Zakład Paleobiologii Środowiskowej


mgr inż. Sara MANDERA, doktorantkaAmorficzne prekursory: klucz do zrozumienia struktury i składu biogeochemicznego dzisiejszych i kopalnych szkieletów  węglanowych

ORCID ID: 0000-0002-2580-0616CURRICULUM VITAEDane osobowe

Sara Mandera
urodzona w Tychach, 1993 r.

Stopnie i tytuły
 • od 2018    doktorantka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych przy MIZ, Warszawa; opiekun naukowy: prof. dr hab. Jarosław Stolarski, dr Ismael Coronado
 • 2018    praca magisterska z geologii: Charakterystyka petrograficzna białych i szarych marmurów z wyspy Marmara (Turcja), Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • 2016 – 2017    studia magisterskie: górnictwo i geologia, specjalizacja: mineralogia stosowana z gemmologią, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 2016    praca inżynierska z geologii: Zespoły rudystów z utworów dolnej kredy Tatr,  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Projekty naukowe
 • od 2021 udział w archeologiczno-geologicznym projekcie Krzemień czekoladowy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wydobywanie, użytkowanie i dystrybucja pod kierownictwem Magdaleny Sudoł-Procyk z Instytutu Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych UMK (nr projektu 2018/30/E/HS3/00567, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki)
 • od 2021 udział w archeologiczno-geologicznym projekcie Marmora Bizantina pod kierownictwem Mariusza Gwiazdy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (nr projektu 2020/37/B/HS3/00306, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki)
 • od 2016 udział w archeologiczno-geologicznym projekcie Marmora Asiatica. Ku archeopetrologii w Polsce pod kierownictwem Dagmary Wielgosz-Rondolino z Wydziału Archeologii UW (nr projektu 2012/07/E/HS3/03971, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki)

Staże i wyjazdy naukowe
 • 2023 staż naukowy w Austrian Archaeological Institute AAS w Wiedniu: analizy mikrofacjalne, spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej po ablacji laserowej (LA-ICP-MS), spektroskopia fourierowska w podczerwieni (FTIR) krzemieni
 • 2023 staż naukowy w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie: analiza kolekcji krzemienia czekoladowego z Gór Świętokrzyskich
 • 2021 pobyt badawczy w Universidad de León, Hiszpania: projektowanie i prowadzenie eksperymentów krystalizacyjnych
 • 2017-2018 praktyki w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w Warszawie: analiza petrograficzna i geochemiczna skał, zwłaszcza węglanowych

Prace terenowe i inne

 • od 2022 prace terenowe na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej: kartowanie terenu, poszukiwanie złóż krzemieni, ze szczególnym uwzględnieniem krzemienia czekoladowego; udział w wykopaliskach archeologicznych na stanowisku Poręba Dzierżna 24
 • 2019-2020 opracowanie katalogu zabytków kamiennych z magdaleńskiego stanowiska Ćmielów 95, woj. świętokrzyskie (kierownik badań: dr Michał Przeździecki, Wydział Archeologii UW; mgr Witold Migal, PMA w Warszawie)
 • 2019-2020 udział w wykopaliskach archeologicznych do Berenike w Egipcie: opracowanie katalogu zabytków kamiennych; identyfikacja pochodzenia wykorzystanych tam marmurów marmurów poprzez analizy petrograficzne i geochemiczne
 • 2017 udział w wyprawie archeologiczno-geologicznej do Efezu w Turcji, poszukiwanie starożytnych kamieniołomów marmurów
 • 2016, 2018 i 2022 udział w wykopaliskach paleontologicznych w Owadowie-Brzezinkach (woj. łódzkie) organizowanych przez Instytut Paleobiologii PAN
 • 2016 – 2018 udział w wykopaliskach paleontologicznych w Miedarach (woj. śląskie) organizowanych przez Instytut Paleobiologii PAN i UW
 • prace terenowe w licznych lokalizacjach w Polsce i za granicą: Niemcy, Rumunia, Słowacja, Czechy

Zainteresowania naukowe
 • Biomineralizacja węglanu wapnia
 • Geoarcheologia
 • ArcheometriaPublikacje

Artykuły naukowe

Mandera, S., Sudoł-Procyk, M., Malak, M., Skrzatek, M., & Krajcarz, M. T. (2024). New deposit of chocolate flint in Załęże gully (Kraków-Częstochowa Upland, Poland) – Raw material characterization and its availability for prehistoric communities. Journal of Archaeological Science: Reports, 53, 104328. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104328.

