Zakład Paleobiologii Środowiskowej


dr Krzysztof OWOCKI


Geochemia, mineralogia i tafonomia kości kredowych dinozaurów z Pustyni Gobi; meteoryty (chondryty)

ORCID ID: 0000-0002-1270-3622
Scopus Author ID: 36020285700
Researcher ID
: ABA-4558-2020


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Krzysztof Owocki
Urodzony w Poznaniu, 1985


Tytuły
 • 2014 Doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii
 • 2009 - 2014, doktorant GEOBIOS, Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk Geochemia, mineralogia i tafonomia kości kredowych dinozaurów z Pustyni Gobi; opiekun naukowy: profesor dr hab. Józef Kaźmierczak
 • 2009 magisterium z geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; “Reclassification of chondritic meteorites from Sahara and Oman”
 • 2007 licencjat z geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; “ Adaptative radiation of birds in Cretaceous”

Nagrody i stypendia

 • 2009 Drugie miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2006-2009 stypendium naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Projekty

 • 2014, 2015 grant MAESTRO 4 (kierownik grantu: prof. Grzegorz Racki UŚ); Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych: Frankenwald i Sauerland Devonian (2014), Xinjiang->Junggar Basin Devonian (2015)
 • 2013 - 2016 grant NCN; "Szkliwo i mikrostruktura zębów dużych dinozaurów drapieżnych jako źródło informacji fizjologicznych i siedliskowych" (kierownik grantu)
 • 2012 - 2015 grant NCN; "Cyanobacteria as rock-forming agents and proxies for tracing hydrochemistry of ancient epeiric seas" (kierownik grantu: dr Barbara Kremer)
 • 2010 - 2011 grant NCN;  "Reconstruction of the burial environment of the dinosaur bones from Gobi Desert,Mongolian Republic" N307 242939 (kierownik grantu)

Udział w spotkaniach naukowych
 • 2018 16th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists 26 June-1 July 2018 Caparica (Portugal); współautor 2 posterów+ prezentacja)
  2016 XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego 21-23.09.2016 Poznań (prezentacja)
  2015 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Opole, Poland, 8-12 July 2015 (współautor 3 posterów)
  2013 XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Tyniec „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii” (prezentacja)
 • 2013 13th European Workshop on Astrobiology, 22-25 July 2013 CASA, University of Szczecin (referat-keynote)
 • 2011 Taphos 2011, 6th International Meeting on Taphonomy and Fossilization; Tübingen, Niemcy, (wykład, poster)
 • 2011 III Conference „Młodzi w Paleontologii”, Kraków (wykład)
 • 2010 VI Meteoritical Conference, organizator: Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Kraków (wykład)
 • 2009 V Meteoritical Conference, organizator: Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Olsztyn (wykład)
 • 2008  IV Meteoritical Conference, organizator: Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Wrocław (wykład)

Prace terenowe / wyprawy

 • 2015 (29.06.2015-03.07.2015) profile dewońskie w północno zachodniej części regionu autonomicznego Sinciang (Chińska Republika Ludowa) w ramach grantu MAESTRO 4 (kierownik grantu: prof. Grzegorz Racki UŚ)
 • 2014 (7-14.10) Frankenwald i Sauerland profile dewońskie Niemiec w ramach grantu MAESTRO 4 (kierownik grantu: prof. Grzegorz Racki UŚ)
 • 2011 Wiazniki, Rosja, ekspedycja naukowa: W poszukiwaniu najstarszego archozaura, organizator: Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
 • 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 Lipie Śląskie, Wykopaliska Paleontologiczne, organizator: Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
 • 2006, 2007 Krasiejów, Studencki Obóz Paleontologiczny, organizator: Uniwersytet Opolski

Zainteresowania
 • Mikrotafonomia, diageneza i geochemia skamieniałych kości
 • meteoryty (chondryty)

Przewód doktorski
PublikacjeArtykuły naukowe


Pisarzowska, A., Becker, R.T., Aboussalam, Z.S., Szczerba, M., Sobień, K., Kremer, B., Owocki, K., Racki, G. 2020. Middlesex/punctata Event in the Rhenish Basin (Padberg section, Sauerland, Germany) – Geochemical clues to the early-middle Frasnian perturbation of global carbon cycle. Global and Planetary Change 191: 103211, doi: 10.1016/j.gloplacha.2020.103211.

Owocki, K., Madzia, D. 2020. Predatory behaviour in mosasaurid squamates inferred from tooth microstructure and mineralogy. Cretaceous Research 111: 104430, doi: 10.1016/j.cretres.2020.104430.

Owocki, K., Kremer, B., Cotte, M., Bocherens, H. 2020. Diet preferences and climate inferred from oxygen and carbon isotopes of tooth enamel of Tarbosaurus bataar (Nemegt Formation, Upper Cretaceous, Mongolia),
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 537: 109190, doi: 10.1016/j.palaeo.2019.05.012.

Martin Qvarnström, M., Elgh, E., Owocki, K., Ahlberg, P.E., Niedźwiedzki, G. 2019. Filter feeding in Late Jurassic pterosaurs supported by coprolite contents. PeerJ, doi: 10.7717/PEERJ.7375

Dubicka, A., Owocki, K., Gloc, M. 2018. Micro- and nanostructures of calcareous foraminiferal tests: Insight from representatives of Miliolida, Rotaliida and Lagenida. Journal of Foraminiferal Research 48(2):142–155.

Bajdek, P., Owocki, K., Sennikov, A.G., Golubev, V.K., Niedźwiedzki, G. 2017. Residues from the Upper Permian carnivore coprolites from Vyazniki in Russia - key questions in reconstruction of feeding habits, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 482:70-82, doi: 10.1016/j.palaeo.2017.05.033.

Niedźwiedzki, G., Bajdek, P., Owocki, K., Kear, B.K. 2016. An Early Triassic polar predator ecosystem revealed by vertebrate coprolites from the Bulgo Sandstone (Sydney Basin) of southeastern Australia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 464: 5-15, doi: 10.1016/j.palaeo.2016.04.003.

Owocki, K., Kremer, B, Wrzosek, B.,Królikowska, A., Kaźmierczak, J. 2016. Fungal ferromanganese mineralisation in Cretaceous dinosaur bones from the Gobi Desert, Mongolia. PLoS ONE 11(2): e0146293.

Bajdek, P., Qvarnstrӧm, M., Owocki, K., Sulej, T., Sennikov, A.G., Niedźwiedzki, G. 2015. Microbiota and food residues including possible evidence of pre-mammalian hair in Upper Permian coprolites from Russia. Lethaia 49(4): 455-477, doi: 10.1111/let.12156

Bajdek, P., Owocki, K., Niedźwiedzki, G. 2014. Putative dicynodont coprolites from the Upper Triassic of Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 411:1-17

Żyła D., Węgierek P., Owocki K., Niedźwiedzki G. 2013. Insects and crustaceans from the latest Early–early Middle Triassic of Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology Palaeoecology 371:136-144.

Kremer, B., Owocki K., A. Królikowska , B. Wrzosek , J. Kazmierczak 2012. Mineral microbial structures in a bone of the Late Cretaceous dinosaur Saurolophus angustirostris from the Gobi Desert, Mongolia — A Raman spectroscopy study. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 358-360: 51–61

Owocki, K., Niedźwiedzki, G., Sennikov, A.G., Golubev, V.K., Janiszewska, K. & Sulej, T. 2013. Upper Permian vertebrate coprolites from the Vyazniki and Gorokhovets, Vyatkian regional stage, Russian Platform. Palaios 27(12):867-877.[text]

Owocki, K. and Muszyński, A. 2012. Shock veins in Sahara 02500 Ordinary Chondrite. Geologos 18 (2):111-118. [text]

Owocki, K. and Pilski, A. 2011. Mineralogy and petrology of two ordinary chondrites and their correlation with other meteorites. Mineralogia 40 (1-4/2009): 107-116. [text]

Owocki, K. 2011. Ameboidalne oliwinowe agregaty w chondrytach zwyczajnych. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum 2: 112-116.


Abstrakty

Niedźwiedzki, G., Kowalski, J., Świło, M., Owocki, K., Tałanda, M. and Sulej, T. 2015. A Late Triassic microvertebrate fauna from the Lipie Śląskie clay pit at Lisowice, Poland. 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Opole, Poland, 8-12 July 2015.

Bodzioch, A., Kowal-Linka, M., Niedźwiedzki, G. and Owocki, K. 2015. Taphonomy of dicynodont bones from the Lipie Śląskie clay pit at Lisowice (Upper Triassic, Norian-Rhaetian; Upper Silesia, southern Poland). 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Opole, Poland, 8-12 July 2015.

Owocki, K., Niedźwiecki, G. and Kremer, B. 2015. Oxygen and strontium isotopic study of tooth enamel in Tarbosaurus bataar – palaeoenvironmental and palaeoecological record or diagenetic overprint? 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Opole, Poland, 8-12 July 2015.

Kaźmierczak J., Kempe S., Kremer B. and Owocki, K. 2013. Coated volcanic glass shards as planetary biosignatures: Sub-recent and Paleoarchean examples. Conference Proceeding, 13th European Workshop on Astrobiology, 22-25 July 2013 CASA, University of Szczecin: 89-92.

Owocki, K
. 2011 Microbial activity and uranium anomaly in Late Cretaceous dinosaur bones from Mongolia. In: Nebelsick J.H., Friedrich J.-P., and Dynowski J.F. (eds.), Taphos 2011, Conference Abstract 6th International Meeting on Taphonomy and Fossilization 14-17 06 2011, Tübingen.

Owocki, K., Niedźwiedzki, G., Sennikov,A.G., Golubev, V.K., Janiszewska, K., Biernacki, K. and Sulej, T. 2011 Horizons with the Late Permian vertebrate coprolites from the Vyazniki and Gorokhovets, Vyatkian Gorizont, Russian Platform – preliminary report. In: Nebelsick J.H., Friedrich J.-P., and Dynowski J.F. (eds.), Taphos 2011, Conference Abstract 6th International Meeting on Taphonomy and Fossilization 14-17 06 2011, Tübingen.

 

Artykuły popularnonaukowe

Owocki K. 2018. Odkrycia z odchodów (A scoop on fossil feces). Akademia [text]

Owocki K. 2016 Kredowy skarbiec skamieniałości na Pustyni Gobi Ewolucja 6: 27-35

 


KontaktKrzysztof Owocki

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: kowoc@twarda.pan.pl
tel: (+48 22) 6978-873; pokój 123