Kremer, B. 2005. Early post-mortem calcified Devonian acritarchs as a source of calcispheric structures. Facies 51: 554-565. [text - journal site]

Kremer, B. 2005. Mazuelloids: Product of post-mortem phosphatized acanthomorphic acritarchs. Palaios 20: 27-36. [text - journal site]

Kremer, B. & Kazmierczak, J. 2005. Cyanobacterial mats from Silurian black radiolarian cherts: phototrophic life at the edge of darkness? Journal of Sedimentary Research 75: 897-906. [text - journal site]

Kazmierczak, J. & Kremer, B. 2004. The Saga Begins. Search for ancient and extraterrestrial life forms. Academia. The Magazine of the Polish Academy of Sciences. 1: 16-19.

Kazmierczak, J. & Kremer, B. 2003. Controversy about Earth's oldest life. Bulletin Polish Academy of Sciences, p. 57-59. [in Polish]

Kazmierczak J. & Kremer, B. 2002. Thermal alteration of Earth's oldest fossils. Nature 420, 477-478. [text - journal site]

Kremer, B. 2001. Acritarchs from the Upper Ordovician of southern Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 46, 595-601.Abstrakty i inne


Cackowska M., Bąbel M., Kremer B. 2016. Inkluzje mikroorganiczne w gipsach szablastych Ponidzia. W: Olszewska-Nejbert D., Filipek A., Bąbel M., Wysocka A. (red.), Granice sedymentologii, 6 Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6, Materiały konferencyjne: Przewodnik sesji terenowych, Streszczenia referatów i posterów, Materiały do warsztatów,  28.06-01.07.2016 Chęciny – Rzepka, s. 156-157.

Owocki, K., Kremer, B., Bocherens, H., 2016. Sezonowe zmiany środowiska zapisane w izotopach tlenu i węgla ze szkliwa zębów Tarbosaurus bataar (późna kreda, Mongolia). XXIII Konferencji Naukowej Sekcji Paleontologicznej PTG Abstrakty, 21-23 września 2016, Poznań, s. 83.

Kremer, B., Kazmierczak, J., Fenchel, T., Kuhl, M., Kempe S. 2015. Lamination of in situ calcified cyanobacterial mats: Lesson from cultured multilayered marine microbial communities. Abstract Book of 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22-25 June, 2015, Krakow, Poland.

Owocki, K., Niedźwiedzki, G., Kremer, B. 2015. Oxygen and strontium isotopic study of tooth enamel in Tarbosaurus bataar – palaeoenvironmental and palaeoecological record or diagenetic overprint? Conference: 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, At Opole, Poland, 8-12 July 2015, Volume: Abstract book.

Kremer, B., Kazmierczak, J., Babel, M. 2014. Authigenic silicates associated with microbial organic matter in Early Silurian siliceous rocks from Poland. GeoShale Conference, Recent advances in geology of fine-grained sediments, 24-26 September 2014, Warszawa, Book of Abstracts, p.62.

Kremer, B., Kazmierczak, J.,  Kempe, S., Babel, M. 2014. The role of cyanobacterial mats in precipitation of authigenic silicates. IAS Sedimentological Congress 2014, Geneva, Switzerland 18-22 August 2014.

Bąbel, M., Yatsyshyn, A. Ługowski, D., Nejbert, K., Olszewska-Nejbert, D., Bogucki, A., Kremer, B. 2014. Swelling caves in the weathering zone of anhydrite rocks at Pisky, western Ukraine. IAS Sedimentological Congress 2014, Geneva, Switzerland 18-22 August 2014.

Kazmierczak, J., Kempe, S., Kremer, B., Owocki, K. 2013. Coated volcanic glass shards as planetary biosignatures: Sub-recent and Paleoarchean examples. Conference Proceeding, 13th European Workshop on Astrobiology, 22-25 July 2013 CASA, University of Szczecin: 89-92.

Kazmierczak, J., Kremer, B., Altermann, W., Franchi, I. 2013. Eukaryote-like microfossils from the Neoarchean (~2.7 Ga) Sodium Group (Ventersdorp Supergroup) of South Africa. The International Biogeoscience Conference 2013 Nagoya, Japan (Revealing the biotic diversity of the early earth and the evolution of cyanobacteria and eukaryotes) – November 1st-4th , at Nagoya University, Japan. Program & Abstracts: 27.

Kremer, B., Kazmierczak, J. 2012 T Earth’s earliest planktonic ecosystem evidenced from ~ 3.4 Ga Kromberg Fm (S. Africa). 29th IAS Meeting of Sedimentology, 10 - 13 September 2012, Schladming, Austria.

