Zakład Paleobiologii Środowiskowej


mgr inż. Sara MANDERA, doktorantka

                           

Amorficzne prekursory: klucz do zrozumienia struktury i składu biogeochemicznego dzisiejszych i kopalnych szkieletów  węglanowych

 


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Sara Mandera
urodzona w Tychach, 1993 r.

Stopnie i tytuły
 • od 2018    doktorantka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych przy MIZ, Warszawa; opiekun naukowy: prof. dr hab. Jarosław Stolarski, dr Ismael Coronado
 • 2018    praca magisterska z geologii: Charakterystyka petrograficzna białych i szarych marmurów z wyspy Marmara (Turcja), Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • 2016 – 2017    studia magisterskie: górnictwo i geologia, specjalizacja: mineralogia stosowana z gemmologią, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 2016    praca inżynierska z geologii: Zespoły rudystów z utworów dolnej kredy Tatr,  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Nagrody, stypendia i członkostwa
 • 2015  laureatka 56. Studenckiej Sesji Naukowej Pionu Górniczego sekcji Geologii z okazji Barbórki
 • 2016 – 2018 członkini Studenckiego Koła Naukowego Biologii Ewolucyjnej UW
 • 2013 – 2017 członkini Studenckiego Koła Naukowego Geologów AGH na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Sekcja Mineralogii i Petrografii; 2015/2016 wiceprzewodnicząca Sekcji Mineralogii i Petrografii

Uczestnictwo w spotkaniach naukowych
 • 2016 57. Studencka Sesja Naukowa Pionu Górniczego sekcji Geologii z okazji Barbórki; referat: Geneza żyłek prehnitowych występujących w obrębie dolerytów na Spitsbergenie
 • 2015 56. Studencka Sesja Naukowa Pionu Górniczego sekcji Geologii z okazji Barbórki; referat: Weryfikacja modelu Kouketsu (2013) dla środowiska niskotemperaturowej hydrotermy
 • 2015 Dyskusja Studencka "Surowce mineralne w kosmosie", Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, kontynuacja na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • 2014 Konferencja z okazji 60.-lecia Studenckiego Koła Naukowego Geologów AGH; referat: Badania fazowe surowców mineralnych z wybranych złóż Węgier i Słowacji

Prace terenowe/praktyki

 • 2019    udział w wykopaliskach archeologicznych w Berenike w Egipcie
 • 2017    udział w wyprawie archeologiczno-geologicznej do Efezu w Turcji
 • praktyka zawodowa w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, obowiązki: analiza petrograficzna i geochemiczna skał, zwłaszcza węglanowych (mikroskopia optyczna – światło przechodzące i odbite, katodoluminescencja, izotopy trwałe)
 • od 2016    udział w archeologiczno-geologicznym projekcie naukowym "Marmora Asiatica. Ku archeopetrologii w Polsce" pod kierownictwem Dagmary Wielgosz-Rondolino z Instytutu Archeologii, Wydział Historyczny UW; nr projektu 2012/07/E/HS3/03971; źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki); obowiązki: prace terenowe, badania petrografii i geochemii marmurów z kamieniołomów wykorzystywanych w starożytności
 • 2016 – 2018    udział w wykopaliskach paleontologicznych w Miedarach organizowanych przez Instytut Paleobiologii PAN i UW
 • 2016 i 2018    udział w wykopaliskach paleontologicznych w Owadowie-Brzezinkach organizowanych przez Instytut Paleobiologii PAN
 • 2015     praktyki zawodowe w Amarante Investments Sp. z o.o., zakres obowiązków: digitalizacja kart otworów wiertnicznych, archiwizacja rdzeni wiertniczych
 • prace terenowe w licznych lokalizacjach w Polsce i za granicą: Niemcy, Rumunia, Słowacja, Czechy

Inne
 • działalność popularyzatorska (Festiwal Nauki w Krakowie, AGH Junior)Publikacje

Artykuły naukowe

M. Pawlikowski, P. Bożęcki, U. Buszkiewicz, S. Mandera, J. Rędziak (2015). Mineralogical investigation of weathering of cretaceous limestone: an example of phenomenon: Prachodna Cave near of Roman: North Bulgaria. “Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts
and Environmental Engineering”, 2015, Vol. 20; pp. 1–27.Abstrakty konferencyjne

A. Musiał, B. Naglik, E. Sermet, S. Mandera, D. Skrepnicka (2017). Raman spectroscopic characterization of carbonaceus material from Outer Carpathians hydrothermal veins - implication to the interpretation of ”marmarosh diamonds” crystallization environment. [in:] 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining: 29 June - 5 July, 2017, Albena, Bulgaria: SGEM2017 Conference Proceedings, Vol. 17, Issue 11; pp. 463-470.

KontaktSara Mandera

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: sarmander[at]twarda.pan.pl
tel. (+48 22) 6978-872; pokój 634