Zakład Paleobiologii Środowiskowej


Dr Dorota KOŁBUK

                           

Wpływ geochemicznych parametrów środowiska (Mg/Ca) oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni

 


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Dorota Kołbuk
urodzona w Nisku, 1993 r.

Stopnie i tytuły
 • 2017 – doktorantka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych przy MiIZ, Warszawa; temat pracy: „Wpływ geochemicznych parametrów środowiska (Mg/Ca) oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni”; promotor dr hab. Przemysław Gorzelak.
 • 2016 – magisterium z geologii stratygraficznej i sedymentologii:  Węglanowa sukcesja triasu w wąwozie Bukowie k. Ostrowca (Góry Świętokrzyskie); Wydział Geologii w ramach Kolegium MISMaP, Uniwersytet Warszawski
 • 2014 – licencjat z geologii: Basen lubelski – historia geologiczna i złoża węglowodorów; Wydział Geologii w ramach Kolegium MISMaP, Uniwersytet Warszawski

Nagrody i stypendia
 • 2021 – Ma thèse en 180 secondes - 1. miejsce Polska, 3. miejsce Europa Centralna
 • 2010 – stypendium Ambasady Hiszpanii
 • 2009 – udział w międzynarodowym programie Ruta Quetzal BBVA Chile–Hiszpania

Uczestnictwo w spotkaniach naukowych
 • 2021 – Warsztaty "Reconstructing the evolutionary history of organisms” (online), Progressive Palaeontology 2021, UCL, UK
 • 2019 – BIOMIN XV: 15th International Symposium on Biomineralization, Monachium, Niemcy (referat)
 • 2016 – 7th International Geosciences Student Conference, Uniwersytet Śląski
 • 2016 – 6. Polska Konferencja Sedymentologiczna, poster: Magnetostratygrafia kajpru północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, Uniwersytet Warszawski
 • 2016 – warsztaty geofizyczne Geosfera 2016 – Uniwersytet Gdański/AGH
 • 2015 – konferencja „Nowe tendencje w zarządzaniu”, referat: Przykład decyzji strategicznej – czy wydobywać gaz łupkowy w Polsce? – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prace terenowe/praktyki

 • 2021 – visiting researcher w Laboratoire de Biologie Marine, Université Libre de Bruxelles, Belgia (1 miesiąc)
 • 2019 – staż w Archipelagos Institute of Marine Conservation, Samos / Lipsi, Grecja (1 miesiąc)
 • 2018, 2017 – visiting researcher w Laboratoire de Biologie Marine, Université Libre de Bruxelles, Belgia (2x1 miesiąc)
 • 2016 – staż w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, Warszawa
 • 2016, 2015 – udział w wykopaliskach w Owadowie-Brzezinkach, Instytut Paleobiologii PAN
 • 2015 – udział w pracach terenowych w Brzezinach (pobieranie próbek do badań magnetostratygraficznych) oraz prace laboratoryjne, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 • 2014 – udział w wykopaliskach w Krasiejowie, Instytut Paleobiologii PAN

Projekty badawcze

 • 2021 – 2024 wykonawca grantu NCN „Właściwości mechaniczne szkieletu szkarłupni w zależności od jego składu chemicznego (Mg/Ca): perspektywy tafonomiczne i paleobiologiczne” (kier. dr hab. P. Gorzelak, IP PAN)
 • 2017 – 2020 doktorantka w projekcie „Wpływ geochemicznych parametrów środowiska (Mg/Ca) oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni” finansowanym przez NCN (kier. dr hab. P. Gorzelak, IP PAN)

Inne
 • 2020 – członkostwo w Paleontological Society 
 • 2015 – pomoc w organizacji 7. Konferencji Młodzi w Paleontologii, Uniwersytet Warszawski/Instytut Paleobiologii PANPublikacje

Artykuły naukowe

Salamon, M. A., Brachaniec, T., Kołbuk, D., Saha, A., & Gorzelak, P. (2021). Shared patterns in body size declines among crinoids during the Palaeozoic extinction events. Scientific Reports, 11(1), 20351. [text-journal site]