Babel M., Kremer B. 2012 Earliest evaporites: Archean to Mesoproterozoic record. 29th IAS Meeting of Sedimentology, 10 - 13 September 2012, Schladming, Austria

Kremer, B. 2012 The origin of the early Silurian black cherts. 29th IAS Meeting of Sedimentology, 10 - 13 September 2012, Schladming, Austria

Kremer, B. 2012 Origin of organic matter in the early Silurian cherts and siliceous shales of Poland. GeoShale International Conference, Recent advances in geology of fine-grained sediments, 14-16 May 2012, Warsaw

Kremer, B., Bauersachs, T., Kaźmierczak, J. 2012 Lipid biomarkers and  δ15N as geochemical tracers of organic matter in Early Silurian siliceous shales of Poland. GeoShale conference, Recent advances in geology of fine-grained sediments,14-16 May 2012, Warsaw

Kremer, B., Kazmierczak, J. 2012 Characterization of organic matter from the Silurian siliceous shales of Poland. AAPG Conference: Unconventional Gas Shales in Poland: A Look at the Science, 10-11 May 2012, Warsaw, Poland

Kremer, B., Kaźmierczak, J., Kempe, S. 2011. Deciphering the early fossil record of cyanobacterial mats based on their mode of mineralization. Goldschmidt 2011, Prague, Czech Republic, August 14-19, 2011.

Kremer, B., Kaźmierczak, J., Lukomska-Kowalczyk, M., Kempe, S. 2011. Fossilization potential of stromatolite-forming cyanobacteria from alkaline caldera lakes of Niuafo'ou Island, Tonga, Workshop on Geobiology in Space Exploration, Marrakech, Morocco - February 7 - 9, 2011.

Kaźmierczak, J. and Kremer, B. 2011. Micro-concretionary structures with microbial nuclei as planetary biosignatures, Workshop on Geobiology in Space Exploration, Marrakech, Morocco - February 7 - 9, 2011.

Łukomska-Kowalczyk, M., Kremer, B., Kaźmierczak,J., Kempe, S. 2011. Fossilization of modern benthic cyanobacteria exemplified by stromatolites from alkaline volcanic lakes of Niuafo’ou Island (Tonga, South Pacific). 30th International Conference of the Polish Phycological Society “The past, present and future of phycological research. Its significance for man and environment protection”, Wroclaw, May 19-21, 2011.

Bourbin, M., Derenne, S, Gourier, D., Rouzaud, J-N, Kremer, B., Westall, F., Robert, F. 2011. Biogeochemical study of Silurian and Precambrian cherts: reassessing the use of EPR for the dating of kerogen in Precambrian cherts. Origins 2011 -- ISSOL & Bioastronomy Joint International Conference, Montpellier, France, July 3-8, 2011.

Kremer, B., Kazmierczak, J., Bauer, M., Stark, R.W. 2010. A confocal Raman proxy for affinities and fossilization mode of Silurian acritarchs. Goldschmidt Conference 2010, Knoxville, Tennessee, USA, June 13-18, 2010, Geochemica et Cosmochimica Acta 74, 12, A539

Kremer, B. and Kazmierczak, B. 2010. Degradation spectra of Early Silurian coccoid cyanobacterial mats: Significance for identifying traces of oldest life, SEPM Field Conference on Microbial Mats in siliciclastic Deposits (Archean to Today), Denver, USA, May 21 - 23, 2010.

Oehlerich, M., C. Mayr, E. Griesshaber, C. Ohlendorf, B. Zolitschka, N. Sánchez-Pastor, Kremer, B., M. Fey, A. Lücke, O. Oeckler and W. W. Schmahl 2010 Occurrences of Ikaite and pseudomorphs after Ikaite in Patagonian lakes – crystal morphologies and stable isotope composition. European Geosciences Union General Assembly 2010. Vienna, Austria, 02 – 07 May 2010.

Lehnert, O., Kremer, B., Fatka, O., Kraft, P., Frýda, J., Dobeš, P., Kaźmierczak, J. Cerný, P., Mařík, K. (2010): Yellowstone-like microbial environments in Tremadocian hydrothermal vent systems at the northern Gondwana margin (Prague Basin, Czech Republic). 80. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft in München, 05.-08.10.2010. Zitteliana, Reihe B, 29: 69.