Wielgosz‐Rondolino, D., Antonelli, F., Bojanowski, M. J., Degryse, P., Gładki, M., Göncüoğlu, M. C., Lazzarini, L., Long, L. & Mandera, S. (2024). Ancient white and grey marbles from Aphrodisias: multi‐method characterisation. Archaeometry, 66, 30-56. https://doi.org/10.1111/arcm.12893.

Mandera, S., Coronado, I., Fernández-Díaz, L., Mazur, M., Cruz, J. A., Januszewicz, B., Fernández-Martínez, E., Cózar, P. & Stolarski, J. (2023). Earthworm granules: A model of non-classical biogenic calcium carbonate phase transformations. Acta Biomaterialia, 162, 149-163. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2023.03.034.

Bojanowski, M.J., Mandera, S. (2020). Petrographic analysis of stone monuments. [in:] Przeździecki, M. & Migal, W. (Eds.), Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie. University of Warsaw Publishing, Warsaw, Poland; pp. 370-380.

Pawlikowski, M., Bożęcki, P., Buszkiewicz, U., Mandera, S., Rędziak, J. (2015). Mineralogical investigation of weathering of cretaceous limestone: an example of phenomenon: Prachodna Cave near of Roman: North Bulgaria. Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering, 20, 1–27.Abstrakty konferencyjne

Sudoł-Procyk, M., Werra, D., Malak, M., Trela-Kieferling, E., Krajcarz, M. T., Mandera, S., Binnebesel H., (2022). Presence of chocolate flint at the Neolithic archaeological sites south of the Carpathian Mountains. [in:] 28th EAA Annual Meeting, Budapest, Hungary, 31 August - 3 September 2022: abstract book. Prague, European Association of Archaeologists: 786.

Mandera, S., Bagiński, B., Bojanowski, M. J., Göncüoğlu, M. C., Wielgosz-Rondolino, D. (2022). An updated database of white and grey Prokonnesian marbles: petrography, cathodoluminescence and isotopes. [in:] 13th ASMOSIA: 19-24 September, 2022, Vienna, Austria: Conference Proceedings.

Wielgosz-Rondolino, D., Antonelli, F., Bojanowski, M. J., Degryse, P., Erkanol, D., Gładki, M. , Göncüoğlu, M. C., Lazzarini, L., Long, L., Mandera, S. (2022). A multi-method approach to the archaeometric study of Ephesian marbles. [in:] 13th ASMOSIA: 19-24 September, 2022, Vienna, Austria: Conference Proceedings.

Zych, I., Bojanowski, M. J., Mandera, S. (2022). Marble embellishment of the Isis Temple in early Roman Berenike, Egypt. [in:] Poles in the Near East: 8-10 June, 2022, Warsaw, Poland: Conference Proceedings.

Mandera, S., Coronado, I., Fernández-Díaz, L., Mazur, M., Cruz, J. A., Januszewicz, B., Stolarski, J. (2021). Proto-vaterite stabilization and non-classical recrystallization in earthworm granules. [in:] 16th International Symposium on Biomineralization: 22-27 August, 2021, Zhejiang University, Hangzhou, China: Conference Proceedings.

Mandera, S., Coronado, I., Gallego-Rodríguez, S., Fernández-Díaz, L., Stolarski, J. (2022). Combined uptake of Sr and Mg by granules of Lumbricus terrestris (Annelida, Oligochaeta): a fine-scale characterization. [in:] 16th International Symposium on Biomineralization: 22-27 August, 2021 , Zhejiang University, Hangzhou, China: Conference Proceedings.

Mandera, S., Coronado, I., Mazur, M., Stolarski, J. (2019). Growth dynamics and fine scale characterization of calcareous granules of the annelid Lumbricus terrestris. [in:] 15 th International Symposium on Biomineralization: 9-13 September, 2019 , Ludwig Maximilian University, Munich, Germany: Conference Proceedings.

Musiał, A., Naglik, B., Sermet, E., Mandera, S., Skrepnicka, D. (2017). Raman spectroscopic characterization of carbonaceus material from Outer Carpathians hydrothermal veins - implication to the interpretation of ”marmarosh diamonds” crystallization environment. [in:] 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining: 29 June - 5 July, 2017, Albena, Bulgaria: SGEM2017 Conference Proceedings, Vol. 17, Issue 11; pp. 463-470.KontaktSara Mandera

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: sarmander[at]twarda.pan.pl
tel. (+48 22) 6978-872; pokój 634