Zakład Paleobiologii Środowiskowej


dr Krzysztof OWOCKI


Geochemia, mineralogia i tafonomia kości kredowych dinozaurów z Pustyni Gobi; meteoryty (chondryty)
CURRICULUM VITAEDane osobowe

Krzysztof Owocki
Urodzony w Poznaniu, 1985


Tytuły
 • 2014 Doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii
 • 2009 - 2014, doktorant GEOBIOS, Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk Geochemia, mineralogia i tafonomia kości kredowych dinozaurów z Pustyni Gobi; opiekun naukowy: profesor dr hab. Józef Kaźmierczak
 • 2009 magisterium z geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; “Reclassification of chondritic meteorites from Sahara and Oman”
 • 2007 licencjat z geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; “ Adaptative radiation of birds in Cretaceous”

Nagrody i stypendia
 • 2009 Drugie miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2006-2009 stypendium naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Projekty

 • 2014, 2015 grant MAESTRO 4 (kierownik grantu: prof. Grzegorz Racki UŚ); Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych: Frankenwald i Sauerland Devonian (2014), Xinjiang->Junggar Basin Devonian (2015)
 • 2013 - 2016 grant NCN; "Szkliwo i mikrostruktura zębów dużych dinozaurów drapieżnych jako źródło informacji fizjologicznych i siedliskowych" (kierownik grantu)
 • 2012 - 2015 grant NCN; "Cyanobacteria as rock-forming agents and proxies for tracing hydrochemistry of ancient epeiric seas" (kierownik grantu: dr Barbara Kremer)
 • 2010 - 2011 grant NCN;  "Reconstruction of the burial environment of the dinosaur bones from Gobi Desert,Mongolian Republic" N307 242939 (kierownik grantu)

Udział w spotkaniach naukowych
 • 2013 13th European Workshop on Astrobiology, 22-25 July 2013 CASA, University of Szczecin (referat-keynote)
 • 2011 Taphos 2011, 6th International Meeting on Taphonomy and Fossilization; Tübingen, Niemcy, (wykład, poster)
 • 2011 III Conference „Młodzi w Paleontologii”, Kraków (wykład)
 • 2010 VI Meteoritical Conference, organizator: Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Kraków (wykład)
 • 2009 V Meteoritical Conference, organizator: Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Olsztyn (wykład)
 • 2008  IV Meteoritical Conference, organizator: Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Wrocław (wykład)

Prace terenowe / wyprawy

 • 2006, 2007  Krasiejów, Studencki Obóz Paleontologiczny, organizator: Uniwersytet Opolski
 • 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 Lipie Śląskie, Wykopaliska Paleontologiczne, organizator: Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
 • 2011 Wiazniki, Rosja, ekspedycja naukowa: W poszukiwaniu najstarszego archozaura, organizator: Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk


Zainteresowania
 • Mikrotafonomia, diageneza i geochemia skamieniałych kości
 • meteoryty (chondryty)

Przewód doktorski
PublikacjeArtykuły naukowe


Owocki, K., Kremer, B, Wrzosek, B.,Królikowska, A., Kaźmierczak, J. (in press) Fungal ferromanganese mineralisation in Cretaceous dinosaur bones from the Gobi Desert, Mongolia. PLoS ONE.

Bajdek, P., Qvarnstrӧm, M., Owocki, K., Sulej, T., Sennikov, A.G., Niedźwiedzki, G. 2015. Microbiota and food residues including possible evidence of pre-mammalian hair in Upper Permian coprolites from Russia. Lethaia DOI: 10.1111/let.12156

Bajdek, P., Owocki, K., Niedźwiedzki, G. 2014. Putative dicynodont coprolites from the Upper Triassic of Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 411:1-17

Żyła D., Węgierek P., Owocki K., Niedźwiedzki G. 2013. Insects and crustaceans from the latest Early–early Middle Triassic of Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology Palaeoecology 371:136-144.

Kremer, B., Owocki K., A. Królikowska , B. Wrzosek , J. Kazmierczak 2012. Mineral microbial structures in a bone of the Late Cretaceous dinosaur Saurolophus angustirostris from the Gobi Desert, Mongolia — A Raman spectroscopy study. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 358-360: 51–61

Owocki, K., Niedźwiedzki, G., Sennikov, A.G., Golubev, V.K., Janiszewska, K. & Sulej, T. 2013. Upper Permian vertebrate coprolites from the Vyazniki and Gorokhovets, Vyatkian regional stage, Russian Platform. Palaios 27(12):867-877.[text]

Owocki, K. and Muszyński, A. 2012. Shock veins in Sahara 02500 Ordinary Chondrite. Geologos 18 (2):111-118. [text]

Owocki, K. and Pilski, A. 2011. Mineralogy and petrology of two ordinary chondrites and their correlation with other meteorites. Mineralogia 40 (1-4/2009): 107-116. [text]

Owocki, K. 2011. Ameboidalne oliwinowe agregaty w chondrytach zwyczajnych. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum 2: 112-116.


Abstrakty

Niedźwiedzki, G., Kowalski, J., Świło, M., Owocki, K., Tałanda, M. and Sulej, T. 2015. A Late Triassic microvertebrate fauna from the Lipie Śląskie clay pit at Lisowice, Poland. 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Opole, Poland, 8-12 July 2015.

Bodzioch, A., Kowal-Linka, M., Niedźwiedzki, G. and Owocki, K. 2015. Taphonomy of dicynodont bones from the Lipie Śląskie clay pit at Lisowice (Upper Triassic, Norian-Rhaetian; Upper Silesia, southern Poland). 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Opole, Poland, 8-12 July 2015.

Owocki, K., Niedźwiecki, G. and Kremer, B. 2015. Oxygen and strontium isotopic study of tooth enamel in Tarbosaurus bataar – palaeoenvironmental and palaeoecological record or diagenetic overprint? 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Opole, Poland, 8-12 July 2015.

Kaźmierczak J., Kempe S., Kremer B. and Owocki, K. 2013. Coated volcanic glass shards as planetary biosignatures: Sub-recent and Paleoarchean examples. Conference Proceeding, 13th European Workshop on Astrobiology, 22-25 July 2013 CASA, University of Szczecin: 89-92.

Owocki, K
. 2011 Microbial activity and uranium anomaly in Late Cretaceous dinosaur bones from Mongolia. In: Nebelsick J.H., Friedrich J.-P., and Dynowski J.F. (eds.), Taphos 2011, Conference Abstract 6th International Meeting on Taphonomy and Fossilization 14-17 06 2011, Tübingen.

Owocki, K., Niedźwiedzki, G., Sennikov,A.G., Golubev, V.K., Janiszewska, K., Biernacki, K. and Sulej, T. 2011 Horizons with the Late Permian vertebrate coprolites from the Vyazniki and Gorokhovets, Vyatkian Gorizont, Russian Platform – preliminary report. In: Nebelsick J.H., Friedrich J.-P., and Dynowski J.F. (eds.), Taphos 2011, Conference Abstract 6th International Meeting on Taphonomy and Fossilization 14-17 06 2011, Tübingen.


KontaktKrzysztof Owocki

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: kowoc@twarda.pan.pl
tel: (+48 22) 6978-873; pokój 123