Lehnert, O., Kremer, B., Fatka, O., Kraft, P., Frýda, J., Dobeš, P., Kaźmierczak, J. Cerný, P., Mařík, K. (2010): Tremadocian microbial hydrothermal vent communities in an intra-continental setting (Prague Basin, Czech Republic). In Hoppe, A., Röhlich, H.-G. & Schüth, C. (eds.): GeoDarmstadt 2010 – Geosciences secure the future. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 68: 356.

Kempe, S., Kazmierczak, J., Kremer, B., López-García, P., Moreira, D., Tavera, R., Henschel, H-V. 2010. Hydrochemistry and microbialites of Alchichica Crater Lake (Puebla, Mexico): importance for understanding the early ocean chemistry. In Hoppe, A., Röhlich, H.-G. & Schüth, C. (eds.): GeoDarmstadt 2010 – Geosciences secure the future. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 68: 350.

Kazmierczak, J., Altermann, W., Kremer, B., Kempe, S., Eriksson, P.G. 2009. Cyanobacterial origin of fine-grained carbonates from the Neoarchean Nauga Formation of South Africa. IAS 2009 Italy, 20-24 September, Sardynia, Italy.

Bąbel M., Olszewska-Nejbert, D., Bogucki, A., Kremer, B. & Yatsyshyn, A. 2009. Gypsum microbialite domes with asymmetric selenite covers (Badenian of Ukraine) and their significance for brine paleocurrent analysis. IAS 2009 Italy, 20-24 Septemb.r, Sardynia, Italy.

Oehlerich, MB., Sánchez-Pastor, N., Mayr, Ch., Kremer, B., Griesshaber, E. Schmahl, WW., Lücke, A., Ohlendorf, Ch., Zolitschka, B., pasado science team. 2009. On the Study of Natural and Synthetic Ikaite Crystals. XXIX Reunión de la Sociedad Espańola de Mineralogía, 9-12 de September 2009, Salamanca, Spain.

Kremer, B., Bauer, M., Kazmierczak, J., Gast, N., Stark, RW., Altermann, W., Gursky, H-J., & Heckl WM. 2009. Atomic Force Microscopy in Paleontology: imaging of Silurian microfossils. AFM Forum, 1-3 July 2009, Munich, Germany.

Kazmierczak, J.,P. López-Garcia, R. Tavera, S. Kempe, B. Kremer, D. Moreira, 2008. Modern and sub-recent carbonate microbialites from the alkaline lake Alchichica, Mexico - In: J. Reitner, N-V. Quéric & M. Reich (eds), Geobiology of Stromatolites, International Kalkowsky-Symposium, Abstract Volume and Field Guide, p. 85-88. Kalkowsky Conference, 5-8 October 2008, Gottingen, Germany.

Gérard, E., Moreira, D., Ibrahimi, M., Benzerara, K., Kazmierczak, J.,Kremer, B., Tavera, R., Kempe, S. and López-García, P. 2008. Confocal laser scanning microscopy and molecular identification of cyanobacteria in microbialites of the alkaline crater lake Alchichica (Mexico) In: J. Reitner, N-V. Quéric & M. Reich (eds), Geobiology of Stromatolites, International Kalkowsky-Symposium, Abstract Volume and Field Guide, p. 69-70. Kalkowsky Conference, 5-8 October 2008, Gottingen, Germany.

Bąbel, M., Olszewska-Nejbert, D., Kremer, B. Bogucki, A., Yatsyshyn, A., Sliwinski, M. 2008. Gypsum microbialites from the Badenian of the Carpathian Foredeep In: J. Reitner, N-V. Quéric & M. Reich (eds), Geobiology of Stromatolites, International Kalkowsky-Symposium, Abstract Volume and Field Guide, p. 44-46. Kalkowsky Conference, 5-8 October 2008, Gottingen, Germany.

Kazmierczak, J., Altermann, W., Kremer, B., Kempe, S. and Eriksson PG. 2008. Late Archean mineralised cyanobacterial mats and their modern analogs. European Planetary Science Congress, 21-26 September 2008, Münster, Germany.

Kremer, B., Kazmierczak, J. Bauersachs, T. Schouten, S., Sinninghe-Damste, JS. 2008. Thermally altered Silurian cyanobacterial mats: clues for interpreting traces of Archean life - Mid-term conference on the RNP Archean Environment: the habitat of early life, 11-13 April, Vienna, Austria.

Kremer, B. 2008. Fossil record of marine blooms: a testimony of past seas productivity. In: Pisera, A., Bitner, M.A. & Halamski, A. (eds), 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10-11 October 2008. Abstracts, p. 49.

Bauersachs, T., Schouten, S., Sinninghe Damste, J.S. & Kremer, B. 2007. Thermally altered early Silurian cyanobacterial mats: biomarkers and 15N isotopic signatures. Abstract, Goldschmidt Symposium 19-24 August, 2007 Cologne, Geochim. Cosm. Acta 2007

Kremer, B., Kazmierczak, J. & Stal, L.J. 2007. Calcium carbonate precipitates from cyanobacterial mats of the North Sea barrier island. Abstract for the 17th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, 25-29 June, 2007 Merida, México.

Kremer, B. 2007. Fossil Stanieria-like cyanobacteria from Early Silurian cherts of Poland. Abstract for the17th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, 25-29 June, 2007 Merida, México.

Kazmierczak, J., Kuhl, M., Fenchel, T., Lacka, B., Malkowski, K., Kempe, S., Kremer, B., Kulicki, C. and Kuzniarski, M. 2005. Calcification of cultured marine cyanobacterial mats: an example from Oresund, Denmark. Vienna.

Kazmierczak, J. & Kremer, B. 2004. Post-mortem calcified planktonic microbs: a source of calcareous deposits in ancient seas. In: R. Pena dos Reis, P. Callapez & P. Dinis (eds.), 23rd IAS Meeting of sedimentology Coimbra - Portugal, Abstracts Book, p. 156.

Kremer, B. 2004. Fossil record of post-bloom microagreggates: A testimony of ancient seas productivity. In: International Workshop on Geomicrobiology "a research area in progress". January 28 to 31, 2004. University of Aarhus, Denmark. Programme, Abstracts & Information, p. 59.

Kremer, B. 2004. Early diagenetic phosphatization of Early Silurian acritarch-like microbes. In: R. Pena dos Reis, P. Callapez & P. Dinis (eds.), 23rd IAS Meeting of sedimentology Coimbra - Portugal, Abstracts Book, p. 161.

Kremer, B. 2003. Modes of degradation of silicified coccoid cyanobacterial mats from early Silurian black radiolarian cherts of Poland. 8th international Symposium on Fossil Algae, Abstracts, Granada, 18-20 September 2003, Spain, p. 32.

Bąbel, M & Kremer, B. 2002 (for the year 2000). Tropical karst of southern China (Guangxi, Guizhou and Yunnan). Geomorphological Conference, University of Lvov, October 2000, Ukraine p. 188-191. (in Polish)

Kazmierczak J. & Kremer, B. 2002. Significance of cyanobacterial mats in the evolution of biosphere. In. J. Matula, M. Pietryka & D. Richter (eds.) Glony różnych ekosystemów - problemy ochrony, ekologii i taksonomii. Symposium materials, XXI Algological Symposium of Polish Phycological Society, June 2002, Karpacz, Poland, p. 32-33.

Kremer, B. & Kazmierczak J. 2002. Degradational spectra of silicified benthic coccoid cyanobacteria from early Silurian black laminated cherts (lidytes) of Poland. In. A.Y. Rozanov, J. Lipps & R. Hoover (eds.) Bacterial Paleontology Abstracts of the International Conference 21-23 May 2002, Moscow, p. 47.

Kremer, B. & Kazmierczak J. 2001. Devonian calcified acritarchs (calcispheres): A key to Mesozoic nannoconids? In: U.G. Wortmann & H. Funk (eds.), Abstracts & Programme of the 21st Meeting of the International Association of Sedimentologists (IAS 2001), 3-5 September 2001, Davos, Switzerland, p. 180-181.

Kazmierczak J. & Kremer, B. 2001. Early diagenetically calcified Devonian acritarchs: A source of calcispheric structures. In: U.G. Wortmann & H. Funk (eds.), Abstracts & Programme of the 21st Meeting of the International Association of Sedimentologists (IAS 2001), 3-5 September 2001, Davos, Switzerland, p. 176.

Kremer, B. 2001. Late Ordovician/Early Silurian laminated cherts (lydites) from central Poland: retreat from anoxic depositional environment. In: J.J Alvaro & T. Servais (eds.) Early Palaeozoic Palaeogeographies and Biogeographies of Western Europe and North Africa, 24-26 September 2001, Villeneuve d'Ascq, France, p. 36.

Kazmierczak, J. & Kremer, B. 2000. Problemy taksonomii i ekologii w badaniach paleoalgologicznych. Symposium materials XIX Algological Symposium of Polish Phycological Society, Tleń 2000, Bydgoszcz, Poland; p. 31-33.

Kontakt

Barbara Kremer
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA

e-mail: kremer@twarda.pan.pl
tel. (+48 22) 6978-886; pokój 144