Kołbuk, D., Dubois, Ph., Stolarski, J., Gorzelak, P. 2021. Impact of seawater Mg2+/Ca2+ on Mg/Ca of asterozoan skeleton – Evidence from culturing and the fossil record. Chemical Geology, doi: 10.1016/j.chemgeo.2021.120557 [text-journal site]

Kołbuk D., Di Giglio S., M’Zoudi S., Dubois P., Stolarski J., Gorzelak P. (2020). Effects of seawater Mg2+/Ca2+ ratio and diet on the biomineralization and growth of sea urchins and the relevance of fossil echinoderms to paleoenvironmental reconstructions. Geobiology, 18: 710– 724. DOI: 10.1111/gbi.12409 [text-journal site]

Gorzelak P., Salamon M. A., Brom K., Oji T., Oguri K., Kołbuk D., Dec M., Brachaniec T., & Saucède T. (2020). Experimental neoichnology of post-autotomy arm movements of sea lilies and possible evidence of thrashing behaviour in Triassic holocrinids. Scientific Reports, 10(1), 1-8. DOI: 10.1038/s41598-020-72116-1 [text-journal site]

Gorzelak P., Kołbuk D., Salamon M. A., Łukowiak M., Ausich W. I., & Baumiller T. K. (2020). Bringing planktonic crinoids back to the bottom: Reassessment of the functional role of scyphocrinoid loboliths. Paleobiology, 46(1): 104-122. DOI: 10.1017/pab.2019.36 [text-journal site]

Kołbuk D., Dubois P., Stolarski J., & Gorzelak P. (2019). Effects of seawater chemistry (Mg2+/Ca2+ ratio) and diet on the skeletal Mg/Ca ratio in the common sea urchin Paracentrotus lividus. Marine Environmental Research 145: 22-26, [text-journal site]

Wójcik K., Kołbuk D., Sobień K., Rosowiecka O., Roszkowska-Remin J., Nawrocki J., & Szymkowiak A. (2017). Keuper magnetostratigraphy in the southern Mesozoic margin of the Holy Cross Mts. (southeastern edge of the German Basin). Geological Quarterly 61(4): 946-961, doi: [text-journal site]

Abstrakty konferencyjne

Kołbuk D., Dubois P., Di Giglio S., M’Zoudi S., Stolarski J., Gorzelak P. (2019). Effects of seawater Mg2+/Ca2+ ratio and diet on the biomineralization and growth of sea urchins: applicability of echinoderms in paleoenvironmental reconstructions. [w:] Materiały konferencyjne BIOMIN XV: 15th International Symposium on Biomineralization, Monachium, Niemcy

Gorzelak P., Kołbuk D., Stolarski J., M’Zoudi S., Di Giglio S., Dubois P. (2018). Exploring the controls on the skeletal Mg/Ca ratio in echinoderms: current developments and future perspectives. 16th International Echinoderm Conference, Nagoya, Japan.

Wójcik K., Roszkowska-Remin J., Kołbuk D., Sobień K., Rosowiecka O., Szymkowiak A. (2016).  Keuper magnetostratigraphy in Poland: preliminary results from the Holy Cross Mountains. [w:] New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism. 15th Castle Meeting, Dinant, Belgium.

Wójcik K., Kołbuk D., Sobień K., Rosowiecka O., Nawrocki J., Roszkowska-Remin J., Szymkowiak A. (2016). Kajper południowego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich: wstępne wyniki badań magnetostratygraficznych [w:] Materiały konferencyjne 6. Polskiej Konferencji Sedymentologicznej (red. D. Olszewska-Nejbert et al.)

Kołbuk W., Kołbuk D. (2015). Przykład decyzji strategicznej: czy wydobywać gaz łupkowy w Polsce? [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu (red. M. Pawlak). T.VI.


KontaktDorota Kołbuk

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: dkolbuk[at]twarda.pan.pl
tel. (+48 22) 6978-872; pokój